Data på avveie – hvorfor bry seg?

EU General Data Protection Regulation har som mål å forene personvernlovgivninger for å møte utfordringene i den digitale tidsalder og spesielt styrke beskyttelsen av personopplysninger på nettet. Ibas og Ontrack har kartlagt at 57 prosent av 660 Europeiske IT-ledere som deltok i undersøkelsen, tror de vil være direkte påvirket av denne lovgivningen.

Slettesoftware

Ibas tilbyr Blancco software for sletting av PC-er, servere, LUN, Virtuelle disker, smarttelefoner og nettbrett, flash media og individuelle filer og mapper.

Sletting av harddisk Sletting av mobil Sletting av flash media Sletting av filer Sletting av LUN Management Console Hosted Erase

Slette software features

Sletter data fra alle lagringsmedia

HDD, SDD, Flash, Mobil, Cloud, Virtual, RAID, LUN

Detaljert sletterapporter

Sletterapport som verifiserer at data er slettet slik at man kan være trygg på at datasikkerheten er ivaretatt.

Sertifisert av

NATO, DoD, NSTL, TUV – Rheinland, CESG, INFOSEC, AIVD, NSM, ABW, RITEA

Kostnadseffektivt

Slettelisenser etter ditt behov.

Hardware sletteløsninger

Hardware for defekte lagringsmedier der vanlig sletteprogramvare alene ikke kan benyttes.

Degausseren vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et enormt sterkt magnetfelt som derav sletter all lageret informasjon på mediet.

Shredderen destruerer lagringsmediet ved å knuser dem i små biter.

Degausser Shredder

Degausser features

Powerful

Sletter 100% av data med et kraftig 18,000 gauss magnestiskfelt

Tidseffektivt

Sletter all data fra haddisker og taper på 4 sekunder

Sertifisert av

NATO, NSM, Norwegian Accreditation

Sletter defekte lagringsmedier

Sletter defekte lagringsmedier der vanlig sletteprogramvare ikke kan benyttes.

Read more

For more detailed information, read our product infosheet.