Datatap | Harddiskskade | Diskfeil | Ibas Ontrack Blogg

tirsdag 1. februar 2022 av Ontrack Team

IBM Storwize Data Recovery

Stadig flere av oss bruker harddisker til å lagre og sikkerhetskopiere dataene våre mer enn noen gang tidligere.

Levetiden til harddisker kan variere mellom enheter, men de vil alle svikte på et tidspunkt. Noen svikter plutselig uten noen forvarsel, mens andre kan bli utslitt sakte over tid, uten at brukeren er klar over det.

Hva er en defekt harddisk?

Det er to typer HDD-feil:

  • Fysisk harddiskfeil
  • Logisk harddiskfeil

Fysisk harddiskfeil betyr at harddisken eller en av dens komponenter har blitt fysisk skadet eller har sluttet å fungere helt.

Logiske harddiskfeil betyr at det ikke er noe mekanisk problem, men harddisken fungerer ikke normalt. Med denne typen svikt er det skade på filstrukturen eller programvaren på harddisken.

Hvorfor svikter harddisker?

Harddisker er avhengige av bevegelige deler for å fungere, og på et tidspunkt vil disse bevegelige delene svikte. Dette kan være forårsaket av bruk eller av fysisk skade.

På et tidspunkt svikter alle harddisker. Som regel har de en tendens til å vare mellom 4 til 8 år ved moderat bruk, men det er flere faktorer som påvirker hvor lenge de varer, blant annet hvor ofte de brukes og hvor godt de blir tatt vare på.

Feil på en harddisk kan være forårsaket av:

  • Fysisk skade
  • En plutselig elektrisk overspenning
  • Harddiskens alder

Hvordan finne ut om en harddisk holder på å svikte

Svikt kan oppstå uten forvarsel. Det er imidlertid flere vanlige tegn som kan indikere at harddisken din er i ferd med å svikte:

Treg ytelse

Et av de første tegnene på svikt er redusert ytelse. Hvis du merker at systemet begynner å bli tregere når du starter programmer, søker etter filer eller lagrer dokumenter, kan det være et tidlig tegn på at harddisken din svikter. 

Fryser og krasjer

Alle enheter fryser eller krasjer fra tid til annen. Men hvis enheten fryser og krasjer ofte, kan dette være et tegn på at harddisken nærmer seg slutten av levetiden, spesielt hvis det oppstår etter at du har installert noe nytt.

Ødelagte data

Hvis du legger merke til flere ødelagte filer enn vanlig, kan det hende at harddisken din er i ferd med å svikte. Det er forskjellige tegn på korrupte data, inkludert:

  • Ødelagte mappenavn
  • Feilmeldinger ved flytting eller lagring av filer
  • Filer kan ikke åpnes
  • Forsvinnende mapper eller filer

 

Hvis du ser feil med korrupte filer oftere enn vanlig, kan det være en indikator på at harddisken din er i ferd med å svikte.

Dårlige sektorer

Dårlige sektorer er sektorer på en disklagringsenhet som har blitt permanent skadet. Når skaden oppstår, vil alle data som er lagret i sektoren gå tapt.

Et økende antall dårlige sektorer kan være et tegn på harddiskfeil.

Uvanlige lyder

Uvanlige lyder som klikking, sliping eller pipelyd kan være et tegn på at det er noe galt med harddisken.

Den vanligste støyen er en gjentatt klikkelyd som oppstår når hodet prøver å skrive data, feiler, går tilbake til utgangsposisjonen og prøver gjentatte ganger. Når hodene svikter, kan de falle ned på tallerkenoverflaten og skrape opp de ømfintlige overflatene, noe som fører til tap av data.

Hvis du hører uvanlige lyder når du bruker datamaskinen, er det et klart tegn på at en komponent i harddisken din ikke fungerer. På dette tidspunktet sikkerhetskopierer du dataene dine og slår av enheten for å unngå å forverre skaden.

S.M.A.R.T-status

S.M.A.R.T-overvåking (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) gir harddisken din mulighet for intern statusovervåking. Dette kan oppdage eventuelle kommende harddiskfeil og informere deg slik at du kan iverksette tiltak og sikkerhetskopiere dataene dine.

Hvis S.M.A.R.T-statusen vises som IKKE OK eller viser en status som Dårlig, Forsiktig eller Ukjent, må du holde et øye med harddisken og sikkerhetskopiere dataene dine. Den svikter kanskje ikke umiddelbart, men statusen er et tegn på at noe ikke stemmer. 

Hva du skal gjøre hvis harddisken svikter

I noen tilfeller vil S.M.A.R.T-overvåkingen mislykkes. Hvis dette skjer, kan det hende at den ikke varsler deg om at harddisken er skadet. Det er derfor det er viktig å være klar over varseltegnene som er omtalt ovenfor.

Jo raskere du reagerer på tegnene på en sviktende harddisk, jo større sjanse har du for å forhindre at dataene dine går tapt permanent. Hvis du mistenker at harddisken din svikter, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer alle dataene dine umiddelbart og overfører dem til en annen lagringsenhet.

Hvis du ikke kan overføre filene dine, slå av harddisken umiddelbart, da dette vil bidra til å forhindre tap av data.

Ta kontakt i dag

Hos Ontrack utfører vi datagjenoppretting fra skadede enheter av alle typer, modeller, merker eller operativsystemer.

Hvis harddisken din har sviktet og du trenger hjelp til å hente ut dataene dine, ta kontakt.