Skadetrender verden over

fredag 10. juni 2016 av Tormod Nymoen

Vårt morselskap, Kroll Ontrack, samler internasjonale data fra våre «self-assessment» verktøy der kunder selv søker etter mulige løsninger. Tallene stammer fra 2226 havarier i 43 land og er samlet gjennom årets første måneder.

Ikke kontakt med harddisken

I 25 % av tilfellene får ikke brukeren kontakt med harddisken. Den svarer ikke, den dukker ikke opp i disk verktøy og du kan ikke søke etter innhold som er lagret. Enkelte ganger får man blåskjerm.

  • 11 % er feil i strømforsyning
  • 10 % er støt eller slag fra enheter som har falt
  • 9 % er slettede filer
  • 7 % er korrupt filer på harddiksen

Hva er årsaken til kontaktfeil?

Typiske feil er fysiske skader i mekaniske deler eller i harddiskens elektronikk.

På eksterne harddisker ser vi også feil i kabler eller i USB kontakten på pc-en eller harddisken. Enkelte ganger vil en uheldig frakopling forårsake diskfeil.

Under varme sommerdager vil lyn og torden kunne skape strømpeaker som skader strømforsyningen. Virus er selvsagt også en faktor hvis du rammes av en sjelden destruktive type.

Selv om du er klar over årsakene fjerner du ikke risikoen. Men kunnskap hjelper deg å unngå datatap. Du skal alltid behandle harddisken din som egg og du skal alltid frakoble eksterne enheter skikkelig. Antivirusverktøy er selvsagt absolutt påkrevet.

70 % av feilene oppstår på mobile enheter

Ikke overaskende ryker de enheten vi alltid bringer med oss lettest. 70 % av feilene oppstår på bærbare pc-er og eksterne harddisker og det er som oftest fallskader som oppstår.

Do’s and don’ts

Nå i sommermånedene skjer ulykker oftere enn ellers. Vi er mer på reise og temperaturen er høyere.

Våre tips hvis du opplever et datatap:

  • Slå av enheten – tenk smart
  • Hvis du kan leve uten data, kan du ha råd til å prøve selv, spørre en kompis eller prøv en digital handyman.
  • Hvis du er avhengig av verdien av data, satser du på anbefalte rekonstruksjonsfirmaer. Ofte har du bare en sjanse til å rekonstruere data.