Hårddisk | HDD eller SSD disk | Vilken sort ska jag ha?

den 16 juni 2016 av Åke Ljungqvist

Vi har tidigare jämfört dessa två disktyper i kostnad, hastighet och kapacitet. Denna gång tittar vi på om det finns några eventuella skillnader på livslängd.

Fysiska fel

Det är viktigt att understryka att det är omöjligt att förutspå hur länge en hårddisk håller då temperatur, fuktighet, förvaring och hantering i stor grad påverkar livslängden. Vi har samlat data från 2000 hårdisksfall under årets första kvartal och i 30% av fallen var fysisk skada huvudorsaken.

Den traditionella hårddisken är en elektronisk enhet med rörliga delar vilket gör den mer sårbar för stötar och slag. Men idag är de moderna diskarna mer hållbara då de är avsedda för mobila enheter och flexiblare användning. Läs- och skrivhuvuden har blivit mer stötsäkra med hjälp av utvecklad teknik och sensorer för ”free fall” medan en hårddisk spinner.

Även om en SSD är mer robust när den inte har några rörliga delar, leder NAND-flashminnet till mer kompliexitet och andra typer av dataförlust än fysiska slag och stötar.

Vad händer om vi bara låter diskarna ligga?

En hårddisk kan inte leva för alltid, oavsett om den lever under ideala lagringsformer. Den lagrade datan kommer gradvis att försämras med tiden eftersom att små magnetiska bit ändrar polaritet och skapar ”bit errors”. En HDD försämras långsammare än en SSD med NAND-flashminne, självklart beroende på vilken typ av minne som används. I princip kan en SSD utan el leva i åtminstone 10 år, men med TLC (Triple Level Cell) kan data försämras efter bara några månader.

Dataförlust vid andvändning av NAND-minnet förekommer

Det är känt att det är skrivningen till disken som sliter ut minnescellerna i en SSD.

Bra SSD diskar har en refresh-teknik som kan återställa lagringen i celler som marginellt läser och lagrar data. Vissa områden i minnet är reserverat för firmware som läses varje gång disken slås på, medan vissa delar inte blir lästa regelbundet. Även om tillverkarna förbättrar dagens lagringströsklar för firmware, kommer en SSD haverera på grund av firmware-fel om antalet ”bit errors” blir för omfattande.

Och med HDD?

Vi har jobbat med hårddiskar sedan tidens begynnelse och har fått igång 30 år gamla hårddiskar utan problem.

Användning

Vid vanlig användning av laptop eller mobila plattformar har nog dessa faktorer inte någon större betydelse, men för servrar och större lagringssystem är de yttre faktorerna kritiska. Fukt skapar oxidering och metallkorrosion som båda två är diskarnas värsta fiende, medan hög temperatur förändrar data på en SSD i större grad än på en HDD.

Anledning till oro?

Du har förmodligen ingen större anledning att oroa dig för din dator som du använder till vardags. Även om vi säger att det finns två typer av människor, de som har upplevt en dataförlust och de som kommer att uppleva en, kommer medveten användning och lagring förmodligen säkra dina data. Mobila plattformar är mer sårbara för stötar, slag och tappskador.

Du kan också installera diskövervakningsverktyg som varnar dig vid felsymtom.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!