Vi hjælper dig med at sikre digitale beviser

Vi har lang erfaring med at sikre og levere digitale beviser, for eksempel billeder, e-mail, SMS og telefondata. Datatyper der er blevet afgørende bevis både i civilretslige konflikter og i straffesager.

 • Sikring af digitale beviser fra Internet, PC-ere og mobile enheder
 • Rekonstruktion af slettet data
 • Ekspertkundskab i sikring, behandling og opbevaring af digitale beviser
 • Digitale efterforskningsrapporter
 • Neutrale saglige vurderinger under juridiske konflikter
 • Sagkyndigt vidne
80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_datasweep

Når data er slettet

Ibas har 40 års erfaring indenfor datarekonstruktion og sletning af data. Vi har udviklet vores egne metoder og værktøj for at gendanne slettede data.

Vi finder og tilgængeliggør blandt andet:

 • Slettede SMS
 • Slettede e-mails
 • Slettede notater og brev
 • Skype kommunikation
 • Internethistorik

Vi hjælper dig selvfølgelig med at tolke fund, og alt dokumenteres i en efterforskningsrapport, der beskriver alle fund.


Tolkning af digitale tekniske beviser

Du vil i alle juridiske konflikter stå i strid med din modpart. Der vil blive stillet spørgsmål om din ærlighed og vores neutrale tredjepartstjenester kan styrke din position i denne type konflikter.

Selv om du sidder med beviserne, du har brug for, er det vigtigt at vide hvordan de skal præsenteres på den rigtige måde. Ibas kan hjælpe dig med at sikre, analysere, bevare og præsentere alle former for digitalt tekniske beviser. Du kan støtte dig til vores ekspertise når det handler om, hvordan denne type beviser skal præsenteres på en troværdig måde i en juridisk proces.

For at sikre en så enstemmig fortolkning af en efterforskningsrapport som mulig, er det vigtigt at de digitale beviser fremkommer velformulerede og let forståelige i rapporten.

Vi vil i alle denne type tilfælde udføre arbejdet på en måde så sagen kan blive juridisk verificeret af andre. Det er vores mål at der aldrig skal sættes spørgsmålstegn ved den tekniske kvalitet på beviserne. Det er beviserne - ikke det format de præsenteres i - der skal være fremtrædende, så de på den måde dømmes og tolkes for sig selv.

img_600x600_collectingdata

img_600x600_monitors

Præsentationen er vigtig

Tekniske beviser kan betyde meget for udfaldet af en sag. Derfor er det vigtigt at dine beviser er sikrede, opbevaret og præsenteret på den rigtige måde.

Selv om de beviser, der præsenteres, er håndteret korrekt, er det ikke sikkert at retten forstår og tolker beviserne på samme måde som dig, når de læser tekniske dokumenter.

Derved kan misforståelser og fejlagtig tolkning af bevis blive gældende i en sag.

Hvis du støtter dig til en neutral tredjepart, øger du chancen for at rigtig tolkning tager sagen i den retning du ønsker. Det er også normalt at disse neutrale partier bliver sagkyndige vidner baseret på deres specielle tekniske kompetencer.


Hjælp hvis du selv bliver mødt med digitale beviser

Vi vil bistå dig i alle tilfælde, hvor tekniske beviser bliver brugt mod dig. Vi tilbyder tolkningsstøtte og teknisk analysekundskab af de digitale beviser der lægges frem. Vi gør dig bedre forberedt, da det ikke er nemt at forstå denne type beviser på egen hånd.

img_600x600_reportmeeting

icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!