Poistettujen tekstiviestien palautus

Vaikka matkapuhelimen käyttäjä olisi poistanut vaikkapa tekstiviestit puhelimestaan, on mahdollista, että pystymme palauttamaan viestit todistusaineistoksi oikeudelliseen prosessiin.

Matkapuhelimen IT-forensiikkatutkimuksessa haetaan kaikki muistiin tallentunut informaatio sekä puhelimesta että SIM-kortista. Kerätty tieto tulostetaan ja dokumentoidaan raporttiin, jota voidaan tarvittaessa käyttää oikeudenkäynnissä.

Matkapuhelimen tutkinnassa voidaan löytää mm. seuraavanlaisia tietoja:

  • Tallennetut puhelinnumerot
  • Viestit puhelimesta ja SIM-kortista
  • Poistetut tekstiviestit SIM-kortista
  • Tallennetut ääniviestit
  • Kalenterimerkinnät
  • Käyttäjän lokitiedot
  • Muuta tallennettua tietoa

Vaikeammissa tapauksissa voidaan tehdä alla kuvattu laajennettu analyysi, jonka tavoitteena on löytää vieläkin enemmän puhelimeen tallennettua tietoa.

09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_mobiletechnology

img_600x600_crimescenesmartphone

Tutkimus ja analyysi

Ibas tarjoaa mobiililaitteille tehokkaita forensiikkapalveluja, joilla maksimoidaan mahdollisuudet löytää ja turvata digitaalisia todisteita matkapuhelimista ja tableteista.

Käytännössä lähes kaikki Suomessa myytävät matkapuhelimet ovat älypuhelimia. Puhelimiin tallennetun tiedon määrä niin yrityksissä kuin yksityishenkilöillä kasvaa jatkuvasti. Ibas tukee useita erilaisia mobiililaitteita. Matkapuhelimien lisäksi käsittelemme tabletteja, muistikortteja, GPS-laitteita ja SIM-kortteja.

Matkapuhelimien ja tablettien ansiosta voimme tehdä töitä missä päin maailmaa ikinä olemmekaan. Lähes jokaisella on jonkinlainen mobiililaite, jolla voidaan luoda, siirtää ja tallentaa digitaalista tietoa, kuten sähköposteja, tekstiviestejä, kuvia tai chat-viestejä. Tekniikka on kehittynyt helppokäyttöisemmäksi ja luonnollisesti myös niille, joilla on mielessään epärehellisiä aikeita tai jotka haluavat käyttää teknologiaa omaksi hyödykseen, olipa kyse tiedon luvattomasta kopioinnista tai hankkimisesta. Lähes jokaisessa tutkintatoimeksiannossa käsitellään matkapuhelimia, koska niihin tallentunut informaatio on erittäin kiinnostavaa riitojen ja rikosten ratkaisemisen kannalta.

Kun työpaikalla epäillään epärehellistä käyttäytymistä tai väärinkäytöksiä, on tärkeää päästä analysoimaan matkapuhelimeen tai tablettiin tallennettua tietoa, niissä käsiteltyä tietoa tai niistä poistettuja tietoja. Älypuhelimen käyttöjärjestelmä ja tallennusyksikkö ovat varsin samanlaisia kuin tietokoneissa. Vastaavasti mobiililaitteiden rikostekninen analysointi on varsin samanlaista kuin tietokoneiden tutkinta.


Laajennettu analyysi ja muistipiirien irrottaminen

Laajennetussa analyysissä irrotamme muistipiirin puhelimesta ja luemme sen sisältöä erikoislaitteistollamme.

Joissain tapauksissa on mahdollista palauttaa poistettua tietoa, joka on jäänyt matkapuhelimen sisäiseen muistiin. Tämä koskee laitteita, joissa ei ole muistin sisäänrakennettua salaustoimintoa. Puhelin ei ole käyttökuntoinen tämän analyysin jälkeen.

Analyysiin kuluva aika vaihtelee puhelinmalleittain. Niissä tapauksissa, joissa tietoja voidaan palauttaa, teemme asiakkaalle erillisen tarjouksen palautustyöstä. Asiakkaan tilattua työn, löydetty aineisto tulostetaan ja dokumentoidaan raporttiin, jota voidaan tarvittaessa käyttää oikeudenkäynnissä.

img_600x600_iphonerecovery

img_600x600_handiphone

Kaikenlaisia laitteita

Mobiililaitteiden forensiikkapalvelumme auttavat sinua digitaalisten todisteiden etsimisessä ja turvaamisessa monenlaisissa tilanteissa, asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Erilaisten käyttöjärjestelmien, matkapuhelinvalmistajien, laitemallien ja sovellusten takia mobiililaitteiden analysointi on vaativaa työtä. Yhä vaikeammaksi työ muodostuu jos pitää murtaa laitteen lukituskoodi ja palauttaa poistettuja tietoja muistista ennen kuin päästään varsinaiseen analysointivaiheeseen.

Ibasin tuotekehitysinsinöörit ovat kehittäneet laajan valikoiman erilaisia tiedonpalautustyökaluja ja -menetelmiä, joilla voidaan palauttaa mobiililaitteisiin tallennettuja tietoja, mahdollisesti ratkaisevia todisteita.


Tuhansia paloja vai tuhansia bittejä

Matkapuhelimet kärsivät helposti kolhuista tai kosteusvaurioista, joista voi seurata erilaisia elektroniikka- ja sähkövikoja.

Kaikki puhelimet, jotka toimitetaan Ibasin rikostekniseen tutkintaan, eivät ole alkuperäisessä kunnossa. Fyysisten vaurioiden takia puhelimeen tallennettuihin tietoihin ei päästä käsiksi suoraan. Monimutkaiset elektroniikkaviat edellyttävät usein virtalähteen ohjauselektroniikan korjaamista tai vaihtamista, helpommissa tapauksissa selvitään piirikortin vaihtamisella identtiseen, toimivaan korttiin. Jos kyseessä on mekaaninen vaurio, varaosa löytyy usein omasta varastostamme, jossa on suuri määrä erilaisia osia erilaisiin puhelinmalleihin.

Ensin selvitämme vaurion syyn ja laajuuden. Analyysin jälkeen tiedämme, mitä ja miten paljon tietoa pystymme pelastamaan. Useimmissa tapauksissa pystymme tarjoamaan tietojen palautuksen ja forensiikka-analyysin vakavastikin vaurioituneille laitteille niiden merkistä, mallista tai tyypistä riippumatta.

img_600x600_shatteredphone

icon

Vaativatko vanhat kysymykset uusia vastauksia?

Ibasin pitkän kokemuksen ansiosta pystymme käsittelemään vanhojakin laitteita ja vanhoja käyttöjärjestelmiä päivitetyillä menetelmillä ja työkaluilla.

Vanhoja puhelimia ja puhelinmalleja on edelleen käytössä tai odottamassa asianmukaista tutkintaa runsain määrin. Ibasin kyky soveltaa uudenaikaisia menetelmiä ja tekniikoita vanhempiin matkapuhelimiin on monissa tapauksissa osoittautunut ratkaisevaksi, eikä vähiten sellaisissa tapauksissa, joissa alustava poliisitutkinta on tehty ilman rikosteknisiä työkaluja ja menetelmiä, joihin me olemme tottuneet ja joita me kehitämme jatkuvasti.


icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!