Hvordan kan du selv redde data på en smarttelefon?

onsdag 10. januar 2018 av Tormod Nymoen

Mange smarttelefoneier har opplevd at telefonen henger etter en app-installasjon, eller rett og slett at den krever en re-start uten noen spesiell årsak. Ofte med den konsekvensen at data går tapt.

Det er også et kjent problem at telefonen gjør en automatisk oppdatering med datatap som resultat. Triste greier selvfølgelig, men spørsmålet er om du kan redde noen av disse sensitive og viktige data på egenhånd?

 Hvor lagres normalt="" data?

På en iOS-basert Apple-telefon, lagres alle data alltid på internminne. Telefonen har forskjellig NAND Flashminne, avhengig av modell. Alternativt lagres også data som en backup på en pc via iTunes eller i iCloud. Det samme gjelder for iPad-er.

Android-baserte smarttelefoner tilbyr 3 forskjellige løsninger. Internminne som ofte er NAND flash, micro SD-kort og den tredje opsjonen er å lagre forskjellige data på SIM-kortet hvis dette har nødvendig lagringskapasitet.

Hvordan kan du hjelpe deg selv?

Du kan klare å redde data på egenhånd hvis telefonen ikke er fysisk skadet, defekt eller har fått skader i selve datalagringen på internminnet, også kalt="" «logiske skader». Det finnes programvare som er laget til dette formålet.

På Android-enheter opptil versjon 4 kan du lykkes med å lese ut data fra internminne til en pc via en USB-kabel. Hvis du har fått slettet data etter en krasj eller en feilinstallasjon, må du få til å koble opp telefonen som en «ekstern harddisk» mot din PC/MAC. Det er viktig at du ikke lar tiden løpe fra deg. Hvis du fortsetter å bruke telefonen, vil tiden gjerne overskrive gamle data.

Fra versjon 4 enheter er det mer komplisert. Telefonen må først kobles til en PC/MAC, før du lagrer en komplett kopi av datapartisjonen og overfører denne til den tilkoblede datamaskinen. Deretter kan du benytte programvare for å gjenskape data fra kopien.

Problematisk med iPhone

En Apple-telefon er mer problematisk.  Først og fremst har du ikke opsjonene med SIM-kort eller micro SD-kort fordi disse ikke finnes i Apple-verden. iPhone opptil versjon 4 har noen velkjente triks på lager. Ved å sette telefonen i «maintenance mode” kan du aksessere og gjenskape data fra internminne via programvare.

Fra versjon 4 og nyere må du få hjelp av spesialister med spesialbygde verktøy for å gjenskape iPhone-data.

Når ringer du etter hjelp?

Som sagt, har du problemer med Apple iPhone versjon 4 og nyere må du ha hjelp for å gjenskape data. Det samme gjelder for alle telefoner med fysiske skader som påvirker datatilgangen. Telefoner som ikke starter har seriøse problemer og NAND internminnene lever i en verden som ikke vi helt forstår. Det er en komplisert lagring og defekte controllere eller logiske skader kan ødelegge dine data fullstendig. Feil bruk av programvare kan også overskrive data.

Det vil alltid være et godt råd å ringe til Ibas kundesenter. Her er alle gode råd gratis og du kan også sende din telefon til oss for en gratis vurdering av ditt problem.

Picture copyright: Joachim Kirchner / pixelio.de