Digital efterforskning har stor betydning i juridiske processer 

Hvis der er mistanke om illoyal optræden, informationstyveri eller andre uregelmæssigheder, kan Ibas digitale efterforskningstjenester bidrage med at sikre og analysere data fra blandt andet PC-ere, servere, mobile enheder og skytjenester.

Ibas bistår domstole, advokater, jurister, offentlige myndigheder og private virksomheder med sikring, analyse og præsentation af elektroniske spor. Ofte går sagen til civil- eller strafferetten, hvor vi bistår som teknisk sagkyndigt vidne.

80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_gavelkeyboard

img_600x600_magnifyingglass

Vores specialister arbejder med mange områder:

 • Illoyal optræden overfor arbejdsgivere
 • Informationstyveri og misbrug af forretningshemmeligheder
 • Konkurrenceundersøgelser
 • Kopiering af kildekoder og intellectual property
 • Konkurs
 • Korruption
 • Kontraktbrud
 • Industrispionage
 • Økonomisk bedrageri
 • Urimelig afskedigelse
 • Hacking og skadelig software (malware)
 • Dokumentforfalskning

Vores digitale efterforskere arbejder for dig

Kompetence indenfor digital efterforskning er afgørende både i intern og ekstern efterforskning.

Vores eksperter kan bl.a. bidrage med sikring af information der er gemt elektronisk, rekonstruktion af slettet data, tolkning af elektroniske spor og teknisk bistand som en specialkompetence i organisationer eller virksomheder, der ikke har denne kompetence internt.

Ofte forandres tekniske beviser sig hurtigt, eller de kan forsvinde helt. Det er derfor afgørende at komme hurtigt igang med sikringsarbejdet. Ibas har ressourcerne og kompetencen du kan læne dig på, når det haster.

img_600x600_reportmeeting

img_600x600_cleanroomengineermicroscope

Tung fagkompetence i dataefterforskning

Vores dataefterforskningstjenester giver dig adgang til rigtig værktøj og den tekniske støtte der kræves for at håndtere sikring og analyse af beviser i alle typer hændelser.

Vores specialister har igennem snart 20 år opbygget en tung fagkompetence indenfor dataefterforskning. Vi mener at troværdighed, teknisk kundskab og kompetence placerer Ibas som en ledende leverandør i Norden. Vores nordiske team er en del af et internationalt netværk i vores moderselskab KLDiscovery. I Ibas KLDiscovery arbejder dagligt store udviklingsteams med forskning og udvikling for at kunne levere optimale dataefterforskningstjenester til vores under i fremtiden.

Teknologien og metoderne, der ligger til grund for vores tænkning og vores udviklingsarbejde, er grundlagt på Ibas’ egen historik for behandling af data igennem 40 år.

I Norden har vi dataefterforskere på kontorene på Kongsvinger, Landskrona og Uppsala.


Tolkning af digitale beviser

Tolkning af digitale beviser er ofte et meget omfattende stykke arbejde, og resultaterne kan variere alt efter hvem der udfører undersøgelsen.

Vi deler vores erfaring og kundskab for at resultatet skal blive optimalt. Vi bistår også advokater med deres tolkning af digitalt bevismateriale. Ydermere tilbyder vi forhåndsundersøgelser, “second opinion”, ekspertudtalelser og bidrager som ekspertvidner.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_norgeslover

Advokatens rolle er ofte afgørende

Vores digitale efterforskningstjenester sælges normalt direkte til slutkunden, men ofte er en advokat med til at bistå kunden med juridisk vejledning. Faktisk bliver resultatet i en undersøgelse bedre, når en advokat er med i processen fra begyndelsen.

I sådanne tilfælde kan advokaten ofte være kunden. Vi er interesseret i at indgå tæt samarbejde med advokater, der ser behovet for teknisk bistand i deres arbejde fremover.


icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!