Operativsystem | Oppdatering | Ibas Ontrack Blogg

fredag 3. november 2017 av Tormod Nymoen

Oppgradering av et operativsystem er som oftest en enkel sak. Men du vet aldri på forhånd når noe «IT-greier» har lyst til å ødelegge dagen din. Derfor er det alltid nødvendig å ta backup.

Vanlige feil under oppgradering

Strømproblemer

Strømtap underveis i prosessen kan forårsake korrupte data, spesielt i oppstartsområder på harddisken eller i partisjonstabellen slik at du ikke finner filene dine.

For lite lagringsplass

Hvis du har for lite lagringsplass kan systemet re-boote selv om du bare har en delvis installasjon. Hvis dette skjer, vil ikke systemet være i stand til å starte og du vil ikke ha aksess til dataene.

Det er vanlig at systemet varsler deg om ledig plass før en oppgradering. Hvis du mot formodning ikke ser noe informasjon om dette, må du sjekke selv. Hvis vi skal gi et godt råd bør du ha dobbelt plass i forhold til krav slik at du har plass til temp filer som benyttes under installasjonen.

Harddiskfeil

Det er ikke uvanlig at selve disken svikter deg under en oppgradering. Som alltid vil et diskkrasj være katastrofalt="" for data og du vil sannsynligvis trenge hjelp til på rekonstruere data.

Ukjente feil

Noen ganger inntreffer det feil som det er umulig å forklare. Vi har teknikere som har forsket på hva som kan skje. Tester har blitt utført der de har avbrutt installasjonen og når de har re-bootet har systemet installert seg på nytt etter harddisken er blitt formattert. Det man gjerne ville var å starte installasjonen over samme partisjon. Dette viser at man ikke har kontinuerlig kontroll på prosessen og at ting kan gå galt.

Brukerfeil

Varslinger fra systemet må leses svært nøye. Vår tekniker kunne lest seg til at harddisken ville bli formattert i nevnte eksempel, men han var trodde han visste. Menneskelige feil er alltid en risiko ved endringer og oppgraderinger. Les derfor instruksjon og varslinger i pop-up vinduer svært nøye mens du er i gang.

Lag deg en backup

Når du nå vet alt="" som kan gå galt, bør du ha backup på toppen av gjøremålslista før du oppgraderer operativsystemet ditt.

Backup er enkelt. Først velger du hvor du skal lagre, i nettsky eller på en ekstern harddisk. Når backup er ferdig må du sjekke at data faktisk er blitt lagret.

Dette er svært viktig da vi ofte blir kontaktet fra kunder som hadde tatt backup, trodde de.

Ibas med gratis tjeneste

Vi er rimelig sikre på at vi ikke blir arbeidsledige selv om vi gir ut disse rådene. De mest vanlige sakene vi får er fortsatt fysisk mekaniske skader, gjerne feil på elektronikk eller lese-/skrivehodene.

Når nå Ibas har endret selve prosessen for datarekonstruksjon, kan du sende inn din harddisk til en gratis vurdering. Du får vite om data kan reddes eller ikke 4 timer etter diskens ankomst på Kongsvinger-labben.

Hvis det gjelder bedriftsdata henter vi i din bedrift, også dette er gratis. Du får et tilbud med konkret fastpris når vi har gjort ferdig vår vurdering av din sak.