Ibas Digital Forensic Services sikrer og analyserer bevis fra blant annet harddisker, servere, mobiltelefoner og skytjenester.

Digital etterforskning er først og fremst analyse av elektroniske spor:

 • Vite hvor bevis finnes
 • Sikre bevis i e-post og dokumenter fra brukeraktivitet på pc,mobiltelefon eller i skyen
 • Sikre, analysere, og presentere hva bevisene betyr
 • Håndtere bevismateriell på en korrekt og verifiserbar måte
 • Bistå som sakkyndig vitne i saker for sivil- og strafferett

Våre dataetterforskningstjenester retter seg mot privat næringsliv, advokater og domstoler. Vi bistår også politi, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Bedrift Privatperson Advokat & Jurist
img_600x600_laptopdocuments

img_600x600_computerforensics

Vi hjelper deg å gjøre elektroniske spor til bevis

En gransking involverer som oftest elektroniske spor.

Problemstillinger i denne sammenhengen er hvor bevisene finnes lagret, hvordan få tilgang til dem, filtrering av relevante data, tolking av informasjonen i forhold til en gitt hendelse og sammen med oppdragsgiver avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Digital etterforskning innebærer vanligvis sikring og analyse av elektronisk spor på harddisker, mobiltelefoner, servere, nettbrett, usb-enheter og fra ulike minnekort.

Profesjonell dokumentasjon gjør funn av elektroniske spor om til sterke bevis. En dataetterforskning kan sikre viktig bevis når man skal utrede om bedriftssensitive data er kommet på avveie.

Slettet e-post, sms eller andre data kan også rekonstrueres.

Vår etterforskningsanalyse kan utrede og forklare et hendelsesforløp og være avgjørende bevis på uregelmessigheter fra utro ansatte.

Analyse av PC/Server Analyse av mobiltelefon Sakkyndig vitne

Granskninger / Ediscovery

Vår e-discovery metodikk hjelper kunder med effektiv søking i digitale filer, dokumenter og e-post.

Metodikken kan kort beskrives med at vi forbereder dokumenter og epost slik at de blir søkbare og tilgjengeliggjort for en gransking.

Poenget er selvsagt å få relevant og innsiktsfull analyse av materialet som igjen kan rapporteres direkte til kunden.

Sikring og analyse av data Hva er Ediscovery? Ediscovery tjenester
img_600x600_monitors

img_600x600_womanthumbdrive

Våre spesialister har erfaring med å arbeide med forskjellige type saker, slik som:

 • Illojal opptreden overfor arbeidsgiver
 • Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter
 • Konkuranseutredninger
 • Kopiering av kildekode og intellectual property
 • Konkurs
 • Korrupsjon
 • Kontraktsbrudd
 • Industrispionasje
 • Økonomisk bedrageri
 • Usaklig oppsigelse
 • Hacking og skadelig programvare (malware)
 • Dokumentforfalskning

Sikre bevis! Tenk åsted!

Vår digitale verden kan sammenlignes med et krimåsted. Der har ingen adgang før krimteknikerne er ferdige med sin jobb.

Vi kan bistå deg med rådgivning i forhold til hvilke tiltak du bør igangsikre for at spor ikke skal bli slettet. Dette eksempelvis bestå av å sikre server logger, fryse kontoer eller sette enheter i flymodus I påvente av  sikring data.  

img_600x600_computercautiontape

 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!