Tjenesten Ediscovery

Electronic discovery, mest kjent som Ediscovery, er et uttrykk og en vanlig tjeneste  i land der Ediscovery er et krav i sivilrett og granskinger.

Vår Ediscovery tjeneste er en prosess som behandler datasikring, analyse og gjennomgang av en større mengde data i en Ediscovery-løsning. En løsningsplattform vi benytter i alle våre granskingsoppdrag, tvistesaker eller oppdrag hvor vi er oppnevnt som sakkyndig av retten.

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_globe

img_600x600_monitors

Ediscovery som teknisk hjelpemiddel

For jurister som arbeider med sivilrett er det viktig å skille Ediscovery som en rettslig prosess og den teknologien som i mange tilfeller også blir kalt Ediscovery.

Ediscovery-teknologien kan benyttes i alle saker der det er behov for informasjonsinnsamling og analyse av data i form av e-post, dokumenter etc. I Ediscovery verktøyet får man et datarom med god struktur og kontroll på alle dokumenter.

Ediscovery i Norge

Det blir stadig vanligere for norske jurister å benytte Ediscovery-teknikken. Den er ikke lengre forbeholdt «common law» landene.

Teknikken kan minske kostnader og forenkle og påskynde granskinger i en rekke tilfeller:

Konkurransespørsmål, tilsynsgransking og etterlevelse av lover og regler

I Norge finner vi mange jurister som benytter eDiscovery-tekniken innen konkurranserett. Konkurransetilsynet har i de siste årene blitt mer aktive og fokus har vært på kartellvirksomhet, misbruk av stilling og «monopoltilstand».

I alle slike granskinger må store mengder data samles inn og Ediscovery-teknikken kan bidra til å effektivisere jobben slik at tidsfrister opprettholdes.

Uregelmessigheter, hvitvasking og korrupsjon

Flere virksomhetsadvokater og granskingsansvarlige benytter Ediscovery-teknikken som et verktøy for internrevisjon og for å følge opp lover som eksempelvis Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbritannias UK’s Anti-Bribery Act.  Verktøyet kan da brukes for å gjøre fullstendige granskinger men også som stikkprøver av dokumenter, kommunikasjon eller regnskapsbilag.

Opprettholdelse av taushetsplikt og integritetskrav

Ediscovery-teknikken gjør det mulig å søke og filtrere dokumenter, filer og e-post for å sikre at personlige og private dokumenter ikke sikres, distribueres eller føres videre i en gransking. Det er mulig å benytte samme teknikk for å opprettholde kravene i personopplysningsloven og i GDPR (General Data Protection Regulation)..

Ediscovery-tekniken kan også brukes når personer ønsker å få slettet personlig informasjon iht til de nye personvernlovene. I GDPR’s «the right to be forgotten» er kravene krystallklare. Verktøyene våre kan brukes til å identifisere data samt kontrollere at de faktisk har blitt slettet.

 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!