Hva er en Disaster Recovery Plan | Ibas Ontrack Blogg

torsdag 7. juli 2022 av Ontract Team

Ettersom bedrifter i økende grad er avhengige av teknologi, data og deres IT-infrastruktur har virkningen av systemfeil eller nedetid aldri vært høyere.

Når en uforutsett hendelse eller katastrofe finner sted kan det føre til at forretningsdriften plutselig stopper opp. Dette vil være kostbart fra et økonomisk perspektiv, men det kan også ha en negativ innvirkning på omdømmet til bedriften. Etter en hendelse er det viktig at du kommer i gang igjen så raskt som mulig.

Nøkkelen til en effektiv håndtering av en uforutsett hendelse er en omfattende, veloverveid Disaster Recovery Plan. Å ikke ha en plan på plass kan sette virksomheten din i fare for høye økonomiske kostnader, omdømmetap og risiko for dine kunder og samarbeidspartnere.

Technician Reacting to a Server Failure

Hva er en disaster recovery plan?

En disaster recovery plan utgjør en avgjørende del av enhver business continuity plan. Det er et formelt dokument som beskriver i detalj hvordan en organisasjon vil reagere på hendelser / katastrofer som påvirker virksomhetens IT-drift, inkludert:

Hva er fordelene med en disaster recovery plan?

En disaster recovery plan har som mål å:

 • Minimere forstyrrelser i forretningsdriften
 • Minimere omfanget av forstyrrelser og skader
 • Begrense den økonomiske effekten av nedetiden
 • Planlegge og legge til rette for alternative driftsmetoder på forhånd
 • Sørge for at de relevante teammedlemmene er kjent med nødprosessene og prosedyrene
 • Tilrettelegge for rask gjenopprettelse av tjenester

Til syvende og sist er hovedmålet med en disaster recovery plan å la en bedrifts IT-team gjenopprette nok data og systemfunksjonalitet til at den kan fungere selv om dette betyr å operere på et minimalt nivå.

En disaster recovery plan er avgjørende for enhver virksomhet uavhengig av størrelse eller bransje.

Forstyrrelsen forårsaket av et ikke planlagt driftsavbrudd kan resultere i omdømmeskade, misfornøyde interne og eksterne interessenter og tap av inntekter. Jo lengre restitusjonstid, desto større effekt.

En grundig recovery plan forhindrer ikke katastrofer i å oppstå, men den vil gjøre organisasjonen i stand til raskt å komme seg, og minimere forstyrrelser.

Hva bør en Disaster Recovery Plan inneholde?

Disaster Recovery Gears

Alle organisasjoner bruker IT forskjellig noe som betyr at det ikke finnes en disaster recovery plan som passer alle. Disaster recovery planlegging innebærer analyse av en virksomhets spesifikke prosesser og kontinuitetsbehov.

Gjenopprettingsplanen er vanligvis basert på en risikoanalyse, forretningskonsekvensanalyse og gjenopprettingsmål.

De mest vellykkede IT-gjenopprettingsplanene følger et lignende rammeverk, inkludert følgende:

Virksomhetsanalyse

Denne delen av planen vil hjelpe deg med å identifisere IT-tjenestene som er avgjørende for driften av virksomheten, og innvirkningen på virksomheten hvis de blir avbrutt. Den ser også på forretningsbehov med hensyn til tilgjengelighet, gjenopprettingstider, sikkerhetskopiering, dataintegritet og datakonfidensialitet.

Robusthetsanalyse

Etter konsekvensanalysen for virksomheten sikrer en robusthetsanalyse at det riktige robusthetsnivået er på plass for å støtte virksomheten. For lite robusthet er en risiko, mens for mye er en unødvendig kostnad.

Kommunikasjonsinformasjon

Ved enhver katastrofe er kommunikasjon nøkkelen. Disaster recovery planen din bør inneholde kontaktdetaljer for internt nøkkelpersonell og eksterne nøkkelkontakter. Sørg for at alle detaljer holdes oppdatert og sørg for at alle teammedlemmer forstår deres spesifikke rolle i implementeringen av planen.

Programvareapplikasjonsprofil

En omfattende liste over alle programvareapplikasjoner og om de er kritiske for driften eller ikke.

Inventarprofil

En omfattende liste over produsent, modell, serienummer og kostnad for all maskinvare, uansett eid eller leaset.

Disaster recovery prosedyrer

For potensiell risiko må du inkludere detaljer om gjenopprettingsprosedyrene som er utarbeidet. Dette bør dekke:

 • Scenarioet
 • Mulige årsaker
 • IT-tjenester og data i risikosonen
 • Potensiell innvirkning
 • Forebyggende tiltak
 • Handlingsplan
 • Nøkkelkontakter

Revisjonshistorikk

En oversikt over alle revisjoner gjort i planen og datoen de ble gjort.

Disse kjerneelementene vil sikre at planen er utstyrt for å håndtere hendelser raskt, minimere nedetid og begrense skader, både omdømmemessige og økonomiske.

Hvordan utvikle en vellykket Disaster Recovery Plan

Når du utvikler en disaster recovery plan for virksomheten din er det flere ting du må huske på for å sikre at den er effektiv, inkludert:

Dekker et bredt spekter av potensielle hendelser

Fra maskinvarefeil og naturkatastrofer til nettkriminalitet og menneskelige feil er det viktig at planen din dekker et bredt spekter av potensielle hendelser i stedet for kun å fokusere på én type hendelse / katastrofe.

En laginnsats

Når du oppretter en disaster recovery plan er det viktig å involvere så mange ansatte fra hele virksomheten som mulig. Dette vil tillate deg å identifisere potensielle problemer med annonsesårbarheter fra alle synspunkter, og sikre at planen er så vanntett som mulig.

Test, test, test

Når du forbereder disaster recovery planen din er det viktig å teste den grundig flere ganger. Dette vil sikre at planen passer til formålet og gir deg trygghet om at den vil gi de beste resultatene i tilfelle du trenger å implementere den.

Hold den oppdatert

Disaster recovery planlegging stopper ikke når du har fullført den første planen. Faktorer i virksomheten din som programvare og maskinvare er i konstant endring sammen med arten av nye og utviklende trusler. Det er viktig å hele tiden gjennomgå og oppdatere planen din.

Hold det enkelt

Din disaster recovery plan trenger ikke være hundrevis av sider lang. Enkle dokumenter fra 2 til 10 sider er vanligvis tilstrekkelig for de fleste virksomheter. Hvis planen din må være lang for å dekke alle relevante forskrifter er det verdt å lage en kortere versjon for å dele med ansatte med fokus på trinnene de må ta.

Last ned malen vår for IT-Disaster Recovery Plan

Vårt IT- Disaster Recovery Plan dokument dekker byggeklossene i en plan slik at du kan begynne å tenke på hva som skal til for å gjenoppta normal drift i tilfelle dataene og infrastrukturen din er involvert i en alvorlig IT-hendelse eller -katastrofe.

Last ned malen vår for IT-Disaster Recovery Plan nå eller ta kontakt for å diskutere dine behov.