(A) Tämä Tietosuojapolitiikka

Tämä Tietosuojapolitiikka julkaistaan niiden yhteisöjen taholta, jotka on listattu alla olevassa Osiossa (N) (yhdessä "KLDiscovery", "me", "meille" tai "meidän"). Tämä Tietosuojapolitiikka on osoitettu organisaatiomme ulkopuolella oleville yksilöille, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, mukaan lukien verkkosivustomme ("Verkkosivustomme") vierailijat, asiakkaat, toimittajat ja työnhakijat sekä muut Palveluidemme käyttäjät (yhdessä " sinä"). Tarkemmat määritelmät tässä Tietosuojapolitiikassa käytetyistä termeistä on selitetty alla olevassa Osiossa (O). 

KLDiscovery toimii Henkilötietojesi Rekisterinpitäjänä tämän Tietosuojapolitiikan mukaisesti. Alla olevassa Osiossa (N) on soveltuvien KLDiscoveryn yhteisöjen yhteystiedot, jotka vastaavat kysymyksiisi Henkilötietojesi käytöstä ja käsittelystä. 

Tätä Tietosuojapolitiikkaa voidaan muuttaa tai päivittää ajoittain, jotta se vastaa Henkilötietojesi Käsittelyssä tapahtuvia käytännön muutoksia tai soveltuvassa laissa tapahtuvia muutoksia. Kehotamme sinua lukemaan tämän Tietosuojapolitiikan huolellisesti, ja tarkistamaan säännöllisesti tämän sivun muutoksien varalta, joita saatamme tehdä tämän Tietosuojapolitiikan ehtojen mukaisesti. 

KLDiscovery harjoittaa toimintaa seuraavien tuotemerkkien alla: KLDiscovery, Ontrack ja Ibas.

(B) Henkilötietojesi käsittely

Henkilötietojen kerääminen: Saatamme kerätä Henkilötietoja sinusta seuraavissa tapauksissa: 

 • Kun olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai millä tahansa muulla keinolla. 
 • Kun olemme tavanomaisessa vuorovaikutussuhteessa kanssasi (esim. Henkilötiedot, jotka saamme, kun hallinnoimme maksujasi).
 • Kun keskustelemme puhelimessa kanssasi, voimme nauhoittaa puhelut. 
 • Kun tarjoamme Palveluita. 
 • Kun vastaanotamme Henkilötietojasi kolmannelta osapuolelta, joka tarjoaa tietoja meille, kuten luottotietotoimistoilta tai lainvalvontaviranomaisilta. 
 • Kun vierailet millä tahansa Verkkosivustollamme tai käytät mitä tahansa ominaisuuksia tai resursseja, jotka ovat saatavilla Verkkosivustoillamme tai niiden kautta. Kun vierailet Verkkosivustolla, laitteesi ja selaimesi voi automaattisesti jakaa tiettyjä tietoja (kuten laitetyypin, käyttöjärjestelmän, selaintyypin, selainasetukset, IP-osoitteen, kieliasetukset, päivämäärät ja kellonajat, kun olet vieraillut Verkkosivustollamme ja muut tekniset viestintätiedot), joista osa voi olla Henkilötietoja. 
 • Kun lähetät ansioluettelosi/CV:si meille työhakemusta varten. 

Henkilötietojen luominen: Tarjotessamme Palveluita, voimme myös luoda Henkilötietoja sinusta, kuten tilastoja kanssamme käydystä vuorovaikutuksesta ja tilaushistoriasi yksityiskohtia. 

Merkitykselliset Henkilötiedot: Henkilötietoryhmät, joita käsittelemme sinusta, sisältävät: 

 • Yksilöllisiä tietoja: nimi (nimet); sukupuoli; syntymäaika / ikä; kansalaisuus; ja valokuva. 
 • Yhteystietoja: toimitusosoite (esim. palauttaaksesi alkuperäiset media- ja/tai tallennuslaitteet); postiosoite; puhelinnumero; sähköpostiosoite; ja sosiaalisen median profiilien tiedot. 
 • Maksutietoja: laskutusosoite; tilinumero tai luottokortin numero; luottokortin tai tilinhaltijan nimi; kortti- tai tiliturvallisuustiedot; kortin voimassaolon alkamispäivä; ja kortin viimeinen voimassaolopäivä. 
 • Näkemyksiä ja mielipiteitä: kaikki näkemykset ja mielipiteet, jotka päätät lähettää meille tai julkisesti julkaista sosiaalisen median alustoilla.
 • Työhakuun liittyviä tietoja: kaikenlaiset hakemusasiakirjat, jotka saatat toimittaa (ansioluettelo, todistukset, suosituskirjeet jne.)
 • Huomaathan, että käsittelemämme Henkilötiedot sinusta voivat sisältää myös Arkaluontoisia tietoja, kuten alla on selostettu. 

Henkilötietojen Käsittelyn lainmukaisuus: Käsitellessämme Henkilötietojasi tässä Tietosuojapolitiikassa esitettyjen tarkoitusten mukaisesti, voimme nojautua yhteen tai useampaan käsittelyperusteeseen, riippuen tilanteesta:  

 • olemme saaneet ennakolta nimenomaisen suostumuksesi Käsittelyyn (tätä käsittelyperustetta käytetään ainoastaan täysin vapaaehtoiseen Käsittelyyn – sitä ei käytetä Käsittelyyn, joka on välttämätöntä tai pakollista millään tavalla); 
 • Käsittely on tarpeen tehdessäsi minkä tahansa sopimuksen kanssamme; 
 • Käsittely on soveltuvan lain edellyttämää; 
 • Käsittely on välttämätöntä yksilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai 
 • Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi hallinnoidaksemme, harjoittaaksemme tai mainostaaksemme yritystämme, ja tämä oikeutettu etu ei syrjäytä sinun etujasi, perusoikeuksiasi tai -vapauksiasi. 

Arkaluontoisten Henkilötietojesi Käsittely: Emme kerää tai muutoin Käsittele Arkaluontoisia Henkilötietojasi, paitsi jos: 

 • Käsittely on soveltuvan lain edellyttämää tai sallimaa (esim. noudattaaksemme monimuotoisuuden raportointivelvoitteita); 
 • Käsittely on tarpeen rikosten havaitsemiseksi tai estämiseksi (mukaan lukien petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen); 
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olemme, soveltuvan lain mukaisesti, saaneet ennakollisen nimenomaisen suostumuksesi ennen Arkaluontoisten Henkilötietojesi Käsittelyä (kuten yllä on mainittu, tätä käsittelyperustetta käytetään ainoastaan täysin vapaaehtoiseen Käsittelyyn – sitä ei käytetä Käsittelyyn, joka on välttämätöntä tai pakollista millään tavalla). 

Tarkoitukset, joita varten voimme Käsitellä Henkilötietojasi: Ne tarkoitukset, joita varten voimme Käsitellä Henkilötietojasi, jollei soveltuvasta laista muuta johdu, sisältävät: 

 • Verkkosivustomme: Verkkosivustojemme toiminta ja hallinnointi; sisällön tarjoaminen sinulle; mainosten ja muiden tietojen näyttäminen, kun vierailet Verkkosivustoillamme; ja yhteyden pitäminen ja vuorovaikutuksessa oleminen kanssasi Verkkosivustojemme kautta. 
 • Palveluiden toimittamisen: Verkkosivustojemme ja muiden Palveluidemme tarjoaminen; Palveluiden tarjoaminen vastataksemme tilauksiin; ja viestittäminen näihin Palveluihin liittyen. 
 • Viestinnän: viestittäminen kanssasi minkä tahansa keinon kautta (mukaan lukien sähköpostin, puhelimen, tekstiviestin, sosiaalisen median tai postin kautta tai henkilökohtaisesti), edellyttäen sen varmistamista, että tällainen viestintä tarjotaan soveltuvan lain mukaisesti.  
 • Liikenneyhteydet ja IT-toiminnot: liikenneyhteyksiemme hallinnointi; IT-turvallisuuden harjoittaminen; ja IT-turvallisuustarkastukset. 
 • Terveyden ja turvallisuuden: terveys- ja turvallisuusarvioinnit ja tilastojen pitäminen; ja niihin liittyvien laillisten velvollisuuksien noudattaminen. 
 • Taloushallinnon: myynnit; talous; tilintarkastus; ja toimittajien hallinta. 
 • Kyselyt: yhteydenpitäminen kanssasi saadaksemme tietää näkemyksesi Palveluistamme. 
 • Palveluiden kehittämisen: ongelmien tunnistaminen olemassa olevissa Palveluissa; parannuksien suunnitteleminen olemassa oleviin Palveluihin; ja uusien Palveluiden luominen. 
 • Henkilöstöresurssit: KLDiscoveryyn lähetettyjen työhakemusten hallinnointi. 

Vapaaehtoinen Henkilötietojen toimittaminen ja seuraukset, jos tietoja ei toimiteta: Henkilötietojesi toimittaminen meille on vapaaehtoista ja on usein välttämätön edellytys sopimuksen tekemiseen kanssamme ja voidaksemme täyttää sopimukselliset velvollisuudet sinua kohtaan. Et ole millään lailla lain velvoittama tarjoamaan meille Henkilötietojasi; kuitenkin, jos päätät olla toimittamatta meille Henkilötietojasi, emme voi solmia sopimussuhdetta kanssasi ja täyttää sopimusvelvoitteitamme sinua kohtaan. 

(C) Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Voimme luovuttaa Henkilötietojasi muille KLDiscovery -konsernin yhteisöille, sopimuksellisten velvollisuuksien täyttämiseksi sinua kohtaan tai oikeutettuja liiketarkoituksia varten (mukaan lukien Palveluiden tarjoamiseksi ja Verkkosivustojemme toimintaa varten), soveltuvan lain mukaisesti. Sen lisäksi voimme luovuttaa Henkilötietojasi:

 • oikeudellisille ja sääntelyviranomaisille, joko pyynnöstä tai raportoidaksemme mitä tahansa todellisia tai epäiltyjä soveltuvan lain tai sääntelyn rikkomuksia; 
 • kirjanpitäjille, tilintarkastajille, lakimiehille ja muille KLDiscoveryn ulkopuolisille asiantuntijoille, jollei sitovista sopimuksellisista tai vaitiolovelvollisuudesta muuta johdu; 
 • kolmansille Käsittelijöille (kuten maksupalveluiden tarjoajille; jakelukanava- ja vähittäismyyntikumppaneille; kuljetus-/kuriiriyhtiöille; teknologian toimittajille, asiakastyytyväisyyskyselyiden tarjoajille, "live-chat"-toiminnon palveluiden tarjoajille ja käsittelijöille, jotka tarjoavat vaatimustenmukaisuuspalveluita, kuten hallinnon julkaisemien kieltolistojen tarkistamista, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain ulkomaanavun valvontavirasto), jotka sijaitsevat kaikkialla maailmassa, jollei jäljempänä tässä Osiossa (C) mainituista vaatimuksista muuta johdu;  
 • mille tahansa asiaankuuluvalle osapuolelle, lainvalvontavirastolle tai tuomioistuimelle, siinä määrin kuin se on tarpeen laillisten oikeuksien perustamiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi, tai mille tahansa asiaankuuluvalle osapuolelle rikosten estämiseksi, rikostutkinnan suorittamiseksi, rikosten havaitsemiseksi tai syytteen nostamiseksi rikoksesta, tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön panemiseksi;
 • kenelle tahansa kolmannelle luovutuksensaajalle/luovutuksensaajille, siinä tapauksessa jos myymme tai siirrämme kaikki tai merkityksellisen osan liiketoiminnastamme tai varallisuudestamme (mukaan lukien uudelleenjärjestelyjen, hajottamisen tai selvitystilan tilanteissa), mutta ainoastaan soveltuvan lain mukaisesti; ja 
 • Verkkosivustomme voivat käyttää kolmannen osapuolen sisältöä. Jos päätät olla vuorovaikutuksessa tällaisen sisällön kanssa, Henkilötietojasi voidaan jakaa asiaankuuluvan kolmannen osapuolen sosiaalisen median alustan palveluntarjoajalle. Suosittelemme, että luet läpi tällaisen kolmannen osapuolen tietosuojapolitiikan, ennen kuin ryhdyt vuorovaikutukseen sen sisällön kanssa. 

Jos käytämme kolmatta Käsittelijää Henkilötietojesi Käsittelyssä, solmimme soveltuvien lakien edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen tällaisen kolmannen Käsittelijän kanssa, jotta Käsittelijä on sitovien sopimuksellisten velvollisuuksien velvoittama: (i) Käsittelemään Henkilötietoja ainoastaan antamiemme ennakollisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti; ja (ii) käyttämään asianmukaisia toimenpiteitä suojaamaan Henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden; yhdessä kaikkien soveltuvan lain mukaisten lisävaatimusten kanssa. Kaikissa tapauksissa, KLDiscovery on pääasiallisesti vastuussa sellaisten kolmansien osapuolien teoista ja laiminlyönneistä, joille KLDiscovery on uskonut Henkilötietoja. KLDiscoveryn on varmistettava, että kaikki sellaiset kolmannet osapuolet ylläpitävät KLDiscoveryn asettamia turvallisuus- ja tietojenkäsittelytoimenpiteitä KLDiscoveryn asettamien standardien mukaisesti ennen Henkilötietojen siirtämistä kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Me voimme anonymisoida Henkilötietosi koskien Verkkosivustojen käyttöä (esim. tallentamalla sellaiset tiedot koostettuun muotoon) ja jakaa sellaista anonymisoitua tietoa liikekumppaneidemme kanssa (mukaan lukien kolmannet liikekumppaniosapuolet). 

(D) Henkilötietojen kansainvälinen siirto

Liiketoimintamme kansainvälisestä luonteesta johtuen saatamme joutua siirtämään Henkilötietojasi KLDiscovery-konsernin sisällä sekä kolmansille osapuolille yllä olevassa Osiossa (C) mainitun mukaisesti, tässä Tietosuojapolitiikassa olevien tarkoitusten mukaisesti. Tästä syystä saatamme joutua siirtämään Henkilötietojasi sellaisiin maihin, joissa voi olla alhaisemmat vaatimukset tietosuojalle kuin EU:ssa johtuen erilaisista soveltuvista laeista ja tietosuojasääntelyn vaatimustenmukaisuuksien edellytyksistä verrattuna siihen maahan, jossa sinä sijaitset. 

Kun siirrämme Henkilötietojasi muihin maihin, teemme sen tarvittaessa käyttäen mallisopimuslausekkeita. Voit pyytää jäljennöstä mallisopimuslausekkeistamme  Osiossa (N) olevien yhteystietojen kautta.

(E) Yhdysvaltain kauppaministeriön sertifiointi 

KLDiscovery on Yhdysvaltain kauppaministeriön sertifioima EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti. Vaikka emme siirrä Henkilötietoja EU:sta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin Privacy Shield -järjestelyjen nojalla, noudatamme edelleen EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -järjestelyjen asettamia velvoitteita. Seurauksena Euroopan unionin tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2020 antamasta tuomiosta, joka julisti Henkilötietojen siirrot EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn perusteella pätemättömiksi, Yhdysvaltain kauppaministeriö on ilmoittanut jatkavansa Privacy Shield -ohjelman hallinnointia, mukaan lukien Privacy Shield -järjestelyn itsesertifiointi- ja uudelleensertifiointihakemusten käsittely ja Privacy Shield -luettelon ylläpito. Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta, sen tietosuojavaatimuksista ja sertifikaatistamme voit lukea osoitteessa https://www.privacyshield.gov/

(F) Tietoturva

Olemme panneet täytäntöön soveltuvan lain mukaisesti asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotka on suunniteltu suojelemaan Henkilötietojasi tapaturmaiselta ja laittomalta tuhoutumiselta, menetykseltä, muutoksilta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta käytöltä ja muilta laittomilta tai luvattomilta Käsittelytavoilta.

Olet vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki Henkilötiedot, joita lähetät meille, lähetetään turvallisesti. 

(G) Tietojen paikkansapitävyys

Varmistamme kaikin kohtuullisin keinoin, että: 

 • Henkilötietosi, joita Käsittelemme, ovat paikkansapitäviä ja tarpeen mukaan pidetään ajantasaisina; ja 
 • kaikki Käsittelemämme Henkilötietosi, jotka ovat virheellisiä (siihen tarkoitukseen nähden, jota varten niitä käsitellään), poistetaan tai korjataan ilman viivytystä. 

Saatamme ajoittain pyytää sinua vahvistamaan Henkilötietojesi paikkansapitävyyden. 

(H) Tietojen minimointi 

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Henkilötietosi, joita käsittelemme, on rajattu vain niihin Henkilötietoihin, jotka ovat tarpeellisia tässä Tietosuojapolitiikassa mainittuja tarkoituksia varten (mukaan lukien Palveluiden tarjoaminen sinulle). 

(I) Tietojen säilyttäminen

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään vain sen vähimmäisajan, joka on tarpeellista tässä Tietosuojapolitiikassa asetettuja tarkoituksia varten. Säilytämme kopioita Henkilötiedoistasi sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa tunnistamisen vain niin kauan kuin: 

 • ylläpidämme jatkuvaa suhdetta sinuun (esim. jos olet palveluidemme käyttäjä tai olet laillisesti sähköpostituslistallamme, etkä ole lopettanut tilaustasi); tai 
 • Henkilötietosi ovat tarpeellisia tässä Tietosuojapolitiikassa asetettuihin laillisiin tarkoituksiin nähden, joihin meillä on pätevä oikeudellinen peruste (esim. kun henkilötietosi sisältyvät työnantajasi tekemään tilaukseen, ja oikeutetun etumme mukaista on käsitellä näitä tietoja, jotta voimme toteuttaa liiketoimintaamme ja täyttää sopimusvelvoitteemme). 

Lisäksi säilytämme Henkilötietoja seuraavien ajanjaksojen ajan:

 • minkä tahansa soveltuvan lain asettaman kanneajan ajan (kuten minkä tahansa ajanjakson ajan, jonka aikana kuka tahansa henkilö voisi nostaa meitä vastaan kanteen koskien Henkilötietojasi tai jota varten Henkilötietosi saattavat olla merkityksellisiä); ja 
 • ylimääräisen kahden (2) kuukauden ajanjakson ajan, joka seuraa soveltuvaa kanneaikaa (jotta, kun henkilö nostaa kanteen kanneajan lopussa, meillä on edelleen kohtuullinen aika, jonka aikana voimme tunnistaa ne Henkilötiedot, jotka saattavat olla kanteen kannalta tarpeellisia). 

Siinä tapauksessa, että mitä tahansa kanteita nostetaan, voimme jatkaa Henkilötietojesi käsittelyä sellaisten lisäajanjaksojen ajan, jotka ovat kanteen kannalta tarpeellisia. 

Yllä mainittujen kanteita koskevien ajanjaksojen ajan rajoitamme Henkilötietojesi Käsittelymme Henkilötietojen säilyttämiseen ja turvassa pitämiseen, paitsi siinä määrin kuin Henkilötietojasi on tarkasteltava kanteen yhteydessä tai muun oikeudellisen velvoitteen yhteydessä. 

Kun yllä mainitut ajanjaksot, niihin soveltuvissa määrin, ovat tulleet päätökseen, poistamme tai tuhoamme pysyvästi asiaankuuluvat Henkilötiedot. 

(J) Lailliset oikeutesi

Jollei soveltuvassa laissa muutoin säädetä, sinulla saattaa olla lukuisia oikeuksia koskien Henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien: 

 • oikeus pyytää pääsyä Henkilötietoihisi, joita käsittelemme tai pidämme hallussa, tai kopioita niistä, yhdessä Henkilötietojesi luonteesta, käsittelystä tai jakamisesta olevien tietojen kanssa; 
 • oikeus pyytää minkä tahansa Käsittelemiemme tai hallinnoimiemme Henkilötietojesi virheiden korjaamista;
 • oikeus pyytää perustelluista syistä:
  • niiden Henkilötietojen poistamista, jotka Käsittelemme tai joita hallinnoimme; tai 
  • niiden Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, joita Käsittelemme tai joita hallinnoimme;
 • oikeus vastustaa perustelluista syistä Henkilötietojesi Käsittelyä, jota suoritamme tai jota suoritetaan meidän puolestamme; 
 • oikeus saada Käsittelemämme tai hallinnoimamme Henkilötiedot siirretyksi toiselle Rekisterinpitäjälle, soveltuvissa määrin; 
 • oikeus peruttaa suostumuksesi, jonka olet antanut Käsittelyyn, silloin kuin käsittelyn lainmukaisuus perustuu suostumukseen; ja 
 • oikeus tehdä valitus Valvontaviranomaiselle koskien Henkilötietojesi Käsittelyä, jota suoritamme tai jota suoritetaan meidän puolestamme. Viranomaisten osoitteet on saatavilla osoitteessa: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fi

Tämä ei vaikuta lakiin perustuviin oikeuksiisi. 

Käyttääksesi yhtä tai useampaa näistä oikeuksista tai kysyäksesi kysymyksen koskien näitä oikeuksia tai mitä tahansa muuta tämän Tietosuojapolitiikan ehtoa tai toimestamme tapahtuvaa Henkilötietojesi Käsittelyä, ole hyvä ja käytä yhteystietoja, jotka on annettu alla olevassa Osiossa (N). 

Jos tarjoamme sinulle Palveluita, jotka perustuvat tilauksiin, tällaisten Palveluiden tarjoamista säätelevät sopimusehdot, jotka sinulle on annettu. Jos sellaisten ehtojen ja tämän Tietosuojapolitiikan välillä on ristiriitaisuuksia, tämä Tietosuojapolitiikka on täydentävä. 

(K) Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu laitteeseesi vieraillessasi verkkosivustolla (mukaan lukien meidän Verkkosivustoillamme). Se tallentaa tietoa laitteestasi, selaimestasi ja joissain tapauksissa mieltymyksistäsi ja selailutavoistasi. Voimme käsitellä Henkilötietojasi evästeteknologian kautta Evästepolitiikkamme mukaisesti.

(L) Käyttöehdot 

Kaikki Verkkosivustojemme käyttö on Käyttöehtojemme alaista.

(M) Suoramarkkinointi 

Jollei soveltuvassa laissa muutoin säädetä, kun olet antanut nimenomaisen suostumuksesi soveltuvan lain mukaisesti tai kun lähetämme sinulle mainontaa ja markkinointiyhteydenottoja liittyen vastaaviin tuotteisiimme tai palveluihimme, voimme käsitellä Henkilötietojasi ottaaksemme sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai muulla yhteydenottotavalla antaaksemme sinulle tietoa, joka saattaa kiinnostaa sinua. Jos tarjoamme Palveluita sinulle, voimme lähettää sinulle tietoja koskien Palveluitamme, tulevia kampanjoita ja muuta tietoa, joka saattaa kiinnostaa sinua, käyttäen yhteystietoja, jotka olet meille antanut, aina soveltuvan lain mukaisesti. 

Voit lakata tilaamasta kampanjasähköpostejamme tai uutiskirjeitämme koska tahansa klikkaamalla tähän tarkoitukseen suunniteltua linkkiä, joka löytyy jokaisesta sähköpostista ja uutiskirjeestämme, jonka lähetämme. Sen jälkeen kun perut tilauksen, emme lähetä sinulle enää sähköposteja, mutta voimme edelleen ottaa sinuun yhteyttä siinä määrin kuin se on tarpeellista pyytämiesi Palveluiden kannalta. 

(N) Yhteystiedot 

Jos sinulla on mitä tahansa kommentteja, kysymyksiä tai huolia koskien tässä Tietosuojapolitiikassa annettuja tietoja tai muita ongelmia liittyen Henkilötietojen käsittelyyn KLDiscoveryn toimesta, ole hyvä ja ota yhteyttä alla nimettyyn asianmukaiseen yhteyshenkilöön: 

Rekisterinpitäjät, joita tämä Tietosuojapolitiikka koskee, ovat seuraavat: 

MaaYrityksen nimiRekisteröity osoite ja yhteystiedot

Yhdistynyt kuningaskunta

KLDiscovery Ontrack LimitedUK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD
Data-protection@kldiscovery.com
KLDiscovery Limited UK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB
Data-protection@kldiscovery.com
IrlantiKLDiscovery LimitedIrish Data Privacy Queries, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, DO1 H104
Data-protection@kldiscovery.com
TanskaIbas Ontrack ApSSDanish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610 København V
Danmark-data-beskyttelse@kldiscovery.com
Suomi Ibas Ontrack OyFinnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11, 00620, Helsingfors
Datan-suojelu@kldiscovery.com
AlankomaatKLDiscovery Ontrack B.VDutch Data Privacy Queries, De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort, The Netherlands
Gegevensbescherming@kldiscovery.com
RuotsiIbas Ontrack ABSwedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala
Dataskydd@kldiscovery.com
NorjaIbas Ontrack ASNorwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger
Data-beskyttelse@kldiscovery.com
Saksa KLDiscovery Ontrack GmbHGerman Data Privacy Queries, Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen
Datenschutz@kldiscovery.com
ItaliaKLDiscovery Ontrack SrlItalian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA, MARSALA 34/A CAP 21013
Protezione-dati@kldiscovery.com
Puola KLDiscovery Ontrack Sp. z o.oPolish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland
Ochrona-danych@kldiscovery.com
SingaporeKLDiscovery Ontrack Pte LtdSingapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park, #02-27, Nordic European Centre, Singapore 609927
Singapore-data-protection@kldiscovery.com
KiinaKroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., LtdChinese Data Privacy Queries, Room 1004, Floor 10, Jing'An Kerry Centre Building 1 (North Building), No. 1515, West Nanjing Road, Jing'an District, Shanghai, China
China-data-protection@kldiscovery.com
JapaniKLDiscovery Ontrack K.K.Japanese Data Privacy Queries, 2-2-3 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
Japan-data-protection@kldiscovery.com
Hong KongKLDiscovery Ontrack (HK) LimitedHong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Hongkong-data-protection@kldiscovery
Espanja KLDiscovery Ontrack SLSpanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid
Proteccion-de-datos@kldiscovery.com
RanskaKLDiscovery Ontrack SarlFrench Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413
Protection-des-donnees@kldiscovery.com3
SveitsiKLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbHSwiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen
Datenschutz@kldiscovery.com
AustraliaKLDiscovery Ontrack Pty LtdAustralian Data Privacy, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia
Australia-data-privacy@kldiscovery.com
USALDiscovery, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
LDiscovery TX, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery Ontrack Franchise, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery IncAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
KanadaKroll Ontrack Canada CoCanadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3, Canada
Data-privacy@kldiscovery.com
IntiaKLDiscovery Private LimitedIndian Data Privacy Queries, 4, Chandan Niwas (Old), M. V. Road, Off.Andheri Kurla Road, Opp. Vishal Hall, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India
Deta-suraksha@kldiscovery.com

Otathan huomioon Rekisterinpitäjän sijaitessa Euroopan unionin ulkopuolella, voit olla yhteydessä oman oikeudenkäyttöalueesi Rekisterinpitäjään. 

(O) Määritelmät 

 • 'Rekisterinpitäjä' tarkoittaa sitä tahoa, joka päättää miten ja miksi Henkilötietoja käsitellään. Monilla oikeudenkäyttöalueilla Rekisterinpitäjällä on ensisijainen vastuu soveltuvien tietosuojalakien noudattamisesta. 
 • 'Valvontaviranomainen' tarkoittaa itsenäistä julkista viranomaista, jolla on laillinen velvollisuus valvoa soveltuvien tietosuojalakien noudattamista. 
 • 'ETA' tarkoittaa Euroopan talousaluetta.
 • 'Henkilötiedot' tarkoittavat kaikkia tietoja, jotka koskevat luonnollista henkilöä tai joista luonnollinen henkilö on tunnistettavissa. Esimerkkejä Henkilötiedoista, joita voimme käsitellä annetaan yllä osiossa (B). 
 • 'Käsittelyllä' tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
 • 'Henkilötietojen käsittelijä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (muita kuin Rekisterinpitäjän työntekijöitä).
 • 'Palvelut' tarkoittavat kaikkia palveluita, joita KLDiscovery tarjoaa.
 • 'Arkaluontoiset henkilötiedot' tarkoittavat Henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnisyyttä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, fyysistä tai henkistä terveyttä, seksuaalisuutta, mitä tahansa olemassa olevaa tai väitettyä rikostaustaa tai tuomioita, sosiaaliturvatunnusta, tai mitä tahansa muita tietoja, jotka ovat soveltuvan lain mukaan arkaluonteisia. 

1. syyskuuta 2020