Keräämme ja turvaamme tietoa – missä tahansa – milloin tahansa

Digitaaliset todisteet «haihtuvat» nopeasti. Sen takia ne pitäisi turvata mahdollisimman pikaisesti.

Tarve nopeaan ja luottamukselliseen toimintaan vaatii joustavuutta, kokemusta ja läsnäoloa. Riippumatta siitä, tarvitseeko tietojanne kerätä Kajaanissa, Helsingissä, Berliinissä, Hong Kongissa, New Yorkissa tai Sydneyssä, Ibas Ontrack by KLDiscoveryn lähimmät resurssit noin 20 maassa ovat apunanne.

 • Digitaalisten todisteiden turvaaminen
 • Tietojen kerääminen (eDiscovery)
 • Keräämme tietoa mm:
  • Pöytä- ja kannettavista tietokoneista
  • Lähiverkosta, sähköpostista ja pilvipalveluista
  • Matkapuhelimista ja tableteista
  • Varmistusnauhoista
 • Globaali toimituskyky – turvallinen ja luottamuksellinen
09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_collectingdata

Palvelumme on kehitetty sinun avuksesi

Ymmärrämme, että isojen tietomassojen kerääminen ja käsittely esimerkiksi eDiscovery-prosessin yhteydessä voi olla raskas taakka.

Meidän tavoitteemme on tehdä prosessista helppo ja nopea siten, että organisaation muita toimintoja häiritään mahdollisimman vähän. Sen takia olemme kehittäneet menetelmiä, rutiineja ja työkaluja, joilla toimeksianto hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti. Pystymme esimerkiksi palauttamaan yksittäisen käyttäjän sähköpostit varmistusnauhasta varsin nopeasti.

Autamme löytämään oikeat asiakirjat tarkasteltaviksi

Tiedämme, että asiakkailla itsellään ja heidän palkkaamillaan asiantuntijoilla on yksityiskohtaisimmat tiedot omasta tapauksestaan.

Pitkän kokemuksemme pohjalta olemme kehittäneet menetelmän, jolla asiantuntijat voivat itse etsiä digitaalisia jälkiä tiedostoista, asiakirjoista ja sähköposteista. Lyhyesti sanottuna muokkaamme asiakirjat hakukelpoisiksi eli sellaisiksi, että ne voidaan löytää erilaisilla valintakriteereillä. Tavoitteena on aineistojen tehokas analysointi ja mahdollisuus suoraan raportointiin asiakkaalle.


img_600x600_handiphone

Matkapuhelimet, tabletit ja pilvipalvelut

Nykyaikana viestintään ja tiedostojen tallentamiseen on käytettävissä useita erityyppisiä vaihtoehtoja.

Riippumatta siitä, minkälaisia tuotteita tai palveluja te käytätte, voimme löytää ratkaisun digitaalisten todisteiden keräämiseen, turvaamiseen ja dokumentointiin. Valitsemme yhdessä teidän kanssanne menetelmät, jotka täyttävät tarpeenne mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti.


Lajittelu, suodatus ja kopioiden poistaminen

IT-forensiikkatutkimus ei ole itsetarkoitus vaan palvelu, jota hyödynnetään osana isompaa kokonaisuutta.

Jotta tutkinta voitaisiin suorittaa isoillekin tietomäärille, olemme kehittäneet työkalut, joilla tietomassasta poistetaan kaikki kaksoiskappaleet eli kopiot ja tehdään tiedoista helposti haettavia.

Esimerkiksi suurten sähköpostimäärien kerääminen, turvaaminen ja analysointi muodostuu helposti raskaaksi toimenpiteeksi jos jokainen roskaposti ja uutiskirje pitää käsitellä manuaalisesti, ja sen lisäksi vielä mahdolliset kopiot kun tutkittavia henkilöitä on useita. Tehokkailla lajittelu-, suodatus- ja hakutoiminnoilla voidaan työhön kuluvaa aikaa lyhentää merkittävästi ja siten hyödyntää resurssit tehokkaammin.

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

img_600x600_drivediagnostics

Vaurioituneet tallennusvälineet? – Ei ongelma!

Kiitos insinööriemme, jotka tekevät päivätyönsä fyysisesti vaurioituneiden tallennusvälineiden parissa, voimme tarjota maailman johtavat tiedonpalautuspalvelut laboratorioiltamme ympäri maailman.

Riippumatta siitä, onko vaurio syntynyt onnettomuuden seurauksena tai aiheutettu tahallisesti, tarjoamme ainutlaatuisia tekniikoita ja osaamista tietojen lukemiseen jopa vakavasti vaurioituneista tallennusmedioista. Meillä on valtava varaosavarasto ja vaihto-osia kaikenlaisiin kiintolevyihin. Teemme jatkuvasti työtä pysyäksemme mukana tallennusteknologioiden kehityksessä. Voimme aloittaa tietojenpalautustyön hyvinkin nopeasti ja toimittaa pelastetut tiedot asiakkaalle sovitussa aikataulussa.


Ibas pitää kiinni turvallisuudesta ja yksityisyydensuojasta

Olemme ylpeitä puhdaslaboratorioidemme rehellisyydestä, luotettavuudesta ja koskemattomuudesta.

Kaikki asiakkaiden Ibasille toimittama tieto käsitellään luottamuksellisena. Kaikki viestintä ja raportointi tapahtuu Ibasin ja työn tilaajan välillä. Sen jälkeen on ainoastaan tilaajan asia kertoa, tai olla kertomatta, asiasta eteenpäin. Yrityskulttuurimme mukaisesti emme kerro asiakkaistamme muille osapuolille, emmekä edes työkavereillemme, joille asia ei kuulu. Emme liioin vahvista tai kiellä ulkopuolisille kysyjille, kuka on asiakkaamme tai kenen toimeksiantoa olemme suorittamassa. Tämä koskee luonnollisesti kaikkia organisaatiomme ulkopuolisia tahoja, eikä vähiten median edustajia.

Oikeat menetelmät ja työkalut

Noudatamme kurinalaisia rutiineja, jotta tutkimustuloksia voidaan tarvittaessa käyttää vaikka oikeudenkäynneissä.

Jos tapauksesi menisi niinkin pitkälle kuin tuomioistuimeen, käytämme menetelmiä, toimintaohjeita ja työkaluja, joilla varmistamme tietojen keräämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme aineiston keräämisen suunnitelmallisesti hyviksi todetuilla työkaluilla ja vakiintuneilla menetelmillä. Siten voimme tarjota asiakkaillemme tasalaatuisen, jäljitettävän ja tehokkaan palvelun kaikkialla maailmassa.


icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!