Grunden i dataräddning | Öka chansen | Ibas Ontrack

den 19 oktober 2021 av Ontrack

Den här artikeln är den sista i Ontracks utbildningsserie Grundläggande dataåterställning, en samling blogginlägg som är utformade för att identifiera enhetsfel och dataförlustscenarier som kan kräva professionell dataåterställningshjälp.

I den här serien har vi diskuterat hur en dataförlust kan uppstå. Vi har också tittat på skillnaden mellan logisk och fysisk dataförlust och på vanliga tecken som kan tyda på fel på en HHD- (hårddisk) eller SSD-enhet (Solid-State Drive). Nu när du vet hur en dataförlust ser ut återstår det bara en sak – att vidta rätt åtgärder för en lyckad återställning.

Lyckas med återställningen – fysisk skada

Burnt Hard Drive

Som vi diskuterat tidigare kan en fysisk skada ge sig till känna på flera sätt, t.ex. genom avvikande ljud, fuktskador eller brandskador. Om du har en fysiskt skadad enhet finns det några viktiga saker som du bör tänka på för att undvika att förvärra skada.

 • Skaka, demontera eller försök aldrig rengöra en skadad enhet.
 • Försök aldrig använda en enhet med en synlig skada.
 • Stäng av enheten direkt. Fortsatt användning kan skada dina data så att det inte längre går att reparera dem.
 • Använd inte återställningsprogram.
 • Försök inte avlägsna hårddisken från en brandskadad stationär eller bärbar dator.
 • Använd aldrig en värmekälla för att torka en fuktskadad enhet.

Lyckas med återställningen – logisk skada

Om det rör sig om en logisk skada är det bäst att stänga av enheten och genast överlämna den till en dataåterställningsexpert. Ju längre tid en logiskt skadad enhet körs, desto större är risken för permanent dataförlust.

Ontracks bästa dataåterställningstips

img_600x600_datasweep

I samtliga dataförlustscenarier bör du ha följande fem tips i åtanke:

 1. Avbryt
  När en dataförlust inträffat bör du avbryta det du håller på med och skriva ner vad som hände. Ju mer specifik du är, desto bättre.

   

 2. Få inte panik
  Ta en stund och tänk igenom vilka alternativ du har innan du vidtar några åtgärder. Impulsiva åtgärder kan förvärra situationen.

   

 3. Försök själv … men var försiktig
  Vi vill vara tydliga med att du aldrig bör försöka reparera fysiskt skadade enheter själv. Om det rör sig om en logiskt skadad enhet kan det dock vara säkert att använda  dataåterställningsprogram på inrådan av en expert. På tal om det …

   

 4. Kontakta en expert

  Du kommer antagligen att behöva konsultera en expert för att veta vad du ska göra.  Du kan vända dig till Ontracks dataåterställningstekniker  för en kostnadsfri första konsultation, enhetsutvärdering och bedömning av skadans omfattning. 

 5. Förpacka enheten på ett säkert sätt när du skickar den till en återställningstjänst

Om en skadad enhet behöver skickas till en återställningstjänst är det viktigt att den är ordentligt förpackad. Normalt måste du packa enheten i en kartong som är ungefär dubbelt så stor som själva enheten och fylla den med bubbelplast eller tidningspapper som stötdämpning. Försök inte torka eller rengöra enheten själv om den är fukt- eller brandskadad. Lägg den bara i en förseglad plastpåse för att förhindra ytterligare kontaminering.

Och med det avslutar vi vår utbildningsserie om grundläggande återställning. Oavsett om din dataförlust beror på en vardagshändelse eller om du har haft extrem otur, kan du vända dig till Ontrack. Vi kan återställa enheter oavsett tillverkare, modell, märke och operativsystem. Starta din kostnadsfria utvärdering idag och låt oss avgöra vad som behöver göras för att du ska få tillbaka dina data. 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!