Hva kan skje når du skal migrere data?

torsdag 30. juni 2016 av Tormod Nymoen

De fleste liker å oppgradere utstyr. Ny telefon, nettbrett eller en server i datarommet på jobben. Men ikke forveksle dette med migrering, det er ofte ikke fullt så gøy.

Du oppgraderer gjerne fra en versjon til en annen, men ved store oppgraderinger kan også en migrering av data være nødvendig. Da flytter du data, gjerne fra en database eller applikasjon til en annen. Fra en laptop til en server eller når du skal implementere nytt backupsystem.

Selv om dette ikke er det mest spennende i en IT-hverdag, er det nødvendig for å opprettholde god administrasjon og vedlikehold av data. Men en migrering er synonymt med risiko, selv datatap er ikke uvanlig.

Vårt morselskap, Kroll Ontrack, spurte nylig 600 IT-administratorer verden over hva de anså å være de største risikoene.

Den desidert største risikoen er feil på backup av data som er en del av migreringen. Feilene oppstår enten på selve media, på maskinvaren eller i programvaren.

Administratorene ser ikke forskjell på risiko mellom laptoper, stajonære pc-er, mobile enheter eller servere, annet enn mengde data.

  • Hver tredje bruker hadde mistet data ved migrering til ny programvare på server.
  • Halvparten hadde mistet data ved oppgradering av programvare på pc.
  • 6 av 10 hadde backup men 75 % kunne ikke restore data
  • Hver fjerde mistet all sine data

Hva kan man lære?

Det viktigst man kan ta med seg er at noen datatap er uunngåelige.  Samtidig er det ingen grunn til å tro at behov for migrering blir mindre i tiden som kommer. Derfor gjelder det alltid å ta backup, og sjekke rutinene for  restore av backup. Spesielt er dette viktig før du starter en migrering.

Tips for å redusere risiko

  • Bruk god tid når du planlegger en backup investering
  • Bestem deg for hvor ofte backup skal tas
  • Inkluder alle enheter som lagrer data du ønsker backup av
  • Sjekk rapporter som generes for feilmeldinger
  • Test backup regelmessig slik at du vet a data kopieres riktig
  • Vær ekstrem nøye når du starter migreringen. Ikke gjør det hvis du er usikker på hva du driver med.