Radering av av LUN

Radera virtuella maskiner, singeldiskar samt LUN på ett säkert sätt med hjälp av Blancco LUN Eraser.

Programvaran ger dataadministratörer ett verktyg för att hantera datasäkerhet i en aktiv lagringsmiljö och erbjuder ett centraliserat stöd för radering och överskrivning av såväl fysiska diskar som logiska diskar i en operativ miljö med olika operativsystem.

Filradering på Virtuella Servrar

Vi erbjuder en kraftfull kombinationslösning för att hantera radering av utvalda filer på virtuella servrar.

Snabb och kostnadseffektiv lösning

Radering av data på logiska enheter och fysiska diskar sparar tid och pengar i jämförelse med att behöva byta ut och förstöra fysiska diskar eller bygga upp lagringskonfigurationer på nytt.
Filradering på Virtuella Servrar

Huvudfunktioner

Automatiserad radering

Simultan radering av multipla diskar

Detaljerad rapportering ger 100% säker spårbarhet

Detaljerade rapporter och spårbarhet ger ett säkert stöd för föreskrifter och standarder

Tillsammans med Blancco Management Console innehåller programmet en omfattande datainsamling och rapportering av all radering som gjorts över nätet eller på de individuella hårddiskarna. Man får full kontroll över processen genom fortlöpande spårbarhet baserade på XML-rapporter. Detta försäkrar att organisationen följer och uppfyller kraven i både internationella säkerhetsstandarder och stränga branschregler som t.ex. PCI DSS, HIPAA och SOX.

Blancco LUN Eraser raderar diskar i Windows, Linux och Unix-miljöer. Alla enheter som kan installeras i ett system som stöds av Windows, Linux eller UNIX och där denna lösning är installerad, kan raderas på ett säkert sätt.