Autamme keräämään digitaalisia todisteita

Valokuvat, tekstiviestit, sähköpostit ja chat-viestit voivat osoittautua tärkeiksi todistusaineistoiksi sekä siviiliriitojen että rikosten ratkaisemisessa.

Ibasilla on runsaasti kokemusta todistusaineiston etsimisestä tietokoneista sekä matkapuhelimista ja sen koskemattomuuden turvaamisesta niin, että aineistoa voidaan käyttää oikeudenkäynnissä. On erityisen tärkeää käyttää apuna riippumatonta kolmatta osapuolta jos on pienikin riski, että vastapuoli kyseenalaistaa todistusaineiston aitouden.

Tarjoamme mm. seuraavia rikosteknisiä palveluja:

  • Digitaalisten todisteiden koskemattomuuden suojaaminen
  • Rikostekniset forensiikkaraportit
  • Riippumaton asiantuntija-apu
  • Poistettujen tietojen palautus
  • Asiantuntijaosaamista digitaalisten todisteiden turvaamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen
  • Asiantuntijatodistus
09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_datasweep

Poistettujen todisteiden palauttaminen

Ainutlaatuisiksi Ibas palvelut tekee se, että pystymme korjaamaan ja palauttamaan hävitettyjä todisteita.

Ibasin tuotekehitysinsinöörien työhön kuuluvat myös tiedon palauttamiseen ja konvertointiin tarkoitettujen työkalujen ja tekniikoiden kehittäminen - käytämme niitä tuhottujen todisteiden löytämiseen ja uudelleenrakentamiseen.

Tunnistamme ja palautamme poistettuja tekstiviestejä, sähköposteja, chat-keskusteluja, asiakirjoja ja tiedostoja sekä Internetin käyttöhistoriaa. Autamme tulkitsemaan kerättyjä tietoja ja kirjoitamme yksityiskohtaisia rikosteknisiä raportteja tekemistämme havainnoista.


Raportit ratkaisevat

Se, miten tekniset raportit on muotoiltu ja miten tiedot on hankittu, voi vaikuttaa oleellisesti siihen, miten tietoa tulkitaan.

Vaikka sinulla olisi tarvitsemasi todisteet, on tärkeää pystyä myös esittämään ne oikealla tavalla. Ibas voi auttaa sinua suojaamaan, säilyttämään ja esittämään digitaaliset todistusaineistot oikeaoppisesti. Kokemuksemme ja osaamisemme pohjalta autamme sinua esittämään digitaaliset todisteet oikeudessa niin, että riski aineiston riitauttamiseen teknisistä syistä on mahdollisimman pieni. Tavoitteemme on, että todisteet itsessään, ei niiden esitysformaatti, ovat merkityksellisiä ja siten muodostavat arvioinnin ja tulkinnan perusteet.

img_600x600_collectingdata

img_600x600_monitors

Esittäminen on A ja O

Tekninen näyttö voi olla erittäin merkittävä lopputuloksen kannalta. Autamme sinua hyödyntämään digitaaliset todisteesi turvaamalla, säilyttämällä ja esittämällä ne asianmukaisesti.

Vaikka esitetyt tiedot olisivat oikein, ei ole itsestään selvää, että teknisiä asiakirjoja lukevat lakimiehet ymmärtäisivät ja tulkitsisivat ne haluamallasi tavalla. Tuomioistumen kyky omaksua, tulkita ja ymmärtää teknisiä kuvauksia voi olla rajallinen. Oikeuden virheellinen tulkinta todistusaineistosta voi osoittautua merkittäväksi, vaikka kyseessä olisi puhdas väärinkäsitys.

Tehokas keino varmistaa teknisten todisteiden oikea tulkinta on riippumaton osapuoli joka toimii sinun laskuusi, esittelee todistusaineiston, toimii asiantuntijatodistajana, arvioi asioita omien kokemustensa pohjalta, ja antaa lausuntoja jotka perustuvat tekniseen erityisosaamiseen tai syvällisiin tutkimuksiin.


Ibas auttaa ymmärtämään digitaalisia todisteita

Sähköisten todistusaineistojen tulkinta omatoimisesti voi olla erittäin vaikeaa.

Vaikka todistusaineisto koetaan yksiselitteisinä, ei ole ollenkaan varmaa, että vastapuolen valitsema otos todisteista antaisi oikeudelle selkeän kuvan tapahtumista. Ibas tarjoaa tulkinta-apua, osaamista sekä resursseja tekniseen analysointiin rikosteknisille todisteille asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

img_600x600_reportmeeting

icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!