Vi hjelper deg å sikre digitale bevis

Vi har lang erfaring i å sikre og fremskaffe digitale bevis, eksempelvis bilder, e-post, SMS og telefondata. Datatyper som har blitt avgjørende bevis både i sivile tvister og i straffesaker.

 • Sikring av digitale bevis fra internett, pc-er og mobile enheter
 • Gjenoppretting av slettede data
 • Ekspertkunnskap i sikring, behandling og oppbevaring av digitale bevis
 • Digitale etterforskningsrapporter
 • Nøytrale sakvurderinger i tvister
 • Sakkyndig vitne
62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_datasweep

Når data er slettet

Ibas har 40 års erfaring innen datarekonstruksjon og sletting av data. Vi har utviklet egne metoder og verktøy for å gjenskape slettede data.

Vi finner og tilgjengeliggjør blant annet:

 • Slettet SMS
 • Slettet e-post
 • Slettede notater og brev
 • Skype kommunikasjon
 • Internetthistorikk

Vi hjelper deg selvsagt med å tolke funn og alt dokumenteres i en etterforskningsrapport som beskriver alle funn.


Tolkning av digitale tekniske bevis

Du vil i alle juridiske tvister stå i strid med din motpart. Det vil bli stilt spørsmål om din ærlighet og våre nøytrale tredjepartstjenester kan styrke din posisjon i slike tvister.

Selv om du sitter med bevisene du trenger, er det viktig å vite hvordan de skal presenteres på riktig måte. Ibas kan hjelpe deg å sikre, analysere, bevare og presentere alle former for digital tekniske bevis. Du kan støtte deg på vår kompetanse når det gjelder hvordan slike bevis skal presenteres troverdig i en rettslig prosess.

For å sikre mest mulig lik tolkning av en etterforskningsrapport er det viktig at de digitale tekniske bevisene fremkommer velformulerte og lett forståelig i rapporten.

Vi vill i alle slike tilfeller utføre arbeidet slik at saken kan rettslig etterprøves av andre. Det er vårt mål at det aldri skal bli stilt spørsmål om de tekniske kvalitetene på bevisene. Det er bevisene, ikke formatet de presenteres i, som skal være fremtredende slik at de dømmes og tolkes for seg selv

img_600x600_reportmeeting

img_600x600_monitors

Presentasjonen er viktig

Tekniske bevis kan bety mye for utfallet i en sak. Da er det viktig at dine bevis har blitt sikret, oppbevart og presentert på riktig måte.

Selv om de bevis som presenteres er håndtert riktig, er det ikke sikkert at retten forstår og tolker bevisene slik du mente, når de leser tekniske dokumenter.

Dermed kan misforståelser og feilaktig bevistolkning bli gjeldene i en sak.

Hvis du støtter deg på en nøytral part øker sjansene for at riktig tolkning tar saken i den retningen du ønsker. Det er også vanlig at slike nøytrale parter også blir et sakkyndig vitne basert på deres spesielle tekniske kompetanse.


Hjelp hvis du selv blir møtt med digitale bevis

Vi vil bistå deg i alle tilfeller der tekniske bevis blir brukt mot deg. Vi tilbyr tolkningsstøtte og teknisk analysekunnskap av de digitale bevis som legges frem. Vi gjør deg bedre forberedt da det ikke er enkelt å forstå slike bevis på egenhånd.

img_600x600_reportmeeting

 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!