500 miljoner Android-telefoner är osäkra efter fabriksåterställning.

den 1 oktober 2015 av Tormod Nymoen

Forskare från universitetet i Cambridge fick nyligen reda på att Android-telefoner inte raderade all data vid fabriksåterställning. Detta trots att användaren varnas för att all data, inklusive musik, bilder, appar och användarkonton på exempelvis Google försvinner.

Alla mobiltelefonanvändare borde radera sina gamla telefoner när de köper en ny. Oavsett om du väljer att ge bort, sälja eller lämna tillbaks den till butiken så måste du ta ansvar för dina privata data. Om du inte raderar själv bör du fråga vilka säkerhetsrutiner den som tar hand om telefonen har.

Ibas anser också att svenska verksamheter behöver se deras anställdas mobilvanor som ett hot mot verksamhetens känsliga uppgifter. De flesta av oss har i dag bara en telefon och använder denna både privat och inom jobbet. På grund av det finns det alltid företagsinformation på dessa gamla mobiler.

Europa förbereder skärpta lagar och förordningar för att skydda den personliga integriteten och European General Data Protection Regulation(GDPR) kommer, när det blivit lagstiftat, att kräva att alla organisationer som hanterar EU-medborgarnas data ska ta bort personuppgifter på begäran eller när uppgifterna inte längre används. Företag som försummar radering ska dömas till böter från 250,000 € till 0,5% av den globala omsättningen vid mindre brott och upp till 100 miljoner € eller 5% av den årliga omsättningen i hela världen vid ett mer allvarligt brott mot dessa regler.

I Sverige vill de flesta företag innan återanvändning ha certifierade raderingslösningar på plats. Elektronikbranschen börjar nu etablera professionella raderingsrutiner, men de flesta har fortsatt stor förbättringspotential inom dataradering.

Foto: www.techspot.com

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!