Vi har holdt tritt med teknologien i 40 år

Ibas har alltid samarbeidet godt med norske myndigheter og domstoler.

Vårt primære fokus er privat næringsliv men vi tilbyr selvsagt også hele vår etterforskningsportefølje til statlige myndigheter og institusjoner som ønsker bistand i offentlige granskinger og tilsyn eller for namsmannen ved midlertidig forføyninger.

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_shirtontrack

20 års erfaring

Ibas har gjennom snart 20 år bygget opp en dyp kompetanse inn en digital etterforskning.

Vi mener vår troverdighet, tekniske kunnskap og kompetanse plasserer Ibas som en ledende leverandør i Norden. Som en del av et internasjonalt nettverk i vårt morselskap, KrolLDiscovery, vil vi fortsette vårt utviklingsarbeid for å kunne levere optimale etterforskningstjenester til våre kunder i fremtiden.

Teknologien og metodene som ligger til grunn for vår tenkning og vårt utviklingsarbeid er fundamentert på Ibas sin datalagringshistorikk gjennom snart 40 år.


Vi gjenoppretter data fra fysisk defekte harddisker

Mange offentlige aktører har egne forensicsteam men mangler verktøy, metoder og kompetanse til å gjenopprette data fra lagringsmedier som er fysiske defekte eller der data er forsøkt slettet.

Våre renromsmiljøer, redervedelslager og kunnskap kompleterer granskinger andre er direkte ansvarlig for. En kunnskap som ofte er uvurderlig for å kunne avdekke bevis som tildels er blitt forsøkt skjult.

Vi leverer data i det formatet som passer våre oppdragsgivere. Hvis det er ønskelig er speilkopier i E01-format vanlig for oss. Det betyr at en gransking kan bli komplett når defekte medier inkluderes i en analyseprosess.

Vi er sikkerhetsklarert av Forsvaret og vi er vant til å jobbe under taushetsplikt. I Norge har vi operasjonelle renromsmiljøer i Kongsvinger.

img_600x600_drivemagglass

img_600x600_mobilephonerecovery

Fordypningsanalyser

I teorien skal alle kunne alt, men alle granskinger har en grense.

Spesielt tilbyr Ibas fordypningsanalyser av mobiltelefoner for å kunne gi ytterligere innsikt eller gjenskape data fra defekte eksterne enheter der data ikke er tilgjegelig for dataeier eller databehandler.

Vi er vant til å skreddersy løsninger som passer inn i de prosessene som våre kunder er involvert i.


icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!