Osaamme digitaaliset todisteet

Ibas tarjoaa rikosteknisiä (IT-forensiikka) tutkimuksia digitaalisten todisteiden etsimiseen ja varmistamiseen yksittäisistä tietokoneista, kokonaisista tietojärjestelmistä ja mobiililaitteista silloin kun yrityksessä epäillään epärehellistä käyttäytymistä, tietovarkauksia tai muita väärinkäytöksiä.

Tutkintapalveluumme voi sisältyä mm.

  • Sähköisten jälkien tunnistaminen ja tarvittaessa niiden simulointi
  • Poistettujen sähköpostiaineistojen, asiakirjojen ja tiedostojen identifiointi ja palauttaminen, Skype-keskustelujen, Internet-käytön, tietojen kopioinnin, tulostamisen tai lähettämisen jäljittäminen, suojattujen tiedostojen avaaminen jne.
  • Todistusaineiston tulkinta yhdessä asiakkaan kanssa
  • Tutkintaraportti - riippumattomana osapuolena analysoimme ja dokumentoimme löydetyn aineiston, käyttäjien toimet ja tapahtumat tutkintaraporttiin, jota voidaan käyttää oikeudenkäynneissä
09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_crimescenesmartphone

img_600x600_transferdata

Kaikesta viestinnästä jää digitaaliset jäljet

Yhä suurempi osa ihmisten ja yritysten välisestä viestinnästä tapahtuu moderneilla viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmillä, jotka tallentavat, käsittelevät ja välittävät sähköistä informaatiota, kuten tiedostoja, sähköposteja ja verkkosivuja.

Kehityksen myötä myös ne henkilöt, jotka ovat jollain tavalla osallisia väärinkäytöksiin tai rikoksiin käyttävät tietotekniikkaa ja Internetiä omaan viestintäänsä ja tietojensa tallentamiseen enemmän ja enemmän.

Useissa IT-forensiikkatutkimuksissa digitaaliset todisteet voivat muodostaa ainoan konkreettisen näytön.

Tekniset, digitaaliset todisteet sähköposteista, tietokoneista ja mobiililaitteista ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa sekä siviilioikeudenkäynneissä että rikostutkinnassa.


Digitaalisten todisteiden tulkinta

Digitaalisen todistusaineiston määrä on usein iso ja sitä tulkitaan eri tavoilla riippuen siitä, kuka sitä tulkitsee.

Tärkeä osa työtämme on välittää kokemuksiamme ja tietämystämme IT-forensiikasta ja digitaalisten todisteiden tulkinnasta. Auttaaksemme asianajajia tulkitsemaan digitaalisia todisteita, lisäsimme palvelutarjontaamme mm. tutkinta-aineistojen esikatselumahdollisuuden, tulkkausavun, ns. toisen mielipiteen (second opinion), asiantuntijalausunnot sekä asiantuntijatodistajana toimimisen oikeudenkäynneissä.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Enemmän todisteita on parempi

Ainutlaatuisiksi Ibas palvelut tekee se, että pystymme korjaamaan ja palauttamaan hävitettyjä todisteita.

Poistetut ja tilapäiset (temp) tiedostot voivat olla tutkinnan kannalta ratkaisevia todisteita. Valitettavasti ne häviävät suhteellisen nopeasti ja niihin pääsy edellyttää erikoistyökaluja. Uusia sovellusohjelmia ja niiden päivityksiä kehitetään, jaetaan ja asennetaan jatkuvasti ilman, että käyttäjien tekemiä toimenpiteitä tallennettaisiin mahdollisten väärinkäytösten tutkinnan varalle. Erilaisten väärinkäytösten tutkinta ja dokumentointi edellyttää jatkuvaa uusien työkalujen ja tekniikoiden kehittämistä, jotta jälkiä voitaisiin löytää myös uusimmista laitteista ja sovelluksista.

Ibasin tuotekehitysinsinöörit kehittävät jatkuvasti tiedon palauttamiseen ja konvertointiin tarkoitettuja työkaluja ja tekniikoita, jotka ovat alan edistyksellisimpiä ja ainoastaan omassa käytössämme. Ibas forensiikka-asiantuntijat hyödyntävät kyseisiä teknologioita tuhottujen todisteiden löytämiseen ja uudelleenrakentamiseen.

Luotettavia todisteita? Ajattele rikospaikkaa!

Oletko nähnyt, miten poliisi rajaa rikospaikan kunnes sen tutkinta on suoritettu loppuun? Sama koskee digitaalista maailmaa.

Pieninkin vilkaisu «rikospaikkaan» voi johtaa tärkeiden todisteiden ylikirjoittumiseen tai poistamiseen. Myös järjestelmän päiväys ja kellonaika tai tiedostojen aikaleimat voivat muuttua, joka tekee vaikeaksi erottaa sinun tekemäsi toimenpiteet tutkittavan henkilön toimenpiteistä.


icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!