Ibas rekonstruerer data fra alle NAS-systemer, inkludert Buffalo lagringssystemer.

Datarekonstruksjon av Buffalo NAS

Ibas har spesialkompetanse på rekonstruksjon av Buffalo NAS systems. Vi har fulgt datalagringsutviklingen gjennom 40 år og vi har utviklet spesialdesignet verktøy for å redde data fra alle vanlige Buffalo NAS-systemer.

Ibas har den rette kunnskapen og erfaringen med reverse engineering og algoritmene som brukes av NAS-controllere. Dermed kan vi redde data med en 90 % suksessgrad på Buffalo NAS systemer.

logo_buffalo

Vi redder data fra følgende systemer:

Ring oss for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg:

Buffalo TeraStation Serie
Buffalo LinkStation Serie
Buffalo Cloud Station
Buffalo Drive Station
Buffalo MiniStation

RAID recovery av Buffalo NAS systemer

Alle NAS-jobber vi går i gang med er på en måte unike, og selv om vi har standardiserte verktøy vil ingeniørene finne optimal løsning avhengig av det feil scenarioet de star overfor.

Defekte NAS controllere:

Ikke sjeldent oppstår det feil NAS-controllere i forbindelse med reorganisering eller “rebuilt”. Vi ser også eksempler på at korrupt firmware eller operativsystem forårsaker datatap når minnekonfigueringen overskrives.


Defekte harddisker eller RAID-feil:

RAID-systemer er konstruert for å overleve selv om en harddisk havarerer. Hvis en enkelt harddisk krasjer vil de andre harddiskene i systemet kompensere for feilen. Krasjer ytterligere en harddisk kan dette forårsake et fullstendig systemkollaps.

Datatap fra firmware oppdatering

Feil ved oppdatering av firmware kan forårsake datatap. Spesielt skjer dette når administrator klikker «Refresh quickly” uten å nøye sjekke systemet først.
I verste fall kan Buffalo operativsystemet (QTS) bli overskrevet og data gå tapt.

Ta alltid backup før du oppgraderer.

Menneskelige feil:

Menneskelige feil er den vanligste årsaken for datatap på NAS / Raid. Ofte skyldes dette reformaterte volum, reinstallasjon eller ulykkelig overskriving.

Feil i strømforsyning:

Feil i strømforsyning eller spenning kan lage krøll i et NAS-system. Eldre RAID-sett er mer sårbare da strømvariasjoner kan forhindre at «out-of-sync» harddisker blir re-integrert i RAID-systemet.

Overoppheting:

Når kjølingen svikter i et serverrom eller på et trangt gutterom, vil systemet fort bli overopphetet. Valg av lokasjon for et NAS eller RAID er dermed svært viktig for å bevare systemet operativt over tid.

Naturkatastrofer:

Vi gå selvsagt ikke rundt å bekymrer oss for hva som kan skje av flom, ras, brann eller orkaner, men ekstreme tilfeller lager selvsagt massive skader. Ibas og vårt amerikanske morselskap har erfaring fra slike skader, senest etter orkanene Harvey og Irma.icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg