IBM Storewize | Dataräddning | Stort genombrott | Ibas

den 1 november 2021 av Ontrack

IBM Storwize Data Recovery

Den komplexa karaktären hos IBM Storwizes virtuella RAID-datalagringssystem har under åren blivit ökänd inom dataåterställningsbranschen. När en kund kontaktade Ontrack för att få hjälp med att återställa 120 skadade hårddiskar i ett IBM SVC Storwize v7000-system förstod teknikerna att de hade en stor utmaning framför sig, speciellt då det inte fanns några säkerhetskopierade data som skulle underlätta återställningsarbetet.

Hur försvann alla data?

Det finns olika anledningar till varför kunder hamnar i en situation med dataförlust. Allt från fysisk skada till oavsiktlig radering kan vara mycket påfrestande för företag. I det här falletvar det en utpressningstrojanattack som var orsaken till ett fullständigt utplånat lagringsnätverk i IBM SAN. Lägg därtill bristen på tillgänglig säkerhetskopieringsdata för återställning, så talar oddsen emot en räddning.

Hur såg prognosen ut för dataåterställning?

Minns du komplexiteten i IBM Storwize som vi beskrev tidigare? Det beror delvis på det faktum att lagringsnätverket består av IBM:s egendom RAID och datamappningssystem. Enligt tidigare konsulter som kunden kontaktat, var oddsen för att kunna återställa den här typen av system mycket låga. Sedan kom Ontrack in i bilden.

Från prognos till process

Med den här till synes omöjliga uppgiften började Ontracks tekniker kartlägga deras dataåterställningsstrategi med tre grundläggande ansvarsområden i åtanke:

1. Undersökning

Som tidigare nämnts är funktionaliteten i IBM Storwize lagringsnätverk inte något för veklingar. Omfattande undersökningar behövde genomföras för att fastställa exakt hur Storwize v7000-systemet skriver data till enheterna.

2. Utveckla

Väl försedda med information från undersökningsfasen kunde teknikerna skapa verktyg som gjorde det möjligt för dem att läsa från enheten och virtuellt återskapa systemet så att alla data kunde återställas.

3. Återskapa

Vi förstår vad du tänker. Återskapa systemet? Det är inte möjligt! Faktum är att utvecklaren av kärnfilsystemet varnade Ontracks tekniker för arbetsinsatsen, eftersom när en fabriksåterställning av IBM Storwize-lagringssystemet väl hade gjorts, skulle det vara näst intill omöjligt att ta reda på hur det hade konstruerats.

Utmaningen godtas.

Inom en vecka hade en av dataåterställningsteknikerna satt sig in i IBM Distributed RAID (DRAID) och började observera detaljerna i det ursprungliga mönstret. Men det var bara toppen av ett isberg, eftersom denna upptäckt utgjorde endast en del av över 8 000 sektorer som skulle behövas för en korrekt tolkning av alla data.

Efter sex veckors genomgång av de sofistikerade datamönstren kunde teknikern återskapa filsystemet på ett sätt som aldrig tidigare hade gjorts. Han skrev en programkod, den första i sitt slag, som kunde återskapa IBM Storwize-fillistan och återge kopior av kundens förlorade data.

Vägen till genomförd dataåterställning

Bortsett från svårigheten med att återskapa virtuella maskiner bör noteras att det som gör IBM Storwize-systemet särskilt besvärligt är dess användning av DRAID; teknikjättens egenutvecklade metod för paritetsmappning av enheter som är helt unik och skiljer sig från alla andra RAID-system.

Det faktum att våra tekniker har kunnat ta fram en dataåterställningslösning för en sådan labyrint är helt fantastiskt och utmärker Ontrack som marknadsledande i branschen som enda tjänst som kan tillhandahålla fullständig dataåterställning från IBM Storwize SAN-system.

Men vår dataåterställningstjänst slutar inte där. Förutom det exklusiva genomförandet av dataåterställningen för IBM Storwize tillhandahåller Ontrack även återställning av verksamhetskritiska data från bärbara datorer, stationära datorer, mobiltelefoner och mer.

Om du själv eller ditt företag behöver dataåterställning, varför inte börja med en utvärdering av den som är marknadsledande i branschen?

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!