Diskkrasj | Skadetyper | HDD | SSD |Ibas Ontrack Blogg

mandag 16. april 2018 av Tormod Nymoen

HDD vs. SSD

8 av 10 brukere benytter fortsatt en tradisjonell harddisk. Det er sannsynlig at det fortsatt finnes et betydelig større antall HDD enn SSD i markedet. Feilratene er også større på disker med mer bevegelige fysiske deler, men du finner relativt mange utfordringer også med en SSD. De er også vanskeligere å rekonstruere. En «logisk» feil på en SSD kan som oftest medføre at slettede filer blir overskrevet relativt fort, mens slettefunksjonen i en tradisjonell HDD kun merker en fil som «fri» i innholdsfortegnelsen.

Det mest vanlige rådet som blir gitt i verktøyenes er:

Skru for all del av strømmen når du opplever unaturlige vibrasjoner i harddisken. Dette skyldes som oftest skyldes feil med de spinnende platene som lagrer data.

Symptomer

36 % av brukerne oppgir «Undetected media» som mest vanlig feilsymptom. Feilene skyldes i hovedsak at lese-/skrivehodene er defekte, kontrollerkortet eller annen elektronikk er skadet eller styringsinformasjon lagret på platene er skadet.

13 % har lagringsenheter med en fall, slag eller støtskade. 4 av 10 er eksterne harddisker som får en hard medfart.

Ellers er det interessant at 7 av 10 brannskader kommer i de første 6 månedene av året.

Siden april 2015 har 350 personer mistet telefonen sin i do, eller pc-en i vann.

 

Picture copyright: Timur Saglambilek/https://www.pexels.com/photo/analytics-text-185576//  CC0 License