Managed Tape Services for Legacy Datakontroll

tirsdag 21. juni 2022 av Ontrack Team

DST_image_970x300_hero-backup

Med bedrifter som genererer, lagrer og bruker mer data enn noen gang før er sikker lagring og arkivering av eldre data avgjørende hvis bedrifter ønsker å oppfylle bransjens overholdelsesbestemmelser.

Mange virksomheter lagrer sine langtidsarkiver på tape da dette gir en «low-cost solution». Men med endringer i kostnader og teknologi opplever mange bedrifter at de ofte endrer backup-løsningene sine noe som gjør legacy datakontroll stadig mer kompleks.

Og etter hvert som mer og mer data arkiveres blir utfordringen med å sikre rask tilgang til eldre data og holde dem under kontroll vanskeligere.

Som et resultat er riktig håndtering av arkiverte data avgjørende for å redusere risiko og kostnader.

Et økende antall bedrifter henvender seg til Managed Tape Service for å kontrollere sine eldre data og forbli fullstendig kompatible.

Hvorfor er legacy datakontroll viktig?

En bedrift kan motta en forespørsel om data når som helst. Når de gjør det er det viktig at de kan svare raskt og nøyaktig. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til manglende overholdelse noe som til slutt kan påvirke bedriftens bunnlinje så vel som deres omdømme.

Hva er en Managed Tape Service?

Managed Tape Service involverer eldre taper som administreres av tredjepartsleverandører som sikrer at tapene forblir sikre og er tilgjengelige hvis en forespørsel mottas.

Dette er spesielt viktig for virksomheter i sterkt regulerte bransjer som finans, helsevesen og myndigheter.

Managed Tape Services involverer vanligvis:

Revisjon

Tape revisjon gir en oversikt over dine eldre data, forhindrer utilsiktet ødeleggelse av arkivdata, reduserer tiden det tar å søke og gjenopprette data og unngår samsvar og rettssaker.

Katalogisering

Å katalogisere eldre data effektivt gjør det enklere for deg å administrere. Tjenesteleverandøren vil bruke proprietære verktøy som lar dem lese og gjenopprette data fra tape uansett hvordan det opprinnelig ble sikkerhetskopiert og selv om det er skadet.

Migrasjon

Hvis tapeformatene dine ikke lenger støttes kan den administrerte tjenesteleverandøren migrere dataene over til et alternativt format. Som en del av denne prosessen kan dataene også konverteres og konsolideres til en samlet plattform.

Rekonstruksjon

Hvis tapene er defekte kan dataene rekonstrueres. Vurder rekonstruksjon hvis båndene dine er utilgjengelige eller hvis du trenger hjelp til å trekke ut data til ethvert formål (forretningsmessig, juridisk, samsvar).

tapes getting ready for migration process

Fordelene ved å bruke Managed Tape Service

Managed Tape Services tilbyr en rekke fordeler, inkludert:

Bedre organisering

Organisering er kritisk og sikrer at de riktige dataene kan identifiseres ved behov uavhengig av formatet. Hvis dataene ikke er tilgjengelige på en backupserver vil flertallet av leverandørene av Managed Tape Services opprette en katalog for løse taper slik at det er raskt og enkelt å se hva som er lagret på dem.

Dette nivået av organisering og klarhet gjør det enkelt for virksomheter å fastslå hva de trenger å beholde for samsvarsformål og hvilke data som kan avhendes. Som et resultat blir lagring også enklere.

Reduserte kostnader

Managed Tape Services betales vanligvis som subscription noe som betyr at betalingene er regelmessige og forutsigbare. I tillegg til dette når Managed Tape Service implementeres kreves ikke bedriftens eldre systemer for å administrere gamle backup-taper noe som reduserer kostnadene.

Optimalisert kunnskapsbevaring

Når bedrifter bruker eldre programvare for sikkerhetskopiering kan de være svært avhengige av nøkkelmedarbeidere som har kunnskap om disse systemene. Ved å bruke Managed Tape Service reduseres denne avhengigheten ettersom leverandørens ansatte har inngående kunnskap om de fleste backup-formater. Dette frigjør virksomhetens IT-avdelinger til å fokusere på andre prosjekter og øker effektiviteten til organisasjonen.

Datarekonstruksjon

I tilfelle bånd er korrupte, ødelagte eller utilgjengelige har leverandørene av Managed Tape Services muligheten til å rekonstruere og reparere dem. Dette betyr at resultatene fortsatt kan nås uten forsinkelse noe som sikrer overholdelse av relevante juridiske eller offentlige forespørsler.

Indeksering

Managed Tape Services involverer indeksering av tape noe som gir virksomheter en klar omfattende og nøyaktig oversikt over dataene som er lagret på dem. Dette betyr at nødvendige data og tape kan lokaliseres raskt når det er nødvendig, noe som sikrer at virksomheten forblir kompatibel samtidig som du sparer tid og penger.

Migrering av data

I sektorer hvor fusjoner og oppkjøp ofte finner sted er det viktig at data fra de to involverte selskapene kan bli gjennomgått så raskt og enkelt som mulig.

Når virksomheter fusjonerer med eller kjøper opp andre virksomheter vil dette som oftest bety at de også har anskaffet nye eldre taper. Hvis disse tapene ikke har blitt administrert effektivt kan det være nesten umulig å vite hvilke data som er lagret på dem.

Fleksibilitet

Backup-formater varierer fra virksomhet til virksomhet. Hvis en bedrift ikke lenger har programvaren som trengs for å lese tapene vil en Managed Tape Service løsning sikre at alle tapene kan leses, katalogiseres og migreres til et gjeldende, tilgjengelig format.

Få dine legacy data under kontroll med Managed Tape Service

Med over 30 års global erfaring innen dataadministrasjon har Ibas Ontrack kunnskapen og ekspertisen til å tilby Managed Tape Service til enhver bedrift.

Ved å stole på at vi hjelper deg med å administrere dine legacy data vil du ikke bare være i stand til å reagere raskt på forespørsler, oppnå samsvar med GDPR, bedre administrere hvilke data du oppbevarer og hvor du lagrer dem, men også redusere lagrings- og vedlikeholdskostnader.

Tapeserviceteamet vårt gir klienter trygghet når de får tilgang til eldre data på tape og virtuelle backup-miljøer. Våre proprietære verktøy lar oss lese og rekonstruere data fra alle typer tape uavhengig av sikkerhetskopieringsmetode og infrastruktur.

Ta kontakt for å diskutere hvordan våre Managed Tape Service kan hjelpe deg med å få dine eldre data under kontroll eller be om en gratis, uforpliktende konsultasjon i dag.