Serviceavtal för Ontrack Digital Care Plan

Ontrack Digital Care Plan är ett prisvärt serviceavtal för dataåterställning. Avtalet omfattar professionella dataåterställningstjänster för förregistrerade enheter oavsett orsaken till filförlusten – utan extra kostnad.

Ontrack Digital Care Plan finns för både köpta och hyrda datorer och USB-enheter, oavsett enhetsmärke och operativsystem. Serviceavtalet kan vara tidsbegränsat eller löpande och ger en enkel och prisvärd servicemodell för dataskador. 

  • Dataåterställning i Ibas Ontrack Lab
  • Täcker alla dataskador inklusive maskinvarufel, logikskador och mänskliga fel.
  • Finns för interna PC-hårddiskar och SSD, smartphones, surfplattor och externa USB-enheter.
  • Oberoende av varumärke och operativsystem.
  • Standardservicemodell

Be din återförsäljare eller tjänstleverantör om mer information.

Läs mer
img_600x800_engineer

Förbered dig på en dålig dag

Förlust av information som är viktig för företag, till och med en enskild fil, är en affärsrisk som orsakar direkta och indirekta kostnader – driftstopp, orderförlust, minskad produktivitet och frustration för ägare, anställda och kunder. 

Företag som behandlar personuppgifter omfattas av dataskyddslagar och regler. För dem kräver EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) t.ex. möjlighet att snabbt återställa tillgänglighet och åtkomst till data i händelse av ett fysiskt eller tekniskt fel.

För konsumenter är förlusten av information ofta hjärtskärande och innebär förlust av ovärderliga fotografier, fina minnen och kanske även material som rör studier eller hobbyer.

Ontrack Digital Care Plan är avsedd för både företag och konsumenter som vill skydda sina filer och inte vill betala tusentals eller tiotusentals kronor för dataåterställning när skadan redan har skett.

Om ett driftstopp har inträffat är tiden en kritisk faktor för ett företag. Återställningen går snabbare om du har en plan och en tydlig rutin för dataåterställning redan innan en olycka inträffar. I praktiken fungerar Ontracks Digital Care Plan som en sådan.

Enkelt och smidigt

Ontrack Digital Care Plan-serviceavtal på en dator, mobil enhet eller USB-enhet.

När behovet av dataåterställning uppstår är det enkelt att beställa tjänsten och det kostar inte mer.

1.

Kontrollera giltigheten för ditt serviceavtal.

2.

Kontakta din återförsäljare, fyll i beställningsformuläret och packa enheten för transport.

3.

Ibas Ontrack hämtar upp enheten och utför en dataåterställning.

4.

Dina återställda filer returneras till dig.


Professionell dataåterställning

Det är ofta vilseledande att betrakta professionell dataåterställning som reparation av en dator och att kostnaden för tjänsten är ungefär densamma. Så är inte fallet. Dessa tjänster står lika nära varandra som hjärnkirurgi och behandling av en vanlig influensa inom sjukvården.

En hårddisk med interna, mekaniska skador måste nästan utan undantag öppnas, analyseras och repareras i ett dedikerat rent laboratorium enligt ISO-5/klass 100. En hårddisk är en mekanisk precisionsenhet vars toleranser mäts i nanometer (0,000 001 mm). Sådan utrustning får enbart hanteras av specialister med specialverktyg som utvecklats för detta ändamål i avsedda anläggningar.

Enheter som baseras på SSD-/Flash-teknik är ännu mer krävande och komplexa.

Med Ontrack Digital Care Plan får du tjänster från världens ledande specialist på dataåterställning billigare än någonsin tidigare.

img_600x600_cleanroom01