EU ser över vår personliga integritet

den 28 november 2016 av Åke Ljungqvist

Vi vill belysa några viktiga detaljer kring den personlagsförordning som EU antog strax innan jul förra året. När den träder i kraft 25 maj 2018 ska den Svenska personuppgiftslagen vara uppdaterad. Då ska vi ha anpassat oss till den digitala tidsåldern.

Utgångspunkten till förordningen är att skapa ett gemensamt regelverk för EU-medborgare att förhålla sig till för att kunna skydda och på ett säkert sätt dela känslig data.

Artikel 25, s. 151 i förordningen förtydligar i stycket gällande förvaring och tillgänglighet att själva backupproceduren behöver efterkontrolleras av den dataansvarige.

“Den dataansvariga ska genomföra lämplig teknisk och organisatoriska åtgärder som standardrutin, så att de personuppgifter som är nödvändiga för vissa ändamål bevaras. Förpliktelsen gäller lagring av persondata och dess behandling, i tillägg till förvaring och tillgänglighet. Detta skall säkra att en människas personuppgifter inte lämnas ut till tredje part utan vederbörandes tillåtelse.”

Det är många utmaningar med backup, eller kanske framför allt med en restore. För det är först under en restore man upptäcker huruvida följande gäller:

  • vi faktiskt har en backup
  • vi kan läsa aktuell backup rent fysiskt (rätt hårdvara på plats)
  • vi kan återskapa data från den aktuella tapen
  • tapen är i ett format vi faktiskt kan läsa

Bara för att vi använt samma backupprogram i alla år ger det ingen garanti för att nyaste versionen är kompatibel och kan läsa data som en gammal version av samma program skapat.

Det är dyrt att underhålla gamla backupsystem och det är en bra orsak till att fråga sig hur mycket gammal data som ska användas. Varför blir inte data bara konverterat till senaste versionen? Förmodligen för att det är en kostnad man helst vill slippa.

Om du vill få bra tips och förslag på hur du ska få en mer effektiv och kostnadsbesparande backupprocess ska du ta en titt på vår DataAdvisor-lösning. Den eliminerar utmaningen med datatillgången från tidigare backup. Kort sagt så går lösningen ut på att data läses och konverteras först när det är behov för att återskapa äldre data.

Översikten över data på den aktuella tapen visas i en portal. När den använder data väljs dessa ut via portalen och därefter återskapas data i det format som önskas.

Vi kan hantera följande system: TSM, Netbackup, Backup Exec, Networker/Legato, HP Dataprotector, Arcserve och Commvault.

Lösningen är kostnadseffektiv, snabb och kan garantera att personuppgiftsförordningen efterföljs. Som bonus sparar du de underhållskostnader som tillkommer med de gamla backupsystemen utan att förlora möjligheten till att återskapa data.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!