Sikring av data fra mobiltelefon eller nettbrett tilgjengeliggjør elektroniske spor fra både internminnet og minnekort. Spor som blir en viktig del av videre etterforskning.

Sikringsteknologien åpner også tilgang til skytjenester som er benyttet via den mobile enheten. De fleste oppdragene består i å gjenskape slettet kommunikasjon (SMS, iMessage, Chat) som bevismateriale i en rettsak. 

Elektroniske spor vi kan gjenskape:

  • Anropslogg
  • SMS, MMS og iMessage(iPhone)
  • Chat (Messenger, Snapschat, WhatsApp++)
  • Posisjonsdata
  • Bilder og video
  • Kalenderinformasjon
  • Annen lagret informasjon
62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_crimescenesmartphone

Mobiletterforskning

Idag selges det nesten bare smarttelefoner i Norge, og datamengden som lagres på private og bedriftseide telefoner øker formidabelt.

Våre mobiletterforskningstjenester støtter det meste av mobile enheter som mobiltelefoner, nettbrett, minnekort, GPS, droner og annet.

Den mobile tidsalderen har skapt nye kontorer overalt, vi jobber der vi befinner oss. All kommunikasjon skapes, overføres eller lagres i form av e-post, SMS, bilder eller i chat. Samtidig har dette gjort det enklere for personer som ønsker å utnytte digital informasjon med en kriminell hensikt. Data kan enkelt kopieres og overføres til andre mobile enheter.

Derfor inngår mobiltelefoner i nesten alle våre etterforskninger.

Når det foreligger mistanker om illojalitet eller uregelmessigheter på en arbeidsplass, kan det være mye interessant informasjon i slettede data på en mobiltelefon eller et nettbrett.


Utvidet analyse & chip-off

Ibas kan utføre utvidede analyser der vi lodder av og plasserer mobilens minnekrets i et spesielt avlesningsverktøy som vi har på vår lab. Dette kan være aktuelt ved fysisk skade eller fuktskade.

Enkelte ganger kan vi rekonstruere ytterligere mengder av slettede data som har ligget lagret i minnet. Nyere telefoner har kryptering innebygd i minnet og dette kan gi noen utfordringer med hensyn på gjenoppretting av slettede data.

Telefonen blir ødelagt i en slik utvidet analyseprosess.

Tiden vi trenger varierer avhengig av telefon, og denne jobben utføres i en tett dialog med kunden, spesielt i de tilfeller da mer slettet informasjon kan la seg rekonstruere.

img_600x600_iphonerecovery

img_600x600_handiphone

Elektroniske spor fra alle typer mobile enheter

Våre mobiletterforskningstjenester sørger for de gode verktøyene du trenger for å håndtere alle typer situasjoner og krav for hvordan elektroniske spor skal sikres og behandles.

Ulike typer operativsystem, mobilprodusenter, modeller og app’er skaper betydelige utfordringer under en mobilsikring. Ofte må tilgangskoder knekkes og data gjenskapes før selve analysejobben kan begynne.

Våre etterforskere kan støtte seg på Ibas datarekonstruksjonsverktøy for å gjenskape data og elektroniske spor fra alle typer mobile enheter.


Tusen biter

Mobiltelefoner ødelegges fort, og vanligvis handler det om fallskader eller vannskader som igjen kan resultere i elektroniske skader.

Derfor er det ikke uvanlig at vi må begynne vår jobb med en defekt mobiltelefon der det i utgangspunktet ikke er mulig å få tilgang til data. Vi har kompetanse og reservedeler som vi trenger for å hente ut informasjonen.

Vi kartlegger skadeomfang og årsak i vår innledende analyse. Etter analysen kan vi si hvor mye data som kan rekonstrueres. Som oftest kan vi tilby uthenting og analyse av mobildata fra enheter med omfattende fysiske skader, uansett modell, type eller merke.

img_600x600_shatteredphone

 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!