HDD | Datatap | Mekanisk Skade | Ibas Ontrack Blogg

mandag 25. juli 2016 av Tormod Nymoen

Hvis du har opplevd tap av data, har du med stor sannsynlighet også opplevd en mekanisk skade på lagringsmediet ditt.  Dette er den vanligste skaden vi ser på lab-en. Gjerne forårsaket av at maskinen eller en ekstern harddisk har falt="" i golvet.

Hvis du opplever et datatap kan det være nyttig å vite litt om selve prosessen med å gjenopprette data, samt hvilke stadier ditt lagringsmedium går igjennom. Ofte vil du komme i befatning med noen tekniske uttrykk.

Fysisk skade på media

Dette uttrykket brukes gjerne når du har fått en skade på selve magnetbelegget på platene inne i harddisken.  Men enhver skade på de bevegelige delene i et lagringsmedium vil falle inn under begrepet.

Hvordan oppstår skaden?

Vanligste årsaken er at harddiskens lese- / skrivehode kommer i kontakt med platene. Omfanget av skaden vil variere, men mister man en harddisk i et golv lager du et minikrater som ved en senere anledning kan skape et stort krasj. Man sammenligner dette gjerne med utviklingen av et snøskred. Skaden blir også gjerne større hvis disken spinner i falløyeblikket. Andre årsaker kan være slitasje, alder, støv på innsiden av harddisken, dårlig miljø der den oppbevares, manglende kjøling og høy temperatur.

Når vet du at en slik skade har oppstått?

Det finnes en rekke varsler som kan gi deg indikasjoner på fysisk mekanisk skade:

Kan data reddes?

Dette er det første spørsmålet vårt kundesenter får i kontakt med fortvilte brukere med mekaniske feil på sine lagringsmedier.

Svaret er avhengig av hva som har skjedd og hvor stor skade feilen har forårsaket.

Crash Level 1 (C1)

Dette er mindre skader som knapt kan sees med det blotte øye. Derfor jobber vi med mikroskop, og er du skikkelig uheldig får du et krasj i selve systemområdet. Dette kan forhindre disken å gå “ready” og dermed også forhindre at vi får aksess til dataområdene. Men som oftest er det ikke umulig å redde data fra C1-krasj.

Crash Level 2 (C2)

Her har vi synlige skader, og igjen vil plasseringen av skaden være avgjørende. Hvis vi får tilgang til disken vil vi ta et image som betyr å kopiere alle sektorene på harddisken.

Crash Level 3 (C3)

Her er vi ved veis ende for harddisken. Dette betyr ”No recovery possible”. I slike tilfeller er magnetbelegget skrapet av platene, og det er lite vi kan få gjort.

Hva kan du gjøre selv?

Slå av maskinen din!

Det er det beste rådet for å unngå å gjøre skaden verre. Hvis du slår av/på vil lese-/skrivehodene forøke å få i gang disken, noe som gjør krasjet større. Gjør-det-selv programvare vil fungere på samme måten.

Åpne aldri harddisken!

Det er ikke uvanlig at harddisken som vi kunne ha gjenopprettet 100 % er blitt ødelagt av brukeren selv. Skru aldr opp dekselet og ikke flytt på hoder eller plater.