Serviceavtale for Ontrack Digital Care Plan

Ontrack Digital Care Plan er en rimelig serviceavtale for dataredning. Den dekker profesjonelle datagjenopprettingstjenester for forhåndsregistrerte enheter uavhengig av årsaken til tap av filer – uten ekstra kostnad.

Ontrack Digital Care Plan er tilgjengelig for både kjøpte og leide terminaler og USB-stasjoner, uavhengig av enhetsmerke og operativsystem. Serviceavtalen kan være tidsbegrenset eller kontinuerlig og gir en enkel og rimelig tjenestemodell for dataskader. 

  • Datagjenoppretting hos Ibas Ontrack Lab
  • Dekker alle dataskader inkludert maskinvarefeil, logisk skade og menneskelig feil
  • Tilgjengelig for interne harddisker og SSD-er på PC-er, smarttelefoner, nettbrett og eksterne USB-stasjoner
  • Uavhengig av merke og operativsystem
  • Standard tjenestemodell

Be om mer informasjon fra forhandleren eller tjenesteleverandøren. 

Les mer
img_600x800_engineer

Gjør deg klar for en dårlig dag

Tap av informasjon som er viktig for bedrifter, til og med en enkelt fil, er en forretningsrisiko som medfører direkte og indirekte kostnader – nedetid, tap av ordrer, fallende produktivitet og frustrasjon for eiere, ansatte og kunder. 

Bedrifter som behandler personopplysninger, er underlagt lover og forskrifter om personvern. EUs personvernforordning (GDPR) krever at bedrifter f.eks. raskt kan gjenopprette datatilgjengelighet og -tilgang ved en fysisk eller teknisk feil.

For forbrukere er tap av informasjon ofte et hjerteskjærende uhell som innebærer tap av uvurderlige fotografier, verdsatte minner og muligens også materiale knyttet til studier eller hobbyer.

Ontrack Digital Care Plan er beregnet på både bedrifter og forbrukere som ønsker å ta vare på filene sine, og som ikke vil betale tusenvis eller titusenvis av kroner for datagjenoppretting etter at skaden allerede har skjedd.

Hvis en bedrift er nede, er tid en kritisk faktor. Gjenopprettingen fremskyndes hvis du har en plan og en klar datagjenopprettingsrutine allerede før det skjer et uhell. I praksis fungerer Ontrack Digital Care Plan som dette.

Lettvint og enkelt

Serviceavtale for Ontrack Digital Care Plan på en datamaskin, mobilenhet eller USB-stasjon.

Når behovet for en datagjenopprettingstjeneste er aktuelt, er det enkelt å bestille tjenesten og det koster ikke mer.

1.

Kontroller gyldigheten av serviceavtalen

2.

Kontakt forhandleren, fyll ut bestillingsskjemaet og pakk enheten for forsendelse

3.

Ibas Ontrack henter enheten og utfører en datagjenopprettingstjeneste

4.

De gjenopprettede filene returneres til deg


Profesjonell datagjenoppretting

Det er ofte villedende å forestille seg at profesjonell datagjenoppretting er det samme som å reparere en datamaskin, og at kostnaden for tjenesten er omtrent den samme. Det er ikke tilfelle. Disse tjenestene er like forskjellige som hjernekirurgi og behandling av influensa i helsesektoren.

En harddisk med intern, mekanisk skade må, omtrent uten unntak, åpnes, analyseres og repareres i dedikerte, rene laboratorier i ISO 5 / klasse 100. En harddisk er en mekanisk presisjonsenhet med toleranser målt i nanometer (0,000001 mm). Slikt utstyr kan bare håndteres av spesialiserte spesialister med spesialverktøy utviklet for dette formålet i de angitte fasilitetene.

Enheter basert på SSD/Flash-teknologier er enda mer utfordrende og komplekse.

Med Ontrack Digital Care Plan får du tjenestene til verdens ledende spesialist på datagjenoppretting billigere enn noen gang før.

img_600x600_cleanroom01