Digitale bevis forsvinner lett og bør sikres så fort som mulig.

Behovet for rask sikring stiller krav til at leverandøren har fleksibilitet, lokal tilstedeværelse og erfaring. Når Ibas er en del av KLDiscovery og har virksomhet i 19 land med 43 lokasjoner, er vi klare til å bistå i alle mulige bevissikringssaker.

Sikring av digitale bevis

  • Ediscovery datasikring
    • PC og Laptop
    • Nettverk, e-post og skytjenester
    • Mobiltelefon og nettbrett
  • Levering globalt – sikkert og diskret
62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_collectingdata

Våre tjenester skal gjøre en forskjell

Alle granskinger krever en ofte krevende innsamling og håndtering av store informasjonsmengder.

Vårt engasjement skal være smidig, gå fort og helst ikke påvirke den øvrige virksomheten. Derfor har vi utviklet metoder, rutiner og verktøy for å løse oppgavene effektivt.

Tilgjengeliggjøring i en gransking

Det er vår kunde eller som oftest deres advokat som best vet detaljene i saken.

Derfor er vår metode tilpasset advokaters egne søk i filer, dokumenter og e-post. Vi forbereder data slik at de blir søkbare og oppnår derav en effektiv analyse av materialet der advokater kan rapportere direkte til kunden.


img_600x600_handiphone

Mobiltelefoner, nettbrett og skytjenester

Vi lever i en digital verden med mange virtuelle kontorplasser, og vi er på «nett» både privat og i jobb uansett hvor vi oppholder oss. I den digitale hverdagen benytter vi en mengde ulike typer verktøy for å kommunisere, lagre og utveksle filer og dokumenter.

Uansett hvilke enheter eller hvilke tjenester som blir benyttet, skal vi kunne finne en løsning for å samle inn og sikre bevis og dokumentasjon. Sammen med kunden blir det viktig å forstå de resultatene som ønskes for å kunne avgjøre hvilke metoder som vil være de mest effektive.


Sortering, filtrering og de-duplisering

En digital etterforskningsanalyse er ofte ikke et mål i seg selv. Som oftest er dette en del av en større prosess, og for å muliggjøre en gransking av større datamengder har vi verktøy som sorterer vekk duplikater og gjør søk i data enkelt.

Det er ofte en formidabel oppgave å søke igjennom store datamengder, spesielt hvis all spam-mail, nyhetsbrev og duplikater fra hver konto skal granskes manuelt.

Våre verktøy har kraftige sorterings, filtrerings og søkefunksjoner som reduserer tiden og ressursbruken betraktelig.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_drivediagnostics

Defekte lagringsmedier

Ibas har igjennom 40 år etablert seg som en av de ledende datarekonstruksjonsekspertene i verden.

Våre digitale etterforskere kan støtte seg på denne kompetansen når vi står overfor defekte lagringsmedier som skal sikres. Våre data recovery spesialister kan håndtere selv de mest kompliserte skadene, som vann, brann og svært deformerte medier.

Ibas har også et stort reservedelslager for all verdens harddisker gjennom årtider. Samtidig vil deres utviklingsteam fortsatt sørge for at verktøyene og kompetansen skal fortsette å holde tritt med den teknologiske utviklingen.


Sikkerhet og taushetsplikt

Vi er stolte over vårt rykte som kompetansebedrift med høy fokus på sikkerhet, integritet og med taushetsplikt.

All informasjon vi tar del i, samt informasjon om kundeforhold, omfattes selvfølgelig av vår taushetsplikt. All kommunikasjon og rapportleveranser går kun til vår kunde. Vi kommenterer aldri noe som angår kundeforhold eller en sak til noen andre enn til vår konkrete oppdragsgiver, heller ikke til andre i samme selskapet.

Vi etterlever de gjeldende krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Riktige metoder og verktøy

Våre rutiner er laget for å sørge for at resultatene skal kunne benyttes i rettslige prosesser.

Hvis du har en sak hvor du vurderer å starte en juridisk prosess, skal du vite at våre metoder, rutiner og verktøy sikrer at data behandles på best mulig måte. Vi går metodisk i gang med innsamling av data, vi benytter velprøvde verktøy med standardiserte prosesser slik at vi kan tilby jevn kvalitet, sporbarhet og effektivitet uansett hvor i verden vi engasjeres.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!