La ingen digitale spor være urørt

Dataetterforskning er i vårt DNA. Vi vet hva slags data vi skal se etter, hvordan man finner dem og hvordan man presenterer funnene på en måte som aksepteres av domstoler verden rundt.Våre eksperter har det mest avanserte utstyret, er oppdatert på den seneste teknologien og får grundig opplæring hver gang det kommer endringer i lover og regler. Dette gir oss de beste forutsetningene til å løse de mest krevende oppdragene på en trygg og forsvarlig måte.

Etterforske datakriminalitet

Å velge riktig ekspert til digital etterforskning kan bety forskjellen mellom å vinne og tape en sak.

Våre eksperter har håndtert noen av de tøffeste og mest komplekse sikringene og etterforskningene av elektroniske data. Teamet vårt inkluderer spesialister som bruker metoder som er testet i retten, og alt arbeid følger en streng «Chain-of-custody» prosess. Riktig håndtering og sporbarhet er avgjørende ved fremleggelse av bevis for retten.

Last ned informasjonsark
Tjenester for data- / digital etterforskning

Elektroniske spor som bevis. Hva kan vi søke etter?

icon

Rekonstruksjon

 • Gjenoppretting av slettede filer
 • Knekking av passord
 • Gjenoppretting av Webmail

icon

Mobile enheter

 • Chat/meldinger på alle plattformer
 • Anropsdata (tidsline)
 • Geo lokalisering
 • På forespørsel

icon

Undersøkelse

 • Søk i tidslinje
 • Sist åpnet dato/tid på filer
 • Validering av elektroniske spor

icon

Analyse

 • Bevis fra skybasert lagring
 • Dokumentere sletting av data
 • Analyse av Windows registry

Områder der våre eksperter gjør en forskjell

 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter (IP)
 • Arbeidstvister
 • Datainnbrudd eller inntrengninger
 • Misbruk av datamaskin
 • Trakassering eller mobbing
 • Datakriminalitet og bedrageri
 • Straffesaker
 • Bistand som teknisk sakkyndig i domstolen

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.