Digitale løsninger | Datalagring | Ibas Ontrack Blogg

tirsdag 4. juli 2017 av Tormod Nymoen

De som skal dokumentere hendelsesforløp kommer ikke utenom digitale verktøy. Dette har Ibas sin ekspert Bjørn Krok prediket i en teknologisk mannsalder. Som kanskje landets mest kjente fagressurs innen digitale etterforskningsløsninger har han mange historier å dele om advokatnæringens digitale ferdigheter, på godt og vondt.

- Gode digitale verktøy gir raskere prosesser og enklere veier til sannheten. Granskinger kortes ned med måneder, og kundene kan spares for millionbeløp. Våre kunder beholder sine klienter fordi de kan dokumentere at de har digitale ferdigheter og tilgang på smarte løsninger. Teknisk kunnskap er blitt virksomhetskritisk innen jussen, sier Krok.

Digitale klasseskiller i advokatnæringen

Krok er særlig kyndig på løsninger til å sikre og analysere digital informasjon, og innen teknologi som graver frem informasjon på alt="" som har et elektronisk minne. Han advarer mot en trend der det skapes to klasser innen advokatnæringen: De som behersker teknologi, og de med teknologivegring som delegerer til andre.

- Digitale verktøy er en forutsetning i alt="" fra strafferett til tvister der man raskt må sikre bevis utenfor retten. Dagens avanserte løsninger er så brukervennlige at det er noe alle kan mestre, sier Krok.

Beviset i høystakken

Bedrifters informasjon er i dag digitalisert. Dette er ikke ensbetydende med at informasjonen er lettere å finne, snarere tvert i mot. Servere og lagringssystemer kan inneholde millioner og millarder av filer. Begrepet nåla i høystakken er absolutt relevant. Innsyn, analyse og granskning er tidkrevende og vanskelig.

- Og da har vi ikke engang berørt de utallige enhetene som virksomhetens ansatte har data på. Dette gjelder alt="" fra PC-er til GPS-baserte håndholdte enheter. Ny teknologi reduserer informasjonsmengden fra millioner av filer til noen tusen dokumenter relevante for saken.

Svært mange juridiske anvendelser

I dag har vi fått nynorske ord som store data, analyseteknologi, nettskyen, maskinlæring, selvlærende programvare og søketeknologi. Dette er løsninger som snur alle bransjer på hodet, og det handler om å ligge i forkant av robotene.

- Teknologi kan både brukes til å bevise at man har handlet rett, eller for å fordele skyld, sier Krok.

Saker der digital kunnskap er viktig handler gjerne om illojalitet (arbeidsrett), tyveri av bedriftshemmeligheter, konkurranseutredninger og ved due diligence, der det er mistanke om kopiering av kode og/eller åndsverk, ved konkurranser, for å avdekke korrupsjon, ved kontraktsbrudd, ved mistanke om industrispionasje eller bedrageri, for å avdekke hacking, eller avsløre dokumentforfalskning.

- La oss heller ikke glemme strafferetten der digitale spor er viktig for å dokumentere hendelsesforløp, sier Krok og påpeker igjen polariseringen i bransjen.

- Mange er flinke. Noen er håpløst bakpå. Det er særlig sistnevnt som har spesiell glede av seminaret. De som er godt i gang kan få noen viktige bekreftelser, og ikke minst lære noen ferdigheter.