Vi sikrer dine data. Uansett tid og sted – globalt eller lokalt.

Vi har ekspert-team over hele verden som raskt kan rykke ut til din lokasjon. Hvert år samler vi inn data i over 150 land. Vi har dybdekunnskap rundt gjeldende lover og regler for datainnsamling i alle marked vi opererer i. 

Eksperter med lang erfaring

Ibas KLDiscovery har flere tiårs erfaring med innsamling av digitalt etterforskningsmateriell. Vi løser oppdrag i alle land, og kan hente ut data fra alle slags lagringsenheter, datamaskiner og lagrings formater.

Våre eksperter har det mest avanserte utstyret, er oppdatert på den seneste teknologien, og får grundig opplæring hver gang det kommer endringer i lover og regler. Dette gir de beste forutsetningene til å løse de mest krevende oppdragene på en trygg og forsvarlig måte.

 

Last ned faktaark her
Datainnsamlingstjenester

icon

Onsite datasikring

Våre ekspertteam kan raskt rykke ut og hente inn data, uansett tid og sted.

Remote datasikring

Vi har løsninger og metoder der bevissikring fjernstyres.

icon

Slik sikrer du bevis selv

Vår smarte programpakke RCMgr er perfekt i de tilfellene der man ønsker å sikre bevis på egenhånd.

All kraften til KLDiscovery i deres hender

Sikring av bevis uten ekspertkompetanse

Markedets mest avanserte teknologi for fjernstyrt bevissikring

Remote Collections Manager er verdens mest utprøvde løsning for kunder som selv ønsker å sikre digitale bevis. Verktøyet kan brukes på alt fra PC-er til fil-servere eller i e-post systemer. Datainnsamlingen kan utføres raskt og enkelt uten behov for ekspertkompetanse.

 

Lær mer om RCMgr

icon

Behov for sikring av data? Ring 62 78 30 32