Vi kan digitale spor

Ibas tilbyder digitale efterforskningstjenester når der skal sikres digitale spor fra PC-ere, servere eller andre komplekse datasystemer, hvor der foreligger mistanke om illoyalitet, informationstyveri eller andre type uregelmæssigheder.

Digital efterforskning består af at:

  • Identificere og ved behov rekonstruere elektroniske spor.
  • Identificere og tilgængeliggøre slettede e-mails, sms, filer og eksempelvis relevant internethistorik.
  • Tolke fund sammen med kunden.
  • Analysere og dokumentere relevante digitale spor, brugeraktivitet og hændelsesforløb i en efterforskningsrapport, der kan benyttes i juridiske processer.
80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_crimescenesmartphone

img_600x600_transferdata

Kommunikation skaber digitale spor

Det meste af vores kommunikation mellem mennesker eller virksomheder i dag sker ved hjælp af moderne informations- og kommunikationssystemer, der gemmer, behandler og formidler information elektronisk via filer, e-mail eller web.

Derfor vil der potentielt findes meget elektronisk kommunikation fra personer, der er indblandet i uregelmæssigheder.

Digitale spor bliver stadig anset som mere og mere vigtigt som bevis i juridiske konflikter og i straffesager. Resultatet af en digital efterforskning kan i mange tilfælde være de eneste konkrete tekniske beviser, der findes i en sag.


Tolkning af digitale spor

I en efterforskning kan du ofte finde mængder med digitale spor. Ofte tolkes de også forskelligt.

En vigtig del af vores arbejde er at formidle erfaring og kundskab indenfor sikring, analyse og tolkning af disse digitale spor.

I mange sager er det advokater der skal tolke den information vi har sikret. For at bistå i sådanne sager tilbyder vi også tolkningsstøtte eller en såkaldt “second opinion” af en teknisk sagkyndig. Vi er selvsagt også eftertragtede som teknisk ekspertvidne.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Flere beviser, bedre beviser

Ibas er specialist på at rekonstruere slettet information.

Slettede filer eller midlertidige filer kan være vigtige digitale spor i en efterforskning, men denne information er relativt flygtig og svær at finde uden de rigtige metoder og værktøj. Ibas har rekonstrueret data i 40 år, og vores metoder og værktøj bliver kontinuerligt opdateret for at holde trit med den teknologiske udvikling.

Vi støtter os selvfølgelig til denne kompetence i vores efterforskningsarbejde, og vi mener at vi kan identificere og tilgængeliggøre flere og bedre digitale spor end andre aktører på markedet.

Sikre digitale spor? Tænk gerningssted!

Hvis du står overfor en situation der kræver sikring af digitale spor i din virksomhed, må du sikre “gerningsstedet”. Tænk politi og kriminalefterforskning, hvor ingen rører ved noget før kriminalteknikerne ankommer.

Bare et hurtigt kig i en PC eller en mobiltelefon kan overskrive eller ændre vital information som for eksempel dato/tidsstempel, noget der kan være meget vigtig som bevis for “hvem der gjorde hvad og hvornår”.


icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!