DataAdvisor forenkler restore av historiske data

fredag 5. august 2016 av Tormod Nymoen

Endring av datalagringssystemer eller backupsystem er for mange IT-teknikere ensbetydende med økte kostnader, masse tidsforbruk og krevende oppgaver, der mye kan gå galt. Kanskje ikke utfordringer ledelsen er klar over når de bestemmer seg for plattformendringer, bytte av serviceleverandører eller enhetssammenslåinger og dermed konsolidering av en rekke IT-systemer.

Vårt morselskap, Kroll Ontrack, ble nylig involvert i et prosjekt der en global IT-leverandør hadde signert et mangemillion oppdrag for et internasjonalt="" shippingselskap der oppgaven bl.a. bestod i å restore kundens backuparkiv med hele 80.000 taper samlet inn det siste tiåret.  Tapeformatene var mange, de fleste en miks av LTO 1 til 6. I tillegg inneholdt de data fra en rekke utrangerte backupsystemer.

Av rent tekniske, fysiske og økonomiske utfordringer kunne ikke dette arkivet overføres til det nye systemet som skulle tas i bruk. Men dataene var fortsatt viktige og dermed søkte man løsninger for hvordan informasjonen kunne gjøres tilgjengelig.

Løsningen som ble valgt ble Kroll Ontrack’s nye verktøy, Ontrack DataAdvisor. Løsningen er uavhengig av backupsystemer og innebærer at alle de aktuelle tapene katalogiseres, ofte fra forskjellige systemer og formater, til et web-basert innholdsregister til data som lagres på en Kroll Ontrack server.

Første steg for Kroll Ontrack var å opprette en sikker FTP hvor kunden lastet opp backup databasefilene. Deretter konverterte våre teknikere alle formatene til et felles format, fullstendig uavhengig de tidligere backupkatalogene. De nye katalogene ble deretter importert til DataAdvisor som sørget for et konsolidert innholdsregister hvor kunden enkelt kunne søke etter data de trengte. Alle tapene ble til slutt transportert til Kroll Ontrack’s lokaler slik at våre folk kunne administrere de fysiske tapene i fremtiden.

Vår løsning fjernet et stort problem for serviceleverandøren og deres kunde. IT-teknikerne kunne puste lettet ut og i fremtiden kan de via vår web-portal raskt identifisere de historiske data for de brukerne som krever det. Hvis brukerforespørselen er viktig, vil Kroll Ontrack bli bedt om å rekonstruere data fra de lagrede tapene.

Du finner mer informasjon om løsningen på våre websider