Ontrack Eraser Degausser 3.0

Degausseren vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et enormt sterkt magnetfelt som derav sletter all lageret informasjon på mediet. Ontrack Eraser Degausser genererer 10.000 gauss i senteret av lagringmediet og når en peak-verdi opp mot 18.000 gauss.

Vedlikehold

Ontrack Eraser Degausser trenger i prinsipp ikke noe vedlikehold. Den kan brukes kontinuerlig og hver sletting tar kun 5 sekunder. Den har et innebygget diagnosesystem for å kvalitetssikre at enhver sletting oppnår minimum 10.000 gauss for at dine data blir slettet 100%.

Garanti

Ontrack Eraser Degausser har ett års garanti eller 20.000 slettinger. Du kan også kjøpe 3 års garanti eller 60.000 slettinger.

Slett hos Ibas

Som et alternativ til å kjøpe en egen degausser kan du sende dine utrangerte lagringsmedier til Ibas. Vi sletter større batcher som bekreftes til kunden i et samlesertifikat. Hvis de slettede mediene ikke skal returneres avhendes disse i henhold til miljømessige krav for resirkulering.

For mer detaljerte priser

Slett hos Ibas