Tape | Backup | Bäst lösning | Tape Recovery | Restore

den 26 februari 2016 av Åke Ljungqvist

Vi har i en serie bloggartiklar poängterat att IT-avdelningar och systemadministratörer behöver enkla och effektiva lösningar för att få snabb tillgång till data som finns lagrad i bandarkivet.

Eftersom backupband kan lagra data i över 30 år finns arkiven antingen i egna lokaler eller hos leverantörer som kan garantera optimala temperatur- och fuktförhållanden. Det finns många anledningar till att företag och organisationer inte behåller gamla backupsystem när kraven på kapacitet och prestanda ökar. Det kostar licenspengar och kräver att kompetens upprätthålls. Hårdvaran blir föråldrad och byts ut till nyare teknologi. Oavsett var banden förvaras så blir det stora problem om innehållet på dem inte har katalogiserats när data skall återläsas.

Ett råd skulle kunna vara att behålla den gamla backup-programvaran och hårvaran. Men det är, som sagt, både dyrt och tidskrävande att upprätthålla driften av gamla föråldrade IT-lösningar.

Vår undersökning visar att 1 av 4 saknar nödvändig backupinfrastruktur eller själva systemet. 43 procent tycker att det är för svårt eller tar för lång tid att få tillgång till data eftersom gammal hårdvara och programvara måste användas igen. 18 procent anser att det är för dyrt att ha gamla system i drift.

Nästan alla tycker att det tar för lång tid att ta reda på vilken data som lagrats vilken tape.

Och vanligtvis saknas kataloger och en översikt.

Hur som helst, utan system eller kataloger finns det nästan inget sätt att läsa data på.

Frågan blir då vad vi måste kräva av de modernare backuplösningarna?

För det första måste en katalogiseringslösning på plats ge trygghet för de grundläggande behoven hos användarna. Lösningen måste vara oberoende av gammal programvara och hårdvara som använts tidigare.

Därefter måste systemet lösa utmaningen med långtidslagring och system som inte bibehålls över tid. Detta kräver lösningar och leverantörer som håller jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Slutligen måste lösningen effektivisera vardagen för administratören. Den måste snabbt kunna identifiera data på tapen samt extrahera och migrera till andra format.

Picture copyright: R. B.  / pixelio.de

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!