Digitaalisen todistusaineiston merkitys siviilioikeudellisissa riidoissa kasvaa jatkuvasti

Jos yrityksessä epäillään tapahtuneen epärehellistä toimintaa, tietovarkauksia tai muita väärinkäytöksiä tai rikoksia, Ibas forensiikka-asiantuntijat analysoivat ja dokumentoivat digitaaliset jäljet - potentiaalisen todistusaineiston - palvelimista, tietokoneista ja mobiililaitteista.

Autamme niin oikeuslaitoksia, asianajajia, julkista sektoria kuin yksityissektorin yrityksiä. Dokumentoimme tallennusvälineistä löytyneet todisteet ja tarvittaessa toimimme asiantuntijatodistajana oikeudenkäynneissä.

09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_magnifyingglass

Digitaaliset todisteet ovat tärkeitä monessa

 • Tietovarkaudet
 • Sopimusrikkomukset
 • Kartellit
 • Korruptio
 • Teollisuusvakoilu
 • Talousrikokset, kavallukset
 • Konkurssirikokset
 • Perusteettomat irtisanomiset
 • Työntekijöiden epärehellisyys
 • Asiakirjojen väärennökset
 • Koodivarkaudet ja suojatun aineiston luvaton käyttö

Syvällistä osaamista digitaalisesta forensiikasta

Palvelumme tarjoaa sinulle pääsyn tehokkaisiin työkaluihin, tukea erilaisten tilanteiden käsittelyyn sekä menetelmät, joilla todistusaineisto käsitellään oikeaoppisesti sen koskemattomuutta vaarantamatta.

Digitaalisen, rikosteknisen liiketoimintamme perustan muodostavat uskottavuus ja tekninen osaaminen. Panostamme jatkuvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan voidaksemme tarjota asiakkaillemme edistyksellisimpiä palveluja ja työkaluja. Teknologiamme ja menetelmämme perustuvat yli 40 vuoden kokemukseemme tietojen pelastamisesta ja tietojen hävittämisestä.

img_600x600_reportmeeting

img_600x600_cleanroomengineermicroscope

Digitaalisten todisteiden tulkinta

Digitaalisen todistusaineiston määrä on usein iso ja sitä tulkitaan eri tavoilla riippuen siitä, kuka sitä tulkitsee.

Tärkeä osa työtämme on välittää kokemuksiamme ja tietämystämme IT-forensiikasta ja digitaalisten todisteiden tulkinnasta. Auttaaksemme asianajajia tulkitsemaan digitaalisia todisteita, lisäsimme palvelutarjontaamme mm. tutkinta-aineistojen esikatselumahdollisuuden, tulkkausavun, ns. toisen mielipiteen (second opinion), asiantuntijalausunnot sekä asiantuntijatodistajana toimimisen oikeudenkäynneissä.


Asianajajan rooli on ratkaiseva

Tiedämme kokemuksesta, että on helpompaa ja tutkinnan tulokset ovat parempia jos asiakkaan lakimies on prosessissa mukana alusta alkaen.

Ibas IT-forensiikkapalveluja myydään ensisijaisesti suoraan yrityksille. Tarjoamamme palvelukokonaisuus on kuitenkin monille vieras ja vaikeasti ymmärrettävä, jonka takia yritykset tarvitsevat alaa tuntevan asianajajan apua tutkinnan tulosten omaksumiseen ja hyödyntämiseen. Suosittelemme, että palvelumme tilaajana toimii lakimies. Asiakkaille, jotka ottavat edustajansa mukaan forensiikkaprosessiin heti alusta lähtien ja tilaavat palvelumme lakitoimiston kautta, tarjoamme palkkioksi alennuksen palvelumme hinnasta.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!