Ibas har nødvendig RAID recovery kompetanse og erfaring for å rekonstruere utilgjengelige data fra alle typer RAID systemer.

Vellykket RAID Recovery

Et fatalt diskkrasj kan true en bedrifts eksistens – nedetid, produksjonsstans, tapte kundedata.

Vanligvis får du bare en sjanse til å redde dine tapte data. Vi gir deg riktige råd og førstehjelp. Det er ofte avgjørende for suksess!

Ibas og Ontrack har holdt tritt med en fantastisk teknologiutvikling siden vi oppfant selve data recovery tjenesten for over 30 år siden. I år gjør vi over 50.000 jobber verden over og rekonstruksjon av data er vår passion. Vi gjør det ytterste for at våre kunder skal få ta del av det når dataene leveres. Vi tør å si at vår erfaring og vår ekspertise har skapt verdens beste data recovery prosesser. Til våre kunders trygghet.

img_600x600_changingraiddrive

Feil på et RAID-system?

Ibas har nødvendig RAID recovery kompetanse og erfaring for å rekonstruere utilgjengelige data fra alle typer RAID systemer. Vi støtter:

 • Alle RAID nivåer, RAID kontrollere eller RAID arkitekturer.
 • Alle typer harddisker, fabrikater eller modeller.
 • Alle typer datatap- rekonstruerer data fra de enkle til de mest komplekse og katastrofale datatapsituasjoner – inkludert virus, naturkatastrofer, sletting ved uhell, systemkrasj, programfeil, maskinfeil med mer.
RAID 0 RAID 1
RAID 3 RAID 4
RAID 5 RAID 1E
RAID 6 RAID 5E
RAID 5EE RAID 0+1
RAID 10 RAID 50
RAID 51  

Vår RAID data recovery tjeneste

Ibas ingeniører har all verdens kunnskap om RAID lagringsteknologi og kan med hell gjenopprette data fra eldre modeller til de nyeste RAID-konfigurasjoner i markedet. Vi tilbyr en gratis telefon konsultasjon for RAID, NAS, SAN og server datatap.

Krisehjelp - steg for steg ved RAID havari

 • Hva konkret har skjedd, skaff deg oversikt.
 • Har jeg mistet noe data?
 • Var disse dataene verdifulle og kritiske?
 • Har jeg backup?
 • Hva betyr datatapet økonomisk?

Svarene du får vil kunne være avgjørende for hva slags førstehjelp du starter.

Ofte har du bare en sjanse for å få reddet dataene og å få systemet opp å kjøre igjen.

Første telefonen med vårt kundesenter vil handle om:

 • Avklare hardware, RAID-konfigurasjon, virtualisering-programvare og backup prosedyrer.
 • Vurdering av selve situasjonen, potensielt datatap og hvor feilen ligger.
 • Førstehjelp og råd & tips for å unngå ytterligere tap av data.
 • Vurdere muligheten for at Ibas kan gjøre en Remote Data Recovery.
  • Remote Data Recovery Services - I tilfelle det bare er en harddisk på et RAID som er defekt, er RDR den raskeste, enkleste og mest kostnadseffektive løsningen. En RDR rekonstruksjon vil skje via en kryptert internettforbindelse direkte på din serveren din.
 • Tips og råd for hvordan stenge ned, pakke og transportere inn til vår renromslab, diskutere evt. behov for opphenting.

Du når oss døgnet rundt på 62 78 30 32 og husk det er en gratis konsultasjon.

Steg for Steg - hva skjer i en datarekonstruksjon?

Ikke få panikk, slå av maskinen! Ring for gratis råd. Bestill gratis vurdering!

Alle datarekonstruksjonssaker er unike. Først undersøker vi alltid lagringsmediet for å identifisere problemet og skadeomfanget. Hver jobb blir dermed også spesiell alt etter type lagringsmedia, lagringskapasitet, filtyper og operativsystem.

Datarekonstruksjon prosessen

RAID Recovery Årsaker

Ibas har lykkes i å gjenopprette data fra nesten alle RAID feilscenarier, inkludert:

icon

Menneskelige feil

Re-formatering, re-installering og overskriving av data. Proprietære verktøy tillater oss å gjenoppbygge RAID virtuelt, maskere ut de nye aktive data og reparere det opprinnelige underliggende volumet for å få tilgang til tapte data.

icon

Strømproblemer

Strømbrudd / overspenning kan forårsake betydelige problemer på RAID-systemer. RAID som allerede kjører i en degradert tilstand er spesielt sårbare når strømproblemer kan føre til out-of-sync-disker blir inkludert på nytt i systemet. I disse tilfellene har vi verktøy og kompetanse til å «mappe» data og logisk gjenoppbygge RAID-et i degradert tilstand, før vi virtuelt gjenskaper out-of-sync-diskene for å hente ut de nødvendige data.

icon

Mekaniske problemer og mislykkede ombygginger

Individuelle disker i RAID-systemer kan selvsagt feile. Når et RAID kjører i en degradert tilstand, øker belastningen på de gjenværende diskene betraktelig, spesielt under gjenoppbyggingsprosesser som krever mye mer intensiv lese / skrive-aktivitet enn det som er normalt. I mange tilfeller kan dette føre til ytterligere harddiskfeil og etterfølgende RAID svikt. Ibas har renromslaboratorier som kreves for å gjenopprette diskfeil, kombinert med logiske ferdigheter og verktøy for å gjenoppbygge og reparere filsystemer fra korrupte eller delvis ombygde RAID-systemer.


img_600x600_shirtontrack

RAID recovery tips

Volum reparasjonsverktøy som CHKDSK, er designet for å tvinge filsystemer inn i en konsistent tilstand.

Mens dette kan være nyttig på single disksystemer med enkle feil, vil uoverensstemmelser i et volum lagret på et RAID system i de fleste tilfeller skape problemer på et RAID-nivå (dvs. out-of-sync-disker, dårlig gjenoppbygging mm.) Kjører man CHKDSK i slike scenariene kan man skape skadelige irreversible endringer i filsystemets strukturer.

 1. Aldri erstatt en harddisk med feil med en harddisk som var en del av et tidligere RAID system; slett alltid erstatningsdisken før den benyttes.
 2. Hvis en harddisk har uvanlige mekaniske lyder, slå den av umiddelbart og ring for hjelp. Forlater du en mekanisk defekt disk som er påslått, øker sannsynligheten for ytterligere skade, noe som reduserer sjansene for en full datarekonstruksjon.
 3. Sørg for en ny sikkerhetskopi før du gjør endringer i maskinvare eller programvare.
 4. Merk posisjonene til de ulike harddiskene i RAID-systemet før du fjerner dem fra systemet.
 5. Hvis et RAID-system feiler midt i en gjenoppbyggingsprosess, ikke kjør ytterligere gjenoppbyggingsforsøk.
 6. Hvis du ved et strømbrudd merker at filsystemet virker mistenkelig, er un-mountable, eller at dataene er utilgjengelige etter at strømmen er gjenopprettet, ikke kjør volum reparasjonsverktøy.


icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32 Kontakt meg!