Dataförlust | Viktig information borta | Dataräddning

den 6 juli 2015 av Åke Ljungqvist

Ett av de vanligaste telefonsamtalen till Ibas är personer som ringer in till vår kundtjänst och säger att de har förlorat data när de har lämnat in sin dator på service. Det låter motsägelsefullt, men det är ett faktum.

Det vanligaste scenariot är att en person har lämnat in sin dator och hos tillverkaren eller hos en återförsäljare för service. Användaren tror inte att sin informationen på sin hårddisken (eller ssd) ska beröras av serviceingreppet. Men teknikern, som ska laga datorn, har ett helt annat fokus. Det vill säga att laga datorn på så kort tid som möjligt. Han eller hon vill lösa sin uppgift och ofta innebär det att teknikern gör en systemåterställning - även om det endast är ett hårdvarufel där hårddisken inte berörs. I allra flesta fall så kan man lästa i det finstilta att företaget inte tar något ansvar för förlorade filer vid en datorservice.

Den springande punkten är självklart om användaren har en färsk backup innan denne lämnar in datorn på service. Vår erfarenhet är att användaren ofta inte har någon rutin för säkerhetskopiering. Tvärtom så slarvar många med detta. Alternativt så kan man ha råkat ut för ut för en så kallad grå skärm eller blå skärm vilket gör att man inte hinner göra en backup. Då är det - av naturliga skäl - svårt att genomför en säkerhetskopiering.

Till viss del handlar detta om kommunikation mellan båda parter. Om företaget som ska utföra service informerar användaren ordentligt innan denne lämnar in sin dator så kan många problem undvikas. Men vad finns det för möjligheter när det värsta har hänt? Det vill säga, dator- eller servicefirman har installerat ett nytt operativsystem och din gamla information och viktiga filer är borta.

Det finns fortfarande möjlighet att rädda informationen. Steg ett är att undersöka hårddisken för att konstatera om det finns någon data som inte har blivit överskriven. Det säkraste sättet är att går att skicka in sin hårddisk för analys av Ibas erfarna experter. Ett annat alternativ är att själv söka på disken med en programvara som kan rädda data. Det är då viktigt ha kunskap om datorer och hårddiskar för att inte riskera att skriva över ytterligare data och på så sätt göra det omöjligt att rädda möjlig information som finns kvar. Ibas programvara för att dataräddning heter Ontrack EasyRecovery.

 Tänk på detta innan du lämnar in datorn för service

* Gör en backup innan du lämnar in din dator till en servicefirma om du har möjlighet

* Prata med servicefirman om ovanstående innan du lämnar in din dator

* Om det värsta ändå har hänt så finns det goda möjligheter att återställa filer och information

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!