Healthy RAID 0 Array

RAID 0
Den klassiske måten å stripe data på.

RAID 0 er en teknologi som kombinerer to eller flere harddisker og striper data over diskene for å forbedre ytelsen for lesing og skriving av data.


Hva er en RAID 0 konfigurasjon?

RAID 0 er en teknikk som består i å koble minst to harddisker sammen i et stripe-oppsett. Data skrevet til systemet fordeles suksessivt over de fysiske diskene for å forbedre lese-/skriveytelsen. Ytelsen øker med antall harddisker som er montert sammen, forutsatt at du bruker en dedikert RAID-kontroller.


Hva er de viktigste fordelene med et RAID 0-array?

Den største fordelen med et RAID 0-array er hastighet. Distribuering av data på tvers av arrayet gjør at to eller flere harddisker kan fungere samtidig og reduserer ventetiden for skriving betydelig. Ytelsen øker drastisk med antall disker i arrayet. En annen fordel er at diskene er fullt utnyttet siden det ikke er noen paritet eller speildata å skrive.


Hvem bruker RAID 0?

RAID 0 brukes i alle miljøer hvor hastigheten på databehandlingen er avgjørende. Hjemme, spillere, videoredigerere eller andre som trenger rask disk, drar nytte av denne kombinasjonen for å tjene verdifulle millisekunder på ventetid.

Databaser eller videobehandling i multimediebyråer drar stor nytte av RAID 0, hvor harddisken ofte er en flaskehals i behandlingen av store datamengder. Det skal bemerkes at RAID 0 ikke er feiltolerant. En enkelt defekt harddisk vil føre til tap av alle data. Sikkerhetskopier eller andre databeskyttelsesordninger må implementeres for å beskytte data som er lagret på et RAID 0-array.


Kan man rekonstruere data fra et RAID 0-array?

Datagjenoppretting fra et RAID 0 er mulig. Et sunt RAID 0-array vil ha 2 eller flere harddisker, og dataene vil bli stripet over diskene (se bildet nedenfor for et eksempel på et sunt array).

Healthy RAID 0 Array


Når en disk feiler i et RAID 0-array, trengs det et erfarent renromsteam for datarekonstruksjon. Se bildet nedenfor for et eksempel på en defekt disk i et RAID 0.

RAID 0 One Failed Drive


Renromsingeniørene vil forsøke å overvinne de fysiske, mekaniske eller elektriske problemene som hindrer tilgang til dataene på disken. Hvis de lykkes, kan arrayet bygges opp igjen og dataene trekkes ut. Hvis renromsteamet ikke lykkes fullstendig, vil det kreve en erfaren datarekonstruksjonsingeniør for å gjenoppbygge arrayet, gjenoppbygge filsystemet, virtuelt reparere volumet og trekke ut dataene.

En lignende situasjon oppstår når flere harddisker feiler i et RAID 0. Se nedenfor for et eksempel på flere feilende disker.


RAID 0 Multiple Failed Drives


I dette tilfellet må renromsteamet overvinne de fysiske skadene og gjøre en best mulig kopi av alle diskene. Hvis de rekonstruerer mindre enn 100 % fra noen av diskene, må laboratorieingeniørene gjenoppbygge og reparere filsystemet for å kunne rekonstruere dataene.

Selv med en delvis kopi av en disk er det fortsatt mulig å få gode data gjenopprettet fra RAID 0-arrayet. Kontakt din ibas Ontrack-spesialist for detaljer om hvordan vi kan bistå med RAID 0-datatap.


Bli med over en halv million mennesker og bedrifter som har fått sine data gjenopprettet av Ontrack


icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg