Ediscovery i Norge og verden

Ediscovery er et verktøy som håndterer innsamling og utveksling av digitale bevis i rettstvister.

Forretningsområdet har sitt utspring fra USA og er generelt mer vanlig som uttrykk og tjeneste i land med mer «common law», eks. Storbritannia.

I disse landene er Ediscovery et krav i sivilrett og i alle granskinger.

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_globe

img_600x600_monitors

Ediscovery som teknisk hjelpemiddel

Jurister som jobber med sivilrett må lære seg å skille på Ediscovery som en rettslig prosess og den teknikken som er utviklet og i mange tilfeller også blir kalt Ediscovery.

Ediscovery-teknikken er omfattende og kan benyttes i de fleste saker der det er behov for informasjonsinnsamling og analyse av store mengder data i form av e-post, dokumenter etc.

Ediscovery i Norge

Det blir stadig vanligere for norske jurister å benytte Ediscovery-teknikken. Den er ikke lengre forbeholdt «common law» landene.

Teknikken kan minske kostnader og forenkle og påskynde granskinger i en rekke tilfeller:

Konkurransespørsmål, tilsynsgransking og etterlevelse av lover og regler

I Norge finner vi mange jurister som benytter eDiscovery-tekniken innen konkurranserett. Konkurransetilsynet har i de siste årene blitt mer aktive og fokus har vært på kartellvirksomhet, misbruk av stilling og «monopoltilstand».

I alle slike granskinger må store mengder data samles inn og Ediscovery-teknikken kan bidra til å effektivisere jobben slik at tidsfrister opprettholdes.

Uregelmessigheter, hvitvasking og korrupsjon

Flere virksomhetsadvokater og granskingsansvarlige benytter Ediscovery-teknikken som et verktøy for internrevisjon og for å følge opp lover som eksempelvis Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbritannias UK’s Anti-Bribery Act.  Verktøyet kan da brukes for å gjøre fullstendige granskinger men også som stikkprøver av dokumenter, kommunikasjon eller regnskapsbilag.

Opprettholdelse av taushetsplikt og integritetskrav

Ediscovery-teknikken gjør det mulig å søke og filtrere dokumenter, filer og e-post for å sikre at personlige og private dokumenter ikke sikres, distribueres eller føres videre i en gransking. Det er mulig å benytte samme teknikk for å opprettholde kravene i personopplysningsloven og i GDPR (General Data Protection Regulation)..

Ediscovery-tekniken kan også brukes når personer ønsker å få slettet personlig informasjon iht til de nye personvernlovene. I GDPR’s «the right to be forgotten» er kravene krystallklare. Verktøyene våre kan brukes til å identifisere data samt kontrollere at de faktisk har blitt slettet.

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!