Tre feil som førte til datatap i 2018

mandag 21. januar 2019 av Jørn Mellum

Dårlig tid og mangel på rutiner straffer seg.

En undersøkelse vi utførte blant 150 IT-ansvarlige i Tyskland viser at IT-avdelinger er overarbeidet, noe som fører til feil og datatap. Nesten 8/10 svarer at de er overarbeidet. Litt flere sier de har opplevd datatap på grunn av feil som kunne vært unngått.

Disse påstandene sammenfaller med vår erfaring. Ifølge undersøkelsen er dette de tre vanligste feilene som førte til datatap i 2018:

1. Rask opprydding uten å dokumentere hva som er gjort.

Mangel på tid er generelt en stor årsak til at datatap skjer. IT-ansatte har sjelden tid til å dokumentere prosedyrer og prosesser jevnlig. Dette er en alvorlig feil i det lange løp. Det er ofte umulig å spore når og hvor data har vært lagret. Det gjør at det blir vanskelig å redde tapt data.

Om man ikke har oversikt over nøyaktig hva som har skjedd, blir prosessen med å gjenopprette data dyrere og mer kompleks – blant annet fordi våre spesialister må lete flere steder for å finne det rette området.

2. Fortsatt arbeid på berørte servere etter at datatap er oppdaget.

Når det oppdages at data mangler fra en server, bør serveren låses, isoleres og databasen bør fryses umiddelbart. Dette skjer imidlertid sjelden. Få har et annet miljø å jobbe i mens gjenopprettingen pågår. Hvis bedriften din fortsetter å jobbe som vanlig på serveren, overskrives de viktige områdene og gjenopprette tapt data kan bli umulig.

Dette er fatalt="" om datatapet ikke oppdages før det har gått lang tid, fordi mer og mer data overskrives. Ikke vær redd for å investere i tilstrekkelig arbeidskraft, servere og backup-løsninger.

3. Utdaterte backup-rutiner.

Det er ikke bare store arbeidsmengder og stress. It-avdelingene støtter seg ofte på falsk sikkerhet. Ofte skjer det at feil data er sikkerhetskopiert. Ifølge den nevnte undersøkelsen, glemmer hver tiende IT-avdeling å opprette og kvalitetssikre sikkerhetskopier.

Enda mer skremmende er mangelen på dokumentasjon av sikkerhetskopiprosesser og at nødplaner ikke er laget. Alt dette skyldes mangel på tid, og at nødvendige planer og prosesser er ikke tilgjengelig når det er krise. Om de ansvarlige ikke har en plan å følge når noe skjer, er datatap nærmest uunngåelig.

Øv på datatap

Disse feilene kan unngås. De kan også forsterkes ved at tidligere ansvarlige ikke jobber i bedriften lenger, og viktig kunnskap er borte for alltid. Kunnskap som er sårt trengt når kriser oppstår. Den eneste måten å motvirke dette på er å simulere datatap og identifisere potensielle problemer på forhånd. Dessverre skyr mange IT-ledere unna slike tiltak, selv om den samme jobben må utføres når datatapet er reelt.