Rettsoppnevnte, offentlige eller private granskinger begynner ofte med en digital etterforskning av pc-er, servere eller mobiltelefoner der fokus er å sikre relevante data i jakten på elektroniske bevis

Vi bistår med undersøkelser i elektronisk lagret informasjon:

  • Identifisering og sikring av elektronisk bevismateriale
  • Filtrering og deduplisering
  • Data sikres fra
    • Datamaskiner
    • Nettverk, epost og skytjenester
    • Mobiltelefoner og nettbrett
62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_reportmeeting

Prosess

I dag lagres det formidable mengder data i alle mulige virksomheter. Dette stiller selvsagt store krav til komplekse datalagringsløsninger og menneskelig kompetanse som skal drifte virksomhetene der data ofte er selve livsnerven.

Ikke minst gjelder dette når søkelyset settes på din virksomhet og det er ditt ansvar å finne, samle inn og behandle digitale bevis på en riktig måte.

Når du har en nedfelt strategi og gode forberedte rutiner er det enklere.

Når alle identifiserte data er samlet inn, lages «speilkopier», som igjen lastes opp til en server for videre behandling. Data filtreres utfra oppgitte søkeord, datointervall eller opprinnelse avhengig av kundens ønsker. Dokumenter og filer som identifiseres som relevante i saken granskes senere av jurister der de identifiserte dokumentene bestemmer videre prosess.


Hvordan jobber vi med Ediscovery?

Våre digitale etterforskere vil sammen med våre Ediscovery-eksperter og prosjektledere overvåke og lede deg igjennom hele prosessen. Vi gir råd og gjennomfører prosessen fra datainnsamling til analyse og dokumentgransking.

Vårt globale nettverk med 30+ kontorer i 18 land gir oss mulighet til å levere internasjonale løsninger uten å kompromisse med lokal tilstedeværelse og tilgjengelighet.

img_600x600_monitors

icon

Predictive Coding

Predictive Coding betyr at deler av dokumentgranskingsprosessen kan automatiseres. På norsk omtales dette som maskinlæring.

Ediscovery med Predictive Coding er en sofistikert teknikk der våre kunder kan velge den graden av automatisering de føler at passer saken. I tillegg til tradisjonell søketeknikk med søkeord tilbyr vi også AI-basert Predictive Coding.

Teknikken er basert på maskinlæringsteknikk og gjør det mulig for en datamaskin å kunne identifisere dokumenter basert på innhold, eksempelvis om det skal merkes «relevant», «ikke-relevant» eller for eksempel «taushetsbelagt».

Systemet læres opp av de beslutninger eksperter tar på sine respektive områder når de gransker dokumenter manuelt. Med dette verktøyet identifiseres de viktige dokumentene raskere, og granskingsprosessen krever mindre tid og færre mennesker til å granske dokumenter. Dette sparer tid og ressurser for alle parter.

Domstoler i Storbritannia, USA og Irland godkjenner i dag Predictive Coding ved identifisering av dokumenter og fremtidsrettede norske advokater ser allerede positive sider med effektiviseringen.

 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!