Klikkende disk - årsaker, løsninger | Ibas Ontrack Blogg

mandag 19. september 2022 av Ontrack Team

I denne artikkelen undersøker vi hva som kan være årsaken til at harddisken klikker og gi noen praktiske løsninger du kan prøve selv.

Du håper at lyden ikke er noe viktig - men siden når har rare lyder brakt gode nyheter? Klikkelyden er et tegn på at noe er galt med harddisken din. I verste fall prøver den å advare deg om en krasj og den etterfølgende blå skjermen. Derfor er det viktig å identifisere årsaken så snart som mulig for å vurdere situasjonen og iverksette passende tiltak.

Årsaker til at harddisken klikker

Selv om det er flere årsaker til at harddisken klikker stammer selve støyen vanligvis fra armen til lesehodet – en fysisk del av enheten som gjør at harddisken kan snurre. På en vanlig harddisk beveger diskhodet seg jevnt. Men hvis det er en feil, kan bevegelsen bli uberegnelig, noe som tvinger kontrolleren til å støte tilbake til utgangsposisjonen - det er denne konstante støtingen som skaper klikket.

Så hva er årsaken til feilen?

Fysisk skade

Hvis harddisken har fått en støtskade, er mistet, utsatt for magnetiske felt eller utsatt for fuktige eller varme omgivelser, kan den bli skadet. Det er sannsynlig at harddisken må byttes ut, men søk først profesjonelle råd for å sikre at du ikke mister noen data i prosessen.

Slitasje

En harddisk er et fysisk stykke teknologi som inneholder bevegelige deler som er utsatt for feil. Akkurat som en bil eller en vaskemaskin vil disse delene brytes ned over tid på grunn av naturlig slitasje. I gjennomsnitt er levetiden til en harddisk 3-4 år.

Feiljusterte lese-/skrivehoder

Hvis harddisken ikke håndteres med ekstrem forsiktighet er det mulig å slå lese-/skrivehodene eller spindelarmene ut av justering. Når disken spinner, kan ikke armen til lesehodet fullføre en jevn bevegelse og klikkelyden vil starte.

Service area problemer

«Service area» er en del av harddisken der kritiske produsentdata som kreves for å drifte harddisken lagres. Hvis harddisken pådrar seg en modullesefeil eller er skadet vil armen til lesehodet bevege seg frem og tilbake i et forsøk på å finne dataene, noe som skaper klikkelyden.

Strømproblemer

Utilstrekkelig strøm på grunn av en defekt strømforsyning kan forårsake klikkelyder på harddisken. Dette er lett å identifisere ved å bruke en alternativ strømforsyning. Dessuten kan strømstøt og tordenvær påvirke harddisken og få den til å svikte.

Fikse klikk på harddisken

ADVARSEL: Hvis du er i tvil er den beste handlingen å tilkalle hjelp fra profesjonelle – det siste du vil er å miste data.

For det første, som et forebyggende tiltak, sørg for at harddisken din er plassert i et "rent" miljø - selv små støvpartikler kan forstyrre disken og forårsake problemer.

Hvis harddisken klikker, er den første tingen å utelukke et strømproblem ved å bruke en alternativ strømforsyning. Sjekk også om strømforsyningen er overbelastet ved å koble fra alt annet som er koblet til den.

Når dette ikke løser problemet, er neste trinn en oppgave som bør utføres i et renrom av spesialister for å forhindre ytterligere skade som kan gjøre dataene ugjenopprettelige.

Hjemmeløsninger som (ikke) fikser harddiskklikking

Det er en myte om at hvis du legger en klikkende harddisk i en fryser, er den magisk fikset. Under ingen omstendigheter bør du legge en harddisk i fryseren. Det kan korrodere platene og de elektriske komponentene når vanndampen inne i enheten fryser og tiner etter at den er tilbake i romtemperatur igjen.

Det finnes programvare for datarekonstruksjon på markedet. Tilnærm deg denne løsningen med forsiktighet. Datarekonstruksjon fra en klikkende harddisk krever ekspertise, riktige verktøy og passende maskinvare og programvare. Hvis feilen er et mekanisk problem, kan bruk av rekonstruksjonsprogramvare forårsake ytterligere skade.

Det er også mulig å erstatte et kontrollkort i harddisken. Selv om det kan høres enkelt ut, er det i virkeligheten en langt mer kompleks oppgave enn å bare bytte ut komponenter, og igjen krever det et renrom. Hvis du er i tvil, søk profesjonell hjelp.

Ontrack for klikkende harddiskrekonstruksjon

I løpet av de siste 35 årene har Ontrack hjulpet 600 000+ kunder med å komme seg etter alle typer datatap fra alle merke, modell, merke eller operativsystem. Og vi er autorisert av Western Digital, Fujitsu, Hitachi, Seagate, Samsung og Toshiba til å åpne og reparere harddiskene deres for datarekonstruksjon uten å ugyldiggjøre garantien.

Oppdag mer om hvordan Ontrack kan hjelpe med rekonstruksjon av harddiskdata

FAQs

Q: Er en høy klikkelyd fra ekstern harddisk normal?

A: Nei. Som en intern harddisk inneholder en ekstern harddisk fysiske deler som er utsatt for feil, noe som kan føre til tap av data. Hvis den eksterne harddisken din svikter, snakk med Ontrack. Våre ingeniører er erfarne i å lykkes med å rekonstruere data fra eksterne harddisker, alt fra mekanisk feil og utilsiktet fall til brann og vannskader. Finn ut mer om rekonstruksjon av ekstern disk...

Q: Harddisken min klikker, men den fungerer fortsatt. Bør jeg bekymre meg?

A: En fullt funksjonell harddisk er lydløs, så all støy indikerer at noe ikke stemmer. For å unngå en fullstendig diskfeil, er det best å undersøke problemet og identifisere årsaken slik at det kan fikses uten tap av data.

Q: Kan dere fikse en klikkende harddisk?

A: Dette avhenger av hva som forårsaker klikkelyden. Søk uansett profesjonell hjelp da undersøkelsen må finne sted i et renrom for å forhindre ytterligere skade og uopprettelig tap av data. Hvis enheten ikke kan reddes, snakk med Ontrack – vi har 35 års erfaring og en suksessrate på 90 % når det gjelder datarekonstruksjon. Finn ut mer rekonstruksjon av harddiskdata...

Q: Foruten å klikke, hva er de andre tegnene på harddiskfeil?

A: Det mest åpenbare tegnet på harddiskfeil er en klikkelyd, men du bør også være oppmerksom på følgende:

  • En feilmelding som sier: "Operativsystemet kan ikke finnes".
  • Harddisken din oppdages ikke når du starter datamaskinen.
  • Å få tilgang til filene dine tar lengre tid enn vanlig.
  • En ekstern harddisk gjenkjennes ikke når den settes inn.

Q: Kan data fra en klikkende harddisk rekonstrueres?

A: Med passende ekspertise, verktøy, maskinvare og programvare er det mulig å rekonstruere data fra en klikkende harddisk. Snakk med en datarekonstruksjonsspesialist som Ontrack – vi har hjulpet 600 000+ kunder, har rekonstruert tap av data fra alle typer, modeller, merker og operativsystemer, og vi tilbyr en gratis evaluering for å fortelle deg hva som er mulig å rekonstruere før du bestemmer deg å gå videre. Få en gratis evaluering.