Sikker sletting av LUN – Del 1

mandag 6. juli 2015 av Lars Løfsgaard

Det finnes allerede mange bloggposter her inne som påpeker viktigheten av å slette data. Vi har også repetert at en datasletting må være en del av ditt utstyrs livssyklus slik at slettingen er inkludert i selve rutinen for utfasing av gammelt utstyr.

Men det er selvsagt forskjeller på hvordan man håndterer pc-er, nettbrett, smartelefoner eller større lagringssystemer fra EMC, HP eller NetApp.

Her kommer noen gode råd for hvordan du sletter data eller LUN på slike storsystemer.

De fleste leverandører har inkludert slettealgoritmer for å slette innholdet I LUN, men du trenger også å inkludere programvare for å kunne dokumentere at data er sikkert slettet.

 Det er normalt="" tre forhold som skaper et behov for LUN-sletting:

  1. Det er ikke behov for dataene lenger og lagringsplassen skal frigjøres.
  2. Harddisken(e) funker ikke optimal og det er behov for utskifting.
  3. Data skal migreres eksempelvis ved skifte av lagringssystem.

Eksempel

LUN-et er klarert for nye brukere og gamle data kan slettes iht. rutinen for sletting av end-of-life utsyr”. Administrator frigjør det aktuelle LUN-et og fjerne aksessen til de i selve lagringssystemet. Deretter kan dataene i selve LUN-et slettes med sertifisert sletteprogramvare. Automatisk blir et slettesertifikat generert og lagret i styringssystemet. Rutinen avsluttes med at det slettede LUN-et igjen aktiveres som klart til bruk i lagringssystemet.

 

I de neste bloggpostene forklarer vi eksempler med de to andre forholdene der det er behov for sletting av LUN.