Vi har teknologien og mer enn 40 års erfaring med sikring av elektroniske spor 

Ibas har alltid vært en foretrukket leverandør for norske myndigheter og domstoler.

Vi jobber primært med privat næringsliv, men vi tilbyr også vår dataetterforskningsportefølje til statlige myndigheter og institusjoner som ønsker bistand i offentlige granskinger og tilsyn. Vi bistår regelmessig landets namsdistrikt ved midlertidig forføyninger eller bevisopptak utenfor rettsak. 

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_shirtontrack

Et av landets fremste kompetansemiljøer innen digital etterforskning  

Ibas har gjennom flere tiår bygget opp et av landets fremste kompetansemiljøer innen sikring og analyse av elektroniske spor

Vi mener vår troverdighet, tekniske kunnskap og kompetanse plasserer Ibas som en ledende leverandør i Norden. Som en del av et internasjonalt nettverk i vårt morselskap, KLDiscovery, vil vi fortsette vårt utviklingsarbeid for å kunne levere best mulige etterforskningstjenester til våre kunder i fremtiden.

Teknologien og metodene som ligger til grunn for vår tenkning og vårt utviklingsarbeid er fundamentert på Ibas sin kompetanse på datalagring gjennom snart 40 år.


Vi gjenoppretter data fra fysisk defekte harddisker

Mange offentlige aktører har egne forensic team, men mangler verktøy, metoder og kompetanse til å gjenopprette data fra lagringsmedier som er fysiske defekte eller der data er forsøkt slettet.

Våre renromsmiljøer, reservedelslager og kunnskap kompleterer granskinger andre er direkte ansvarlig for. En kunnskap som ofte er uvurderlig for å kunne avdekke bevis som er blitt forsøkt skjult.

Vi leverer data i det formatet som passer våre oppdragsgivere. Vi følger industristandard for speilkopiering som innebærer EnCase fil format (E01). Det betyr at en gransking kan bli komplett når defekte medier inkluderes i en analyseprosess.

Vi er sikkerhetsklarert av Forsvaret og vi er vant til å jobbe under taushetsplikt. I Norge har vi operasjonelle renromsmiljøer i Kongsvinger.

img_600x600_drivemagglass

img_600x600_mobilephonerecovery

Fordypningsanalyser

I teorien skal alle kunne alt, men alle granskinger har en grense.

Spesielt tilbyr Ibas fordypningsanalyser av mobiltelefoner for å kunne gi ytterligere innsikt eller gjenskape data fra defekte eksterne enheter der data ikke er tilgjegelig for dataeier eller databehandler.

Vi er vant til å skreddersy løsninger som passer inn i de prosessene som våre kunder er involvert i.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!