Ingen kan forutsi når tap av data fra RAID vil skje, men vi vet at det kan være katastrofalt når det skjer.

Hvis du mistenker en RAID-arrayfeil, kontakt ekspertene hos Ibas Ontrack for å få tilbake dataene dine så raskt som mulig.

Be om et estimat

Freeze!

Flertallet av unngåelige dataskader skjer i løpet av de første seksti minuttene, den såkalte gylne timen, etter en menneskelig feil. Her er noen eksempler:

 • Bytter feil disker i RAID-konfigurasjonen.
 • Raid korrupsjon ved å erstatte feil RAID-kontroller.
 • Tvinge disker til å gå online.
 • Initialiserer feil disker.
 • Mislykkede rebuilds.
 • Gjenoppretting fra ufullstendige sikkerhetskopier på samme system.
 • Utføre en VMware Storage vMotion når lagringssystemet har sviktet.

I alle disse tilfellene er det viktig at alle aktiviteter stoppes og ingen ytterligere endringer skrives til den opprinnelige konfigurasjonen av systemet og de enkelte lagringsenhetene selv. Et RAID er basen for de fleste servere, Network Attached Storage (NAS) og Storage Attached Network (SAN). Det er ofte ikke åpenbart når RAID'et er den underliggende årsaken til et problem.

Ofte har du bare én sjanse til å få systemet i gang igjen og til å gjenopprette lagrede data. Det er viktig å kontakte datarekonstruksjonseksperter, Ibas Ontrack's ingeniører vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du skal gå frem og vil informere deg om sjanser, risikoer og mulige neste trinn.

What to do with RAID failure

Ontrack, din RAID-datarekonstruksjonspartner

Den anerkjente globale datarekonstruksjonslederen Ontrack bruker avanserte teknikker for å reparere, gjenopprette og rekonstruere RAID-data som har blitt utilgjengelige.

Våre ingeniører, støttet av 35 års forskning, erfaring og utvikling av datarekonstruksjon, har kunnskapen og verktøyene for å få tilbake dataene dine. Du vil vite nøyaktig hvilke data som kan rekonstrueres før du forplikter deg til den faktiske rekonstruksjonen. Vi utfører RAID-datarekonstruksjon på:

 • Ethvert RAID-nivå
 • Enhver tyre RAID controller, RAID-arkitektur inkludert programvaredefinert lagring (SDS)
 • Enhver harddisktype, merke eller modell

Ontrack er hjemmet til det aller største teamet av spesialister som har utført mer enn 500 000 datarekonstruksjoner. Med vår uovertrufne globale ekspertise er dataene dine i trygge hender.

Oppdag hvorfor Ontrack har verdens beste datarekonstruksjonsteknologi.

RAID Recovery

Bli med over en halv million mennesker og bedrifter som har fått sine data gjenopprettet av Ontrack

Hva er symptomene på et ødelagt RAID?

Mange symptomer kan antyde at det er en RAID-arrayfeil. 

Tydelige symptomer:

 • Feilmeldinger
 • Pipelyder/alarmer
 • (Rødt) lys på serveren
 • Enheter som lager lyder

Mindre tydelige symptomer:

 • Datakorrupsjon
 • Databasekorrupsjon
 • Ingen tilgang til filer
 • Logiske stasjoner forsvinner
 • Mistet forbindelsen til server, volum, share, LUN
 • Volum går ned
 • Systemhastighet
 • Systemet ikke lenger tilgjengelig

Vanlige årsaker til tap av RAID-data

Hver RAID-rekonstruksjon er unik, men det er noen få vanlige årsaker til tap av data.

icon

Mekaniske problemer

RAID-systemer er bygget for å tåle individuelle diskfeil, men når et RAID kjører i en degradert tilstand, øker arbeidsbelastningen til de gjenværende diskene, og det samme gjør risikoen for ytterligere diskfeil. Ytterligere diskfeil kan føre til feil i RAID. Vi har renromsmiljøet og ekspertisen som kreves for å rekonstruere data fra defekte disker, kombinert med logiske ferdigheter og verktøy for å gjenoppbygge og reparere filsystemer fra mislykkede eller delvis gjenoppbygde RAID-systemer.

icon

Strømproblemer

RAID-systemer kan bli påvirket av blant annet strømbrudd eller overspenning som forårsaker tap av data. RAIDs som kjører i en degradert tilstand er spesielt sårbare, ettersom strømproblemer kan føre til at disker som ikke er synkronisert, blir gjeninnlemmet i arrayet. I disse tilfellene har teamene våre verktøyene og ekspertisen til å kartlegge dataene og logisk gjenoppbygge RAID for å trekke ut de nødvendige dataene.

icon

Naturkatastrofer

Brann, vann, skitt og andre forurensninger fra naturkatastrofer kan ødelegge et RAID på et øyeblikk. Å gjenoppbygge filsystemer fra et RAID berørt av en naturkatastrofe krever spesialiserte fasiliteter, kunnskap og verktøy for å dekontaminere disker og logisk gjenoppbygge dataene. Ontrack har state-of-the-art verktøy og renromsmiljøer for trygt å rekonstruere data fra fysisk skadede disker.

icon

Menneskelige feil

Enten ved et uhell eller fullført med ondsinnet hensikt, kan tap av data fra omformatering, reinstallering eller volumoverskriving oppstå i enhver organisasjon, uansett størrelse. Men med kunnskapen og ekspertisen til Ontrack, kan selv de mest skadelige menneskelige feilene overvinnes av eksperter for datarekonstruksjon.

icon

Cyberangrep

Uansett utført gjennom datainformasjonssystemer, datanettverk, infrastrukturer eller personlige dataenheter, forårsaker uønskede forsøk på å stjele, avsløre, endre og/eller ødelegge sensitiv informasjon gjennom datainnbrudd og cyberangrep betydelig tap av data. Ontrack har verktøyene og ekspertisen for trygt å gjenopprette dataene dine fra et ondsinnet nettangrep.

icon

Ransomware-angrep

En form for skadelig programvare, ondsinnet programvare som krypterer et offers filer, hindrer ransomware-angrep en person i å få tilgang til datamaskinen sin eller data som er lagret på den. Denne formen for angrep kan føre til at selve datamaskinen blir låst, eller at dataene på den blir stjålet, slettet eller kryptert. Ontracks eksperter for datarekonstruksjon kan i visse tilfeller gjenopprette data fra et løsepenge-angrep.


Hva du skal gjøre når du opplever RAID-feil

Før du gjør noe, svar på følgende spørsmål:

 • Hva skjedde spesifikt/hvordan utviklet hendelsen seg?
 • Hvilke data har gått tapt?
 • Hvor kritisk/verdifull er disse dataene?
 • Har jeg en sikkerhetskopi eller andre måter å få disse dataene tilbake på?
 • Hva er de økonomiske konsekvensene av dette datatapet?

Svarene på disse spørsmålene vil være avgjørende for å bestemme neste trinn for datagjenoppretting.

Ofte har du bare én sjanse til å få systemet opp igjen og til å gjenopprette lagrede data, så det er viktig å samle så mye informasjon som mulig.

NAS recovery fire damage

Cleanroom for RAID data recovery

Ring for hjelp

En gratis ekspertkonsultasjon vil dekke...

 • En vurdering av situasjonen, problemet og mulig tap av data.
 • Få innsikt i maskinvaren, RAID-konfigurasjonen, virtualiseringsprogramvare og sikkerhetskopieringsprosedyrer.
 • Førstehjelp, råd og tips for å forhindre fremtidig tap av data.
 • Avgjøre om en ekstern datagjenoppretting (RDR) kan utføres.
 • Remote Data Recovery (RDR)-tjenester – I tilfelle harddiskerne i et RAID ikke er fysisk defekte, er RDR den raskeste, enkleste og mest kostnadseffektive løsningen. En RDR-rekonstruksjon skjer via en kryptert internettforbindelse direkte til serveren din.
 • Tips og råd om hvordan du slår av serveren, pakker sammen harddiskene og transporterer dem trygt til våre renrom.

Du kan ringe oss døgnet rundt for en gratis konsultasjon. I tilfelle en nødsituasjon vil vi iverksette tiltak og prøve å løse problemet umiddelbart.


Hvor raskt trenger du tilbake RAID-dataene dine?

Vi forstår det presserende behovet for å gjenopprette data og tilby servicenivåer for å møte dine behov.

Standard

7-10 arbeidsdager

Express

3-5 arbeidsdager

Emergency

24/7

På hvert servicenivå analyserer ingeniørene våre mediene dine for å bestemme tilstanden til dataene. Som et resultat vil du få et alternativ til å motta en online rapport som viser alle rekonstruerbare filer før du bestemmer deg for å fortsette med rekonstruksjonen. Etter dataene dine rekonstrueres, returneres de på en kryptert ekstern USB-enhet eller gjøres tilgjengelig for kryptert nedlasting fra en sikker server.


Alternativer for rekonstruksjon av RAID-serverdata

Enten enheten din har fått fysisk skade eller gjennomgått en logisk feil, tilbyr vi deg en rekke tjenester som passer dine spesifikke behov.

Ekspertene våre er tilgjengelige og vil svare på problemet ditt umiddelbart. Fra å hjelpe med feilsøking for gjenoppretting på stedet, vil vårt brede utvalg av rekonstruksjonsalternativer sikre at du får den aller beste løsningen for å løse problemet med tap av RAID-data.

 

In-lab Recovery

Rekonstruksjonsalternativet for å støtte alle typer RAID-systemer, uansett hvilken datatapsituasjon som har vært opplevd. Denne rekonstruksjonstjenesten tilbys i vårt toppmoderne datarekonstruksjonslaboratorium og ISO-5/Class 100 renromsmiljø for å sikre sikkerheten til dataene dine.

 

Remote RAID Recovery

Dataene dine rekonstrueres eksternt uten at enhetene noen gang forlater lokalene dine. Vi kobler oss til systemet ditt via Internett for å utføre en gjenoppretting direkte. Tilgjengelig når lagringsenheten eller systemet fortsatt er i drift.

 

On-site Recovery

Hvis RAID-systemet ditt ikke kan forlate lokalene dine, kan ingeniørene våre bringe rekonstruksjonsekspertisen sin til deg. Dette alternativet er kun tilgjengelig for nødhjelp. For datarekonstruksjon på stedet må lagringsenheten eller systemet være i drift.

 

Tilpasset RAID Recovery

Vi tilbyr spesialdesignede rekonstruksjonsløsninger for proprietære RAID-systemer og/eller svært komplekse systemer på bedriftsnivå. Vårt R&D-team vil samarbeide med IT-personalet ditt for å lage en nødløsning for å få tilbake dataene dine.

  

Client Attended Recovery

En spesialistversjon av vår lab-tjeneste for svært konfidensiell og sensitiv informasjon. Teamet ditt av pålitelige ansatte kan transportere enheten til våre fasiliteter og bli med den under rekonstruksjonsprosessen, og sikre at dataene forblir bevoktet. Denne tjenesten tilbys kun med passende konfidensialitetsavtaler og forsikringsbevis.


RAID-rekonstruksjon av Ontrack på alle nivåer

Tap av data kan forekomme på forskjellige nivåer. På grunn av den enorme mengden erfaring og patentert teknologi samlet av vårt globale team av datarekonstruksjonseksperter, er Ontrack i stand til å utføre datarekonstruksjon på alle nivåer.

Layers of RAID data loss

Det første nivået av datatap begynner med lagringsmediet. Dette kan være en enkelt harddisk eller RAID-lagring med flere enheter (DAS, NAS, SAN). I en rekonstruksjon for et tap på dette nivået, sikrer Ontracks ingeniører så mye rådata som mulig. Det lages en kopi av diskene og i et renrom jobber ingeniørene våre med elektronikk og mekanikk for å få eventuelle defekte medier i drift igjen, slik at rådataene kan kopieres. Med egenutviklede og patenterte verktøy, kan RAID-kontrolleren imiteres. Dette kan gjøres selv for de komplekse SAN-systemene som ofte legger sin egen blokkdistribusjon over et kombinert RAID-system, og dermed gjør de tapte dataene synlige igjen.

Det andre nivået av datatap kan begynne på filsystemnivå. Dette kan skje hvis 100 % av rådataene ikke kunne kopieres fra enhetene eller hvis disse dataene er skadet. Det (virtuelle) filsystemet er en unik metode for lagring og organisering av system- og brukerfiler. Operativsystemet styrer filsystemet. Hvis informasjonen om hvor filene er plassert på volumet blir skadet eller tapt, vil Ontrack-eksperter foreta justeringer eller reparasjoner på filsystemnivå. Når filsystemet er gjenopprettet, kan dataene nås igjen.

De fleste operativsystemer har et verktøy som automatisk utfører reparasjoner. Dette kan imidlertid skade dataene permanent. Arbeid alltid med en kopi. Med virtuelle systemer er det ekstra kompleksitet på grunn av kombinasjonen av det virtuelle filsystemet og filsystemene som kjører på de virtuelle maskinene.

Det tredje nivået av datatap kan forekomme i selve filen, for eksempel SQL-, Oracle- og Exchange-databasefiler. Disse filene kan være ganske komplekse. Den interne strukturen kan bli ødelagt til det punktet hvor DBMS gjør databasen utilgjengelig.

Ontrack har mye erfaring på alle disse nivåene med mange komplekse datarekonstruksjoner utført.


Vår enkle 4-trinns datarekonstruksjonsprosess

Vi sørger for at prosessen vår er gjennomsiktig, rask og sikker. Du vil bli informert hvert trinn på veien for fullstendig trygghet.

 icon

Konsultasjon

Kontakt oss 24/7 over hele verden for å få en gratis konsultasjon for datagjenoppretting og skriftlig pristilbud.

 icon

Evaluering

Hele evalueringsprosessen er gjennomsiktig. Når vi mottar enheten din, anbefaler ingeniørene våre den beste løsningen, vi sender et fast pristilbud samt en oversikt over servicenivåer og leveringsmuligheter.

  

RAID-Rekonstruksjon

Med din godkjenning rekonstruerer vi dataene dine basert på din valgte  nivå. Gjennom vår sikre portal kan du spore statusen til rekonstruksjonen din og se en liste over rekonstruerbare filer.

  

Dataretur

Når dataene dine er rekonstruert, sender vi dem tilbake til deg på en kryptert ekstern enhet.


RAID data recovery case studies

RAID Recovery Case Studier

Ontrack bruker avanserte teknikker for å reparere, gjenopprette og rekonstruere serverdata som har blitt utilgjengelige.

Ontrack er svært proaktive når det gjelder å holde tritt med den utrolige teknologiske utviklingen innen datalagring de siste 30 årene. I dag utfører vi over 50 000 datarekonstruksjoner per år rundt om i verden. RAID datarekonstruksjon er vår lidenskap, og vi prøver å involvere kundene våre i det så mye som mulig. Vår erfaring og ekspertise har skapt verdens beste datarekonstruksjonspraksis for å gi våre verdsatte kunder en følelse av tillit.

Gir et RAID-array automatiske sikkerhetskopier?

Er du i stand til å rekonstruere data fra RAID-0?

Hva bør jeg gjøre hvis RAID-systemet mitt krasjer?

Hva er forskjellen mellom RAID og NAS?

Er det mulig å rekonstruere data fra et omformatert RAID 5-volum?

Hva er de vanligste årsakene til RAID-datakorrupsjon eller feil?

Kreves alle RAID-diskene for å rekonstruere data fra en RAID-array?

Hvor vanlig er tap av RAID-data?

Er det mulig å rekonstruere slettede data fra et raid?

Engineer
RAID recovery tips

RAID Rekonstruksjons-tips

 • Byt aldri en defekt harddisk med en som tidligere var en del av et RAID-system - sørg for at du sletter erstatningsdisken helt før bruk.
 • Hvis en disk lager uvanlige mekaniske lyder, slå den av umiddelbart og søk hjelp.
 • Få et bit-for-bit-bilde av harddiskene før du gjør endringer i hardware, software eller utfører et RAID-rebuild.
 • Merk diskene med deres plassering i et RAID-array.
 • Ikke kjør rekonstruksjonsprogrammer på feilende volumer. Volumreparasjonsverktøy, for eksempel CHKDSK, er designet for å tvinge filsystemer til en konsistent tilstand. Dette kan være nyttig for et enkelt disksystem med enkle feil. På et RAID-system, kan inkonsekvens av et volum vanligvis spores til problemer med RAID (dvs. ikke-synkroniserte disker, mislykket rebuild osv.). Bruk av CHKDSK i slike scenarier kan føre til skadelige og irreversible endringer i filsystemet.
 • Ikke kjør defragmenteringsprogrammer på mistanke om feilende disker.
 • Ikke kjør volumgjenopprettingsprogrammer i tilfeller av strømbrudd på et RAID-array, når filsystemet ser mistenkelig ut eller ikke kan monteres, eller dataene er utilgjengelige etter at strømmen er gjenopprettet.

RAID-teknologipartnere

Verdens ledende teknologiselskaper stoler på Ontracks ekspertise for RAID-rekonstruksjon og datarekonstruksjon.

Fra LSI MegaRAID til Avago, Broadcom til Adaptec, vi samarbeider med verdens ledende RAID-merker for å garantere trygg, effektiv og sikker rekonstruksjon av viktige data.

De vanligste NAS-leverandørene:

 • Buffalo
 • Synology
 • WD
 • Seagate
 • Thecus
 • Dell
 • NetApp
 • Pure
 • HPE
 • NetGear ReadyNas
 • QNAP

De vanligste server-leverandørene:

 • HPE/H3C
 • Dell
 • Inspur
 • Supermicro
 • Lenovo
 • NetApp
 • IBM
 • Huawei
 • Fujitsu
 • Cisco

De vanligste RAID-kontrollere:

 • LSI MegaRAID
 • Avago
 • Broadcom
 • Dell PERC
 • Adaptec
 • Intel RAID
 • HP Smart Array
 • IBM ServeRAID

Enterprise Storage:

 • Dell/EMC
 • HPE h3c
 • NetApp
 • IBM
 • Hitachi Vantara
 • Huawei
 • Lenovo
 • Pure storage
 • Nutanix
Seagate
Synology
Cisco
Dell
IBM
Dell EMC
NetApp
Buffalo
Fujitsu
Lenovo
QNAP
Western Digital

RAID-rekonstruksjon for virtuelle miljøer

Fordi virtualiserte systemer omfatter en unik kombinasjon av programvare- og maskinvarekomponenter, krever vellykket datarekonstruksjon av utilgjengelige eller tapte data overlegen kunnskap om hypervisorer, vertsmaskiner, lagringsenheter, RAID-matriser, filstrukturer, applikasjoner og mer.

Ontracks globale team har mange års erfaring og opplæring, en rekke proprietære verktøy og spesialisert kunnskap oppnådd gjennom unike arbeidsforhold med programvareleverandører for virtuelle maskiner og maskinvare-OEM-er som anbefaler våre tjenester. Eksperter for rekonstruksjon av virtuelle maskiner på Ontrack kan hjelpe med følgende:

 • VMware ESX og vSAN (VMDK files)
 • Microsoft Hyper-V (VHD, VHDX, and AVHDX files)
 • Citrix Xen
 • Oracle VM
 • KVM
RAID recovery for virtual environments

Hvorfor Ontrack?

Vi er den globale bransjelederen innen datarekonstruksjon

icon

Anbefalt av produsenter

 icon 

Strenge datasikkerhets-protokoller

icon

Avansert informasjonssikkerhet og sertifiseringer

 icon 

Uovertruffen global ekspertise

icon

Høyt verdsatt personlig service

icon

Verktøysett som dekker alle lag

icon

Største team av spesialister

icon

Egenutviklet og patentert verktøy

icon

Tilpasset JIT-rekonstruksjon

icon

Utprøvde metoder siden 1985

icon

500 000+ rekonstruksjoner

icon

50 000 kunder per år

Dine data i trygge hender - Avansert informasjonssikkerhet

Gitt vår virksomhets natur, har vi blitt betrodd store mengder sensitiv og konfidensiell informasjon av våre kunder og forstår at sikkerhet er stadig viktigere for dagens virksomheter. Vi investerer betydelig tid og penger for å beskytte din mest sensitive elektronisk lagrede informasjon (ESI).

 • ISO/IEC 27001 sertifisert
 • SOC 2®-sertifisert
 • Akkreditering under EU-U.S. og Sveits-U.S.A. rammer for personvern
 • State-of-the-art informasjonssikkerhet med dybdeforsvarsstrategi
 • Sikre datasentre
RAID recovery certified

icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg


Bakgrunnsinformasjon om RAID

Hva er RAID?

Redundant Array of Independent (opprinnelig "Inexpensive") Disks (RAID)-lagring har revolusjonert bedriftens datalagringsteknologi, og bygget inn tryggheten av redundans (fra RAID 1 og høyere) som i stor grad kan minimere nedetid på grunn av individuelle diskfeil.

Dessverre er RAID-lagring ikke en perfekt teknologi, og som et resultat kan tap av data fortsatt forekomme.

Definisjonen av RAID er i navnet på selve systemet. Står for Redundant Array of Independent Disks, betyr RAID bokstavelig talt redundant bunting av uavhengige disker – en klynge av flere harddisker for å få en enkelt logisk partisjon. Avhengig av formålet, øker RAID ytelsen for tilgang til og skriving av data, samtidig som sikkerheten til informasjonen forbedres.

RAID er en teknologi som støtter bruk av 2 eller flere harddisker i ulike konfigurasjoner med det formål å oppnå større ytelse, pålitelighet og større volumstørrelser gjennom bruk av konsolidering av diskressurser og paritetsberegninger.

Det ble designet en rekke standardkonfigurasjoner som omtales som nivåer. Det var opprinnelig opprettet fem RAID-nivåer, men mange flere variasjoner har utviklet seg, spesielt flere nestede nivåer og mange ikke-standardnivåer (for det meste proprietære).

Så, hva betyr RAID-nivåene? Tallene refererer ganske enkelt til konfigurasjonen av RAID. Når du vet at alle RAID-systemer lagrer data effektivt, vil valget av system være basert på dine egne personlige behov. RAID 1 oppfyller for eksempel behovene til ytelse og pålitelighet. RAID 5 er et godt valg hvis du er ute etter både ytelse og feiltoleranse.


RAID-systemoversikt

RAID er et begrep som brukes for datalagringssystemer som sprer og/eller replikerer data mellom flere harddisker. RAID ble designet med to hovedmål: å øke datapålitelighet og økt I/O (input/output) ytelse.

Et RAID kombinerer fysiske harddisker til en enkelt logisk enhet ved å bruke enten spesiell maskinvare eller programvare. Maskinvare RAID-løsninger kan komme i en rekke stiler, fra innebygd på hovedkortet eller tilleggskort, opp til store bedrifts-NAS- eller SAN-servere. Med disse oppsettene er operativsystemet uvitende om den tekniske funksjonen eller RAID. Programvareløsninger er vanligvis implementert i operativsystemet.

Det er tre nøkkelbegreper i RAID:

 • speiling, kopiering av data til mer enn én disk
 • striping, deling av data over mer enn én disk
 • feilretting, der redundante data lagres for å tillate problemer å bli oppdaget og muligens fikset (kjent som feiltoleranse)

Ulike RAID-nivåer bruker én eller flere av disse teknikkene, avhengig av systemkravene.

RAID brukes tradisjonelt på servere, men kan også brukes på arbeidsstasjoner. Det siste gjelder spesielt i lagringsintensive datamaskiner som de som brukes til video- og lydredigering.

What is RAID?
RAID recovery tips

RAID-systemhistorikk

RAID er forkortelsen for Redundant Array of Inexpensive Disks (Redundant Array of Independent Disks). Konseptet ble født ved University of California, Berkeley, hvor David A. Patterson, Garth Gibson og Randy H. Katz samarbeidet om å produsere operasjonelle prototyper av fem nivåer av RAID-lagringssystemer. Resultatet av deres forskning har dannet grunnlaget for de komplekse RAID-lagringssystemene som eksisterer i dag. I dag har IBM de immaterielle rettighetene til RAID 5.

Utformingen av RAID-lagringssystemet var rettet mot å forbedre ytelsen, gjenopprettingen, påliteligheten og skalerbarheten til lagring. Resultatet var et unikt redundanskonsept som tilbyr datagjenopprettingsmuligheter i tilfelle en disk feiler i systemet. Faktisk har RAID-kontrollerkort fått muligheten til å fortsette å lese og skrive data selv om en disk er "offline".


De forskjellige RAID-typer

Ontrack tilbyr datarekonstruksjonstjenester for alle større RAID-arkitekturer. Dette inkluderer RAID-nivåene 0, 00, 1, 10, 1E, 1E0, 2, 3, 4, 5, 50, 5E, 5EE, 6 og 60. Vi rekonstruerer også fra et stort antall proprietære RAID-arrayer.

Den kontinuerlige utviklingen av programvareverktøyene våre sikrer at vi bruker de siste moderne og proprietære teknikkene for å oppnå best mulig datagjenoppretting. I tillegg bistår forsknings- og utviklingsteamet våre ingeniører med datagjenoppretting når de blir konfrontert med uvanlige proprietære RAID-arrayer, gjennom tilpassede verktøy laget spesielt for anledningen.

Vi anbefales av de fleste RAID-leverandører som HP, Dell, Adaptec, IBM, Intel, Promise, EMC, NetApp og LSI Logic.

RAID-konfigurasjon, inkludert antall disker som brukes, bestemmer typen. Som en påminnelse står RAID for Redundant Array of Independent Disks og er en lagringsløsning som distribuerer data på tvers av flere små disker som til sammen utgjør et enkelt system. I tillegg til å være rimeligere, har denne enheten et høyt nivå av ytelse og datasikkerhet ettersom RAID tolererer sammenbrudd bedre.

I dag er det nesten tjue typer RAID, om ikke flere, inkludert konfigurasjoner som noen ganger anses for å være foreldet - blant dem er RAID 2. Av alle disse RAID-konfigurasjonene er de vanligste RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 eller RAID 6.

RAID 0 bruker to eller flere disker og gir rask tilgang til data, men ingen redundans. RAID 1 bruker også to disker, men skriver duplikatinformasjon til hver stasjon. Hvis en av diskene er skadet, vil du finne dataene dine på den andre. For å dra nytte av ytelsen til RAID 0 og sikkerheten som tilbys av RAID 1, ble RAID 5 opprettet. Med en god distribusjon av data kombinerer RAID 5 hastighet og feiltoleranse. RAID 6 har de samme fordelene som RAID 5, men med den ekstra bonusen å tolerere to stasjonsfeil i stedet for én.

RAID 0

RAID 0 er den klassiske konfigurasjonen for data-striping, der data skrives over alle stasjoner, noe som gir raskere tilgang. Denne ytelsen innebærer imidlertid en risiko, hvis en eller flere disker forårsaker en katastrofe i et RAID 0, kan det oppstå et alvorlig tap av data.

Et eksempel på en datarekonstruksjonsituasjon: det ble opprettet en fil som okkuperte datastriper 1 – 4, hvis stasjon 2 skulle feile og den andre stripen mistes, vil filen mest sannsynlig bli ødelagt. En annen måte å se det på ville være hvis en disk feiler, den største mulige gode filen må være mindre enn den kombinerte størrelsen på de gjenværende stripene.

RAID 1

Dette er RAID-nivået som setter opp diskspeiling; dataene på den primære disken dupliseres til den andre. Det er ingen ytelsesgevinster for denne type RAID, men hvis en disk feiler, vil du ha en sikkerhetskopi på den andre.

RAID 2

RAID 2 består av datastriping på bitnivå med en dedikert paritetsenhet. Dette nivået bruker hamming feildeteksjonskoder og er beregnet for bruk på enheter som ikke har innebygd feildeteksjon. Av denne grunn brukes ikke RAID 2 lenger.

RAID 3 and 4

RAID 3 og 4 bruker begge striping med en dedikert paritetsenhet, forskjellen mellom de to er at RAID 3 striper på bytenivå mens RAID 4 striper på blokknivå. RAID 3 brukes sjelden i disse dager på grunn av den dårlige ytelsen til striping på bytenivå, RAID 4 er bedre med striping på blokknivå, men har fortsatt langsommere skriveytelse på grunn av at pariteten må oppdateres ved hver skriving.

RAID 5

RAID 5 anses generelt for å være det beste kompromisset mellom feiltoleranse, hastighet og kostnad. Systemet deler dataene på samme måte som et RAID 0, men fordeler også paritetsdataene på alle harddiskene. Hver leverandør har sin egen spesifikke måte å distribuere paritetsinformasjon på disker, men det vil nesten alltid være en av disse fire måtene: venstre asymmetrisk, venstre symmetrisk, høyre asymmetrisk og høyre symmetrisk.

Paritetsretningen er enkel å identifisere, siden du kan se at den "beveger seg" både til høyre og venstre. I asymmetriske RAID ignorerer datastripene paritet, de hopper over den til de når neste tilgjengelige plass. Symmetriske RAID håndterer datastriper på en litt mer kompleks måte, når dataene møter en paritetsblokk, beveger de seg sidelengs og ned til neste stripesett.

RAID 6

RAID 6-systemet er en utvidelse av RAID 5: det utfører den samme datadistribusjonen og vedtar en lignende inndeling av paritet, men genererer en ekstra datablokk for hver stripe. På denne måten, selv om to disker skulle svikte samtidig, ville RAID-et ikke lide tap av data. I mindre RAIDs reduseres muligheten for at to harddisker svikter samtidig, men etter hvert som størrelsen på RAID-arrayet øker, øker sjansen for feil.

Når det gjelder ytelse, ligner de veldig på RAID 5: skrivehastigheten er høy, fordi data- og paritetsblokkene kan skrives på alle disker, men lesetilgangen er treg på grunn av forsinkelsen generert av hoppet med to paritets-serier.

RAID 0+1 and 1+0

For å oppnå ytelse og/eller ekstra redundans kan standard RAID-nivåene kombineres for å lage hybride eller nestede RAID-nivåer, RAID-typer som gir redundans kombineres vanligvis med RAID 0 for å øke ytelsen.

Fordelen er at når en disk feiler i en av nivå 0-matrisene, kan de manglende dataene overføres fra den andre matrisen. Men å legge til en ekstra harddisk til en stripe krever at du legger til en ekstra harddisk til de andre stripene for å balansere ut lagringsplass mellom arrayene.

En ulempe for denne konfigurasjonen er at den ikke kan gjenopprette fra to samtidige diskfeil, med mindre diskene er fra samme datastripe.

RAID 10

RAID 10 er konfigurert slik at RAID 0 er delt over to RAID 1-arrayer.

En stor fordel med RAID 10 er at alle unntatt én disk fra hver RAID 1-array kan feile uten tap av data. Men hvis den feilende disk ikke erstattes, blir den eneste arbeidsenheten i det arrayet et enkelt feilpunkt for hele systemet, hvis den siste enheten går, går alle data i arrayet tapt.

RAID-nesting-teknikken kan også brukes for andre RAID-nivåer, oftest på RAID 5, men den kan også brukes på andre nivåer som 3 og 6, og produserer derved nivåer som 50, 51, 60, 61, 30 og 03.

RAID 50

RAID 50, også kalt RAID 5+0, kombinerer den rette striping på blokknivå av RAID 0 med den distribuerte pariteten til RAID 5. Som et RAID 0-array stripet over RAID 5-elementer, krever minimal RAID 50-konfigurasjon seks disker. Én disk fra hvert av RAID 5-settene kan svikte uten tap av data; for eksempel kan en RAID 50-konfigurasjon som inkluderer tre RAID 5-sett tolerere maksimalt tre potensielle enhetsfeil samtidig (men bare én per RAID 5-sett). Fordi påliteligheten til systemet avhenger av rask utskifting av den dårlige enheten slik at matrisen kan gjenoppbygges, er det vanlig å inkludere "hot spares" som umiddelbart kan begynne å gjenoppbygge matrisen ved feil.

RAID 51

RAID 51 implementeres ved å speile eller implementere RAID 1 på en hel RAID 5-matrise i tillegg til paritetsinformasjonen. Det lages vanligvis ved hjelp av programvare- og maskinvarebaserte RAID-teknikker der RAID 1-basert speiling er implementert gjennom et operativsystem på den maskinvarebaserte RAID 5-matrisen. RAID 51 er spesielt utviklet for forbedret sikkerhetskopiering og høye feiltoleranse. RAID 51 betraktes som et paritetssett med speildisker, og derfor følges RAID 5 av RAID 1. Den kan forbli operativ eller beskytte mot tap av data selv etter å ha mistet fire av de seks minimumskonfigurerte diskene.


Vanlig brukt RAID-vokabular

RAID: RAID er en teknologi som støtter bruk av 2 eller flere harddisker i ulike konfigurasjoner med det formål å oppnå større ytelse, pålitelighet og større volumstørrelser gjennom bruk av konsolidering av diskressurser og paritetsberegninger.
Paritet: En matematisk beregning som lar enhetene i et RAID-array svikte uten tap av data. Den enkleste måten å vise dette på er ligningen: A + B = C. Du kan fjerne hvilken som helst av bokstavene ovenfra og regne ut verdien av de 2 gjenværende. Dvs. hvis B ble fjernet slik at ligningen så ut som A + ? = C, så kan Bs verdi beregnes ved å flytte A, så B = C – A. Dette er åpenbart en forenklet måte å beskrive det på, for å forstå det fullt ut i RAID-forstand, kunnskap om binær og det logiske XOR-uttrykket er nødvendig.
Speiling: Dataene fra 1 eller flere harddisker dupliseres til en annen fysisk(e) disk(er).
Striping: Metoden hvor data og paritet kan skrives over flere disker. Dataene skrives over diskene i sekvensiell rekkefølge frem til den siste disken, den hopper deretter tilbake til den første og starter en andre stripe.
Blokk: En blokk er den logiske plassen på hver disk hvor dataene skrives, hvor mye plass er satt av RAID-kontrolleren og vil oftest være 16KB til 256KB i størrelse. Dataene vil fylle opp plassen til grensen er nådd og deretter gå videre til neste stasjon, til den siste stasjonen når den hopper til starten av neste stripe.
Venstre / Høyre Symmetri: Symmetrien i et RAID kontrollerer hvordan dataene og pariteten fordeles på enhetene. Det er fire hovedstiler av symmetri, hvilken som brukes avhenger av RAID-leverandøren. Noen selskaper lager også proprietære stiler avhengig av deres forretningsbehov.
Hot Spare: Det finnes noen forskjellige metoder for å håndtere enhetsfeil i et RAID, en er bruken av en Hot Spare. Det er en reservedisk som kan brukes i stedet for den som har fejlet.
Degradert modus: Dette skjer når en enhet i RAID-et blir uleselig, enheten anses da som dårlig og trekkes ut av RAID-et. De nye dataene og pariteten blir deretter skrevet til de gjenværende enhetene i RAID-et, hvis noen data blir forespurt fra den feilede disk, blir den utarbeidet med pariteten på de andre. Dette forringer ytelsen til RAID, og ​​dermed forringet modus.

Leter du etter mer informasjon om Ontracks RAID-rekonstruksjonsfunksjoner? Få tilgang til vår RAID Recovery Knowledge Base!

Se vanlige spørsmål, casestudier og blogger om RAID-rekonstruksjon.

Report Meeting