Når vi sikrer en mobiltelefon finner vi som oftest store mengder mobilspor i telefonminnet og i SIM-kortet som blir en viktig del av videre etterforskning.  Mest vanlig er å gjenskape slettet sms i forbindelse med retslige tvister.

Mobilspor som oftest kan hentes ut:

  • Lagrede telefonnummer
  • Meldinger i telefon og på SIM-kort
  • Slettet sms på SIM-kort
  • Lagrede meldinger på svarer
  • Kalenderinformasjon
  • Operatørlogger
  • Annen lagred informasjon
62 78 30 32 Kontakt meg
mobilspor i telefonminnet
Mobile forensics

Mobile forensics

Idag selges det nesten bare smarttelefoner i Norge, og datamengden som lagres på private og bedriftseide telefoner øker formidabelt. Våre mobile forensics tjenester støtter det meste av mobiltelefoner, nettbrett, minnekort, GPS og SIM-kort.

Den mobile tidsalderen har skapt nye kontor overalt, vi jobber der vi befinner oss. All kommunikasjon skapes, overføres eller lagres i form av e-post, sms, bilder eller i chat. Samtidig har dette gjort det enklere for personer som ønsker å utnytte digital informasjon i en kriminell hensikt. Data kan enkelt kopieres og overføres til andre mobile enheter.

Derfor inngår mobiltelefoner i det nesten alle våre etterforskninger.

Når det foreligger mistanker om illojalitet eller uregelmessigheter på en arbeidsplass, kan det være mye interessant informasjon i slettet data på en mobiltelefon eller et nettbrett.

Utvided analyse & chip-off

Ibas kan utføre utvidede analyser der vi lodder av og plasserer mobilens minnekrets i et spesielt avlesningsverktøy som vi har på vår lab.

Enkelte ganger kan vi rekonstruere ytterligere mengder av slettede data som har ligget lagret i minnet. Dessverre ikke på nyere telefoner som har kryptering innebygd i minnet.

Telefonen blir ødelagt i en slik utvided analyseprosess.

Tiden vi trenger varierer avhengig av telefon, og denne jobben utføres i en tett dialog med kunden, spesielt i de tilfeller da mer slettet informasjon kan la seg rekonstruere.

Utvided analyse & chip-off
Elektroniske spor fra mobiltelefoner

Elektroniske spor fra alla typer mobile enheter

Våra mobile forensics tjenester sørger for de gode verktøyene du trenger for å håndtere alle typer situasjoner og krav på hvordan eleketronsike spor skal sikres og behandles.

Uilke typer operativsystem, mobilprodusenter og modeller og app-er skaper betydelige utfordordringer under en mobilsikring. Ofte må accesskoder knekkes og data gjenskapes før selve analysejobben kan begynne.

Våre etterforskere kan støtte seg på Ibas datarekonstruksjonsverktøy for å gjenskape data og elektroniske spor fra alle typer mobile enheter.

Tusen biter

Mobiltelefoner ødelegges fort, og vanligvis handler det om fallskader eller vannskader som igjen kan resultere i elektroniske skader.

Derfor er det ikke uvanlig at vi må begynne vår jobb med en defekt mobiltelefon der det i utgangspunktet ikke er mulig å få tilgang til data. Vi har kompetanse og reservedeler som vi trenger for å hente ut informasjonen.

Vi kartlegger skadeomfang og årsak i vår innledende analyse. Etter analysen kan vi si hvor mye data som kan rekonstrueres. Som oftest kan vi tilby uthenting og analyse av mobildata fra enheter med omfattende fysiske skader, uansett modell, type eller merke.

Ødlagt mobiltelefon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!