Nye trender inn i 2015

fredag 6. februar 2015 av Tormod Nymoen

Ibas tar på en måte temperaturen på hvordan ny lagringsteknologi fungerer ute hos brukerne. Vi lister opp 7 forskjellige trender vi mener folk flest bør merke seg.

Mobile plattformer

I 2014 knekte vi Apple recovery koden der spesielt krypteringsproblematikken i selve telefonminnet har vært problematisk. Vi er overbevist om at datatapene i mobile plattformer vil øke kraftig inn i 2015.

Da er det relevant å se på bruk og i 2014 krysset antall mobile internettbrukere pc-brukerne for første gang.

Firmware-oppdateringer - et nødvendig onde

Periodiske firmware-oppdateringer er et tveegget sverd. Mens det er nødvendig å forbedre enhetens sikkerhet mot nye trusler og for å legge til nye funksjoner og muligheter, er prosessen i seg selv er en risiko. Permanent minne som inneholder den gamle firmware versjon må slettes mens firmware kjører i midlertidig minne til den nye firmwaren er programmert inn i det permanente minnet. Hvis strømmen til enheten blir avbrutt eller oppdateringsprosessen mislykkes halvveis, kan dette forårsake at lagrede data blir utilgjengelige. Vi har utviklet løsninger for å håndtere alt="" fra kryptere harddisker til mobile enheter. På grunn av alle gode tips og råd om å holde sine enheter oppdatert er det all grunn til å tro at mange også øker risikoen for datatap nettopp på grunn av slike firmware-oppdateringer.

Tingenes Internett (IOT)

Det har blitt allment akseptert at det er mange fordeler med å ha elektronikk permanent koblet til Internett. I 2014, så vi innføring av intelligente hjem og oppvarmingskontrollere som «ring hytta de varm. Alt smamen styrt over internett, fra en mobiltelefon. Vi har også sett en russisk nettside publisering live videostrømmer fra tusenvis av Internett-tilkoblet overvåkingskameraer fra hele verden. Mens mange av disse IOT enheter ikke selv lagrer data av noe særlig interesse for hackere, kan en usikker IOT-enheten gi en "hackere" gateway "til andre utilstrekkelig beskyttede enheter i samme nettverk, med en økt risiko for datatyveri og datatap. Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge ser inn i 2015 og sier at det stilles store krav til leverandører av infrastruktur og at deres tjenester blir viktigere enn noen gang. Forutsetningen for tingenes internett blir et sikkert og robust nettverk, finne ut av en felles standard, å ta sikkerhetsdimensjonen og personvern på alvor.

Kryptering

Mange enheter får nå kryptert data uten at brukeren er kalr over det og nettopp kryptering gir oss en ekstra utfordring når vi skal rekonstruere data fra slike enheter. Våre nye «decryption on the fly» verktøy har redusert dekryptertingstiden fra flere dager til under 10 timer og vi ser på dette som en meget viktig fornying hos oss inn i 2015.

Solid State Drives (SSD)

Markedet tar fortsatt til seg SSD når diskene blir mer pålitelig og rimelig, men det er langt opp til salgsvolumene til tradisjonelle harddisker.

Flash-basert teknologi er gjenstand for konstant endring og utvikling av data recovery løsninger for SSD er nødvendig for å holde seg i forkant av utfordringene.

 Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)

Varmen fra en laser sammen med det magnetiske feltet som brukes til å skrive data til et magnetisk medium skal kunne øke antallet lagrede magnetiske data. Dette er selve prinsippet i HAMR-teknologien. Forskere har hatt betydelig fremgang og man spår kommersielt tilgjengelige HAMR harddisker i 2015.

Shingled Magnetic Recording (SMR)

Magnetisk data skrives til spor, eller konsentriske sirkler som fyller flaten fra den indre til den ytre diameter av skivene i en harddisk. Reduksjon av bredden på skrivehodet bidrar til å presse inn flere spor, men bredden av sporet er større enn det som faktisk er nødvendig under lesing.

SMR overlapper sporene på diskens overflate, trimmer effektivt allerede skrevne spor og klemmer mer data inn på diskens overflate. Ulempen er at nabospor må håndteres sammen i en gruppe. Når det gjøres en endring i dataene i et trimmet spor må alle sporene innenfor denne gruppen også skrives om. Hvis man bare omskriver et spor med nye data vil man få datatap i sporene på hver side.

SMR disker er allerede tilgjengelig og markedet tror på salgbare 2015-disker i segmentet middels-langtids arkivering og i desktop PC-markedet.