Digital etterforskning har stor betydning i rettslige prosesser.

Hvis det er mistanke om illojal opptreden, informasjonstyveri eller andre uregelmessigheter, kan Ibas digitale etterforskningstjenester bidra med å sikre og analysere data i blant annet pc-er, servere,mobiltelefoner og skytjenester.

Ibas bistår domstoler, advokater, jurister, offentlige myndigheter og privat næringsliv med sikring, analyse og presentasjon av elektroniske spor. Saken kan deretter gå videre til en sivil- eller strafferettslig domstol hvor vi bistår som teknisk sakkyndig vitne.

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_magnifyingglass

Våre spesialister jobber med mange områder:

 • Illojal opptreden overfor arbeidsgiver
 • Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter
 • Konkuranseutredninger
 • Kopiering av kildekode og intellectual property
 • Konkurs
 • Korrupsjon
 • Kontraktsbrudd
 • Industrispionasje
 • Økonomisk bedrageri
 • Usaklig oppsigelse
 • Hacking og skadelig programvare (malware)
 • Dokumentforfalskning

Våre digitale etterforskere jobber for deg

Digital etterforskningskompetanse er en avgjørende kompetanse i interne eller eksterne granskninger.

Våre eksperter kan bidra med sikring av elektronisk lagret informasjon,  rekonstruksjon av slettede data, tolkning av elektroniske spor og teknisk bistand som en spesialkompetanse til organisasjoner eller bedrifter som ikke selv har slik kompetanse.

Lagrede data er flyktige og tekniske spor kan raskt endres, eller de kan forsvinne helt. Derfor er det avgjørende å komme raskt i gang med sikringsarbeidet. Ibas har ressursene og kompetansen du kan lene deg på når det haster.

img_600x600_reportmeeting

img_600x600_cleanroomengineermicroscope

Tung fagkompetanse i dataetterforskning

Våre dataetterforskningstjenester gir deg tilgang til riktige verktøy og den tekniske støtten som kreves for å håndtere sikring og analyse av bevis i alle typer hendelser.

Våre spesialister har gjennom snart 20 år bygget opp en tung fagkompetanse innen dataetterforskning. Vi mener troverdighet, teknisk kunnskap og kompetanse plasserer Ibas som en ledende leverandør i Norden. Vårt nordiske team er en del av et internasjonalt nettverk i vårt morselskap KLDiscovery. I Ibas KLDiscovery jobber daglig store utviklingsteam med forskning og utvikling for å kunne levere optimale dataetterforskningstjenester til våre kunder i fremtiden.

Teknologien og metodene som ligger til grunn for vår tenkning og vårt utviklingsarbeid er fundamentert på Ibas sin datalagringshistorikk gjennom 42 år.

I Norden har vi dataetterforskere på kontorer i Kongsvinger, Landskrona og Uppsala.


Tolkning av digitale bevis

Tolkning av digitale bevis er ofte en svært omfattende jobb og resultatene kan variere med hvem som utfører granskningen.

Vi deler vår erfaring og kunnskap for at resultatet skal bli optimalt. Vi bistår også advokater med deres tolkning av digitalt bevismateriale. Vi tilbyr også forhåndsgranskninger, «second opinion», sakkyndige uttalelser samt bidrar som fagkyndige ekspertvitner.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_forensicprints

Advokatens rolle er ofte avgjørende

Våre digitale etterforskningstjenester selges vanligvis direkte til en sluttkunde, men svært ofte er en advokat med for å bistå kunden med juridisk veiledning. Faktisk blir resultatet i en gransking bedre når en advokat er med i prosessen fra begynnelsen.

I slike tilfeller kan gjerne advokaten være oppdragsgiveren. Vi er interessert i å inngå et tettere samarbeid med advokater som ser behovet for teknisk bistand i deres saksarbeid fremmover.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!